مدیریت‌ریسک‌نقدینگی در عملیات بازار باز بین‌بانکی با معیار GlueVaR

نویسندگان

  • رسول خوش بین گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران
  • فرزین رضایی گروه حسابداری ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران
  • محمد علی رستگارسرخه گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده

با توجه به رایج شدن اعطای اعتبار بین‌ بانکی در قبال اخذ وثیقه در راستای شروع عملیات بازار باز (OMO) در ایران و ضرورت هرچه بیشتر مدیریت ریسک نقدینگی در بانک‌ها، در این تحقیق برای مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه‌های پرداخت بین‌ بانکی، از جامعه آماری داده‌های روزانه سامانه‌های نوین پرداخت در صنعت بانکداری و نمونه آماری سری زمانی مجموع مانده‌های داده‌های روزانه سامانه‌های پرداخت یک بانک ایرانی از تاریخ 01/01/94 تا تاریخ 31/05/1398 استفاده‌شده است و مانایی سری زمانی با آزمون‌های دیکی فولر و فیلیپس پرون بررسی‌شده است. سپس با توجه به ساختار داده‌ها و اینکه سری زمانی مجموع مانده‌های سامانه‌های پرداخت نرمال نبودند از معیار GlueVaR که برای رفع نواقص دو معیار CVaR و VaR معرفی‌شده و ترکیب خطی از آن‌هاست، استفاده‌شده است. بر این اساس، جدول اشتهای ریسک نقدینگی با شش سناریو مختلف گزارش‌شده است تا بانک‌ها بر مبنای آن بتوانند سپری از دارایی‌های نقد شونده را متناسب با نگرش خود، ذخیره نمایند. نتایج نشان می‌دهد به‌کارگیری معیار GlueVaR برای مدیریت ریسک نقدینگی، به دلیل به‌کارگیری دو سطح اطمینان مختلف و دو معیار ارزش در معرض خطر و ریزش مورد انتظار، از انعطاف لازم برای نگرش‌های متفاوت در مقابله با ریسک نقدینگی برخوردار است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

آسیب‌شناسی بازار بین‌بانکی در ایران

  بازار بین‌بانکی به‌عنوان تأمین‌کننده کوتاه‌مدت منابع مالی، نقش بسیار مهمی در بازار پول کشورها دارد. در کشور ما نیز با گذشت بیش از ۹ سال از زمان تأسیس آن، نتوانسته است با ایجاد تنوع لازم در ابزارها و مکانیزم‌های معاملاتی آن، جایگاه خود را در بازار پولی کشور گسترش دهد. هرچند این رشد معاملات مرهون شرایط اقتصادی و نابسامانی اوضاع پولی کشور نیز بوده است اما در برخی سال‌ها، نواقص این بازار منجر به ...

متن کامل

توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی

بازار بین‌بانکی، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی برای یکدیگر است. در این بازار که به‌طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می‌شوند، ابزار توافق‌نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین‌بانکی ریالی در سال 1383 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال 1387 ...

متن کامل

عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی

این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، ص...

متن کامل

نقش بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی، در گسترش عملیات بازار باز

چکیده در میان ابزارهای سیاست پولی عملیات بازار باز به دلیل انعطاف پذیری بالا، سرعت و کارایی مناسب، اثر بخشی سریع، کنترل کامل بانک مرکزی بر حجم عملیات و نقش برجسته آنها در توسعه‌ی بازارهای مالی و تسهیل مدیریت بدهی بخش عمومی از اهمیت وی‍ژه‌ای برخوردار هستند. بکارگیری این ابزار در سیستم بانک مرکزی ج. ا. ایران پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا از چند جهت با مشکل مواجه است. جهت اول مجاز نب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 45

صفحات  199- 222

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021