مدل بازده اقتصادی روش‌های کنترل بیولوژیک آفات مهم نخل خرما

نویسنده

  • مسعود لطیفیان دانشیار، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری
چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش سنجش اقتصادی استفاده از رهیافت کنترل بیولوژیک در برنامه کنترل آفات مهم خرما بود. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل پمبرتون بود. براساس یافته­های مدل و با در نظر گرفتن سود خالص سرمایه­گذاری و مجموع هزینه­های انجام شده در طی یک دوره 18 ساله، نرخ سود سرمایه گذاری برای کنترل بیولوژیک سه آفت کنه تارتن، کرم میوه خوار و سوسک شاخدار خرما به ترتیب معادل 9/61، 4/29 و 8/16 درصد بود. نسبت سود خالص به هزینه برای کنترل زیستی آفات مهم خرما بالاتر از یک بوده به طوری که بیلان دو دوره قبل از رهاسازی (9 سال اول) و دوره بعد از رهاسازی (9 سال دوم) به ترتیب برای کنه تارتن، کرم میوه خوار و سوسک شاخدار خرما معادل 6/92، 2/35 و 5/22 تریلیون ریال برآورد شده است. عامل اقتصادی یک عامل مهم در برنامه ریزی کنترل بیولوژیک آفات خرما محسوب می‌شود. با توجه به این امر        می­بایست منابع مالی حاصل از حذف یارانه آفت‌کش‌ها به حمایت کنترل بیولوژیک آفات مهم خرما اختصاص داده شود. دولت می‌تواند با ضمانت قیمت‌ها، ریسک تولید را برای تولیدکنندگان عوامل کنترل بیولوژیک آفات خرما به حداقل برساند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر مدیریت تلفیقی آفات نخل خرما (چالش‌ها و راه‌کارها)

خرما یک محصول مهم اقتصادی است و عوامل زنده و غیر­زنده مختلف باعث ایجاد خسارت به این گیاه می ­شوند. تغییرات آب و هوایی، توسعه سیستم ­های تک کشتی و استفاده دایم از سموم شیمیایی، آفات و دشمنان طبیعی آن­ها را در اکوسیستم کشاورزی نخل خرما تحت تاثیر قرار می ­دهند. کاربرد غیراصولی سموم شیمیایی پرهزینه، یک استراتژی شکست خورده است. استفاده از کنترل بیولوژیکی ستون فقرات برنامه مدیریت تلفیقی آفات خرما است...

متن کامل

کاربرد پرتو گاما به منظور کنترل آفات مهم محصولات انباری

در این تحقیق اثر دزهای مختلف پرتو گاما برروی مراحل چهارگانه رشدی تعدادی از حشرات انباری مهم کشور مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان داد حداکثر دز تا7/0 کیلوگرمی می تواند کلیه مراحل رشدی آنها را متوقف نماید . در این رابطه سه گروه عمده از محصولات شامل غلات، حبوبات و خشکبار از لحاظ آفات انباری مورد بررسی قرار گرفتند. حشراتی که مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از راسته با لپولکداران ( ...

متن کامل

کاربرد پرتو گاما به منظور کنترل آفات مهم محصولات انباری

در این تحقیق اثر دزهای مختلف پرتو گاما برروی مراحل چهارگانه رشدی تعدادی از حشرات انباری مهم کشور مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان داد حداکثر دز تا7/0 کیلوگرمی می تواند کلیه مراحل رشدی آنها را متوقف نماید . در این رابطه سه گروه عمده از محصولات شامل غلات، حبوبات و خشکبار از لحاظ آفات انباری مورد بررسی قرار گرفتند. حشراتی که مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از راسته با لپولکداران ( l...

متن کامل

کارایی باکتری Bacillus thuringiensis در کنترل بیولوژیک کرم میوه‌خوار خرما Batrachedra amydraula در شرایط مزرعه‌ای

شب ­پره کوچک خرما (Batrachedraamydraula Meyrick) یکی از مهم­ترین آفات نخلستان می­ باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی کارایی باکتری Bacillus thuringiensis برای کنترل آن در شرایط نخلستان بود. برای انجام این آزمایش از جدایه kurstaki B. thuringiensis استفاده شد. از طرح اسپلیت پلات برای انجام تحقیق استفاده شد. پلات‌های اصلی شامل سه زمان انجام تیمار شامل همزمان، سه روز و یک هفته پس از ظهور آفت در نخل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 2

صفحات  143- 157

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023