× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مدل برنامه‌ریزی ریاضی فازی جهت طراحی زنجیره‌تامین پایدار: یک مطالعه تطبیقی

نویسندگان

چکیده

In this paper, a fuzzy mathematical programming model is proposed for designing a sustainable multi-product, multi-stage supply chain (including, purchase, production and distribution) under the competition and uncertainty conditions.  The sustainability measures in each of the sustainability dimensions were extracted using earlier conducted research as well as the SCOR model and then were localized using the Delphi method. The obtained fuzzy model is converted to a crisp one by using Jimenez model. The solving approach is based on the Triple Bottom line model and the Nested model. As each model has its own characteristics, in order to determine the relations between the indices and the importance of each indicator and its application, the DANP and DEMATEL methods were used respectively.  In order to indicate the efficiency of the model and the solution approach, a real example is presented in refractory products industry, and finally the obtained results are analyzed and compared based on the two models and suggestions are presented.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران صنایع، برنامه ریزی تولید است و در این حوزه، مدیران با اهداف متعددی روبرو می باشند که در بسیاری از مواقع با یکدیگر در تضادند. تکنیک های تحقیق در عملیات، با مدل سازی مسائل، در عین حال که محدودیت های موجود را در نظر می گیرند به بهینه سازی اهداف سازمانی می پردازند. اهداف همه ی این تکنیک ها بالا بردن بهره وری در سازمان است. مدل ریاضی این تحقیق که جهت بر...

The importance of social performance of corporate and business units has increasingly been emphasized by researchers and practitioners in recent years. Since green supply chains Play important roles in decreasing the pollution of business and corporate environments, social performance has a significant role in creating this supply chain; Therefore, in designing green supply chain social perform...

امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران صنایع، برنامه ریزی تولید است و در این حوزه، مدیران با اهداف متعددی روبرو می باشند که در بسیاری از مواقع با یکدیگر در تضادند. تکنیک های تحقیق در عملیات، با مدل سازی مسائل، در عین حال که محدودیت های موجود را در نظر می گیرند به بهینه سازی اهداف سازمانی می پردازند. اهداف همه ی این تکنیک ها بالا بردن بهره وری در سازمان است. مدل ریاضی این تحقیق که جهت بر...

بر طبق آمارهای جهانی تا سال 2040 میلادی هر ساله 27.5 میلیون نفر مبتلا به سرطان خواهند شد، لذا لزوم دستیابی به شناخت و فهم عمیق تر از مکانیسم عملکرد سرطان و پاسخ سیستم ایمنی به آن احساس می‌شود. امروزه مدل‌های محاسباتی به طور گسترده‌ای جهت دستیابی به دینامیک‌‌ های سیستم ایمنی-سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرند. مدل این مطالعه بر مبنای معادلات دیفرانسیل معمولی است و به طور مکانیکی تعاملات بین سلول ه...

This paper provides a Stochastic Dynamic Programming (SDP) model for the optimization of Asset/Liability Management (ALM) in Iranian Insurance Companies (IIC). Regarding the legal and the operational constraints, and the characteristic of investment operations in Iran, the proposed SDP model maximizes the most important stockholder oriented objective of the insurance companies (long term wealth...