مروری بر اثرات رزوراترول در طول عمر

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پیری یکی از مهم‌ ترین ریسک فاکتور‌ها برای بسیاری از بیماری‌ ها است، به طوری که یکی از اهداف مهم در تحقیقات مربوط به آن، شناسایی و تجزیه و تحلیل کردن اجزایی است که در به تاخیر انداختن پیری و افزایش طول عمر نقش دارند. در جوندگان، کاهش دسترسی به مواد ‌غذایی(Caloric Restriction یا CR) به نحوی که باعث سوء تغذیه نشود، باعث افزایش 50 درصد در طول عمر می گردد، با این وجود اثرات مضر نیز از خود به جا می ‌گذارد، بنا بر این محققان به دنبال کشف ترکیبی بودند که بتواند اثر CR را بدون به جا گذاشتن اثرات مضر، تقلید کند. رزوراترول یکی از مواد شیمیایی طبیعی و مشتق شده از گیاهان است که عضوی از خانواده پلی ‌فنول‌ ها می ‌با‌شد و خاصیت آنتی اکسیدانی فوق ‌العاده ‌ای دارد. در این مقاله نحوه اثر رزوراترول در افزایش طول عمر و پیشگیری از فرآیندها و بیماری ‌های مرتبط با پیری مرور می‌ شود.  مواد و روش‌ ها: مطالعه کنونی با استفاده از پایگاه‌ های اطلاعاتی Pub Med، Elsevier، NCBI و EBSCO به بررسی 40 مقاله منتشر شده پرداخت تا اثر رزوراترول در افزایش طول عمر را تشریح کند. یافته ‌های پژوهش: اخیراً به اثبات رسیده است که رزوراترول با به تاخیر انداختن تمام فرآیند‌های ناشی از پیری، سبب افزایش طول عمر در بسیاری از جانوران مدل آزمایشگاهی از جمله مگس سرکه، نماتد‌ها، ماهی ‌ها و موش ‌ها گردیده ‌است. بحث و نتیجه ‌گیری: مکانیسم اثر رزوراترول بسیار مشابه با مکانیسم عمل CR است چرا که هر دو با بهبود بیماری‌ های ناشی از پیری از جمله بیماری‌ های قلبی-عروقی، دیابت، آلزایمر و سرطان سبب افزایش طول عمر می‌ گردند که این اثر رزوراترول به فعالیت Sirtuin ها که از نظر تکاملی از خانواده حفاظت شده کلاس III هیستون د استیلاز و وابسته به NAD+ می باشند، به ویژه SIRT1 که از تنظیم کننده ‌ها‌ی اصلی مکانیسم‌ مولکولی فرآیند‌های پیری است بستگی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر پایداری و روش‌‌های تخمین طول عمر امولسیون‌های انفجاری

Emulsion explosive is a form of water in oil emulsions. They include a mixture of fuel and oxidizer and other components. Emulsions are a new type of industrial explosive materials. Because of the stability, high safety and well explosive performance, are used as a powerful and inexpensive source of energy in agriculture, water conservancy, transportation, mining, building materials and etc. So...

متن کامل

اثرات ضد سرطانی رزوراترول بر سرطان پستان

Breast cancer is the most common cancer in women worldwide. Current cancer treatments have multiple side effects, including damage to healthy cells, drug resistance and disease recurrence. Therefore, new therapeutic strategies are needed to achieve fewer toxicity and side effects. Several studies suggest that phytochemicals could be considered as appropriate choices for cancer prevention and...

متن کامل

مروری بر فرایندهای کهولت و روش‌های تخمین طول عمر مواد منفجره پلاستیکی(علمی-ترویجی)

In this study, the aging and deterioration mechanisms in the plastic bonded explosives (PBXs) and their components as well as standard methods for their evaluating are presented. Also, the techniques developed for the prediction of chemical lifetime and service life of PBXs will be reviewed and analyzed. These methods cite the lifetime prediction methods based on weight/energy loss by thermal a...

متن کامل

اثرات ضد سرطانی رزوراترول بر سرطان پستان

سرطان پستان شایع­ترین نوع سرطان در زنان در سراسر جهان می­باشد و استروژن­ها و گیرنده­های استروژنی نقش مهم در اتیولوژی این نوع سرطان دارند. شیمی­درمانی، پرتو­درمانی، جراحی و هورمون­درمانی درمان­های رایج سرطان پستان محسوب می شوند. مشکل عمده درمان­های فعلی، عوارض جانبی متعدد از جمله آسیب به سلول­های سالم بدن، مقاومت به دارو و عود مجدد بیماری است. بنابراین دستیابی به راهکار­های درمانی جدید با سمیت و...

متن کامل

کاربرد جدول عمر در برآورد طول عمر و عوامل مؤثر بر آن در سرطان مری

Background and Objective: Esophageal cancer is the 6th common cancer in Iran. Affected patients have a relatively short lifetime, as this cancer is usually diagnosed in advanced stages. This study was conducted to estimate survival and factors related to it in patients with esophageal cancer. Materials and Methods: All patients definitely diagnosed as esophageal cancer, registered in Fars Cance...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 3

صفحات  54- 72

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021