مروری بر تکنیک هادرون درمانی

نویسندگان

چکیده

Despite major progress in radiotherapy, exponential attenuation of initial photons due to the nature of their interaction with matter has remained as the most important challenge. Photons have no well-defined range and their doses are reduced exponentially. Therefore, tissues located before and after the tumors receive a significant dose. Today, new techniques based on proton and carbon charged particle beams have been developed in many radiotherapy centers around the world. These charged particles have a high density of ionization at the end of their ranges and most of their energy is released at the end of the path which appears as a peak with a sharp final descent called Bragg peak. Physical advantages for therapeutic purposes, such as well-defined range and the absence of exit dose have made charged particles as very good tool for delivering higher physical dose to the cancerous tissues while lower dose to surrounding healthy tissue. In addition to superior physical properties, the charged particles also possess favorable radiobiological properties which increase tumor control probability. However, some unwanted doses from secondary neutrons and photons found in areas far from the target tissue is an ongoing concern. Until the 1990s, treatment with proton beams was done only in research centers. Afterwards, hospital-based centers started using charged particles for clinical purposes. With increasing development of these centers, the overall cost of treatment is somewhat reduced and this trend is continuing with the construction of new centers

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نسل جدید شتابدهنده های پزشکی مورد استفاده در هادرون درمانی

امروزه در هادرون درمانی نوین از شتابدهنده های دارای فناوری های پیشرفته در درمان تومورهای سرطانی استفاده می شود. در روش های جدید پرتودرمانی نسبت به پرتودرمانی مرسوم با استفاده از فوتون ، ذرات پروتون و یون های کربن با توانایی بالا و مطلوب در توزیع دز امکان کاهش پرتوگیری نالازم بافتهای سالم را به میزان بیشتری میسر می سازند بعلاوه مزیت های رادیوبیولوژیکی باعث شده تا در مجموع این سازکار درمانی جایگا...

متن کامل

مروری بر تکنیک ‌های تشخیصی بروسلوزیس

بروسلوز با بسیاری از تظاهرات بالینی همراه است که تشخیص آن را کاری دشوار ساخته است. حتی پس از گزارش اولین آزمون سرولوژیکی برای بروسلوز، تکنیک تشخیص قطعی بطور فعال جستجو می ‌شود. رایج ترین روش‌ های تشخیصی مورد استفاده بر پایه سرولوژی است که توانایی سرم (آنتی ‌بادی) را برای آگلوتیناسیون مقدار استانداردی از Brucella abortus کشته ‌شده (آنتی ‌ژن) دارای زنجیر جانبی-O اندازه‌گیری می‌ کنند. این آزمون‌ ه...

متن کامل

مروری بر اثرات درمانی کُندر

امروزه گیاهان دارویی به ­دلیل خاصیت ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی و داشتن ضرر کم‌تر نسبت به ترکیبات شیمیایی استفاده ‌گسترده‌ای پیدا کرده‌اند. از زمان­ های قدیم در سیستم پزشکی کشورهای مختلف مانند؛ آفریقا، چین، هند و کشورهای شرق میانه از کُندر به عنوان ضدالتهاب، ضدآرتریت، مسکن و ضدتکثیر در درمان بیماری ­های مرتبط، بیماری­ های مزمن روده، آسم، ادم مغزی و سایر بیماری ­ها استفاده می­شده است. چندین مطالعه ب...

متن کامل

اثر جرم هادرون در تابع توزیع انرژی هادرون

In the Hadronic interactions, the point which is less considered is the mass effect of interacting Hadrons on the energy distribution function of outgoing Hadrons. In this article we present a method to incorporate these mass effects which leads us to improve one of the basic formulas in QCD. In the end, we will show how these mass effects improve our previous results.

متن کامل

نسل جدید شتابدهنده های پزشکی مورد استفاده در هادرون درمانی

امروزه در هادرون درمانی نوین از شتابدهنده های دارای فناوری های پیشرفته در درمان تومورهای سرطانی استفاده می شود. در روش های جدید پرتودرمانی نسبت به پرتودرمانی مرسوم با استفاده از فوتون ، ذرات پروتون و یون های کربن با توانایی بالا و مطلوب در توزیع دز امکان کاهش پرتوگیری نالازم بافتهای سالم را به میزان بیشتری میسر می سازند بعلاوه مزیت های رادیوبیولوژیکی باعث شده تا در مجموع این سازکار درمانی جایگا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 151

صفحات  52- 67

تاریخ انتشار 2017-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022