مروری بر روش‌های استاندارد ترکش‌گیری استاتیکی گلوله‌های شدیدالانفجار توپخانه‌‌ای

نویسنده

  • وحید شعبانی کارشناس ارشد علوم و فناوری نانو، گرایش نانوشیمی، دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران
چکیده

بهبود ترکش‌زایی گلوله‌های شدیدالانفجار توپخانه‌ای یک ضرورت عملیاتی است که در روند طراحی و توسعه‌ی مهمات، با تکیه‌بر رویه‌های استاندارد، امکان‌پذیر خواهد بود. به‌کارگیری روش‌های استاندارد در ترکش‌گیری این گلوله‌ها، علاوه‌بر تکرارپذیری و قابلیت اتکا به داده‌های کسب‌شده، اطمینان مصرف‌کننده به محصولات دفاعی را در پی خواهد داشت. ترکش‌‌گیری گلوله‌های شدیدالانفجار با دو رویه‌ی استاتیکی یا دینامیکی صورت می‌گیرد. در رویه‌ی استاتیکی، گلوله ثابت بوده و در رویه‌ی دینامیکی، گلوله تحت یک سرعت اولیه قرار می‌گیرد. با توجه به پایین بودن هزینه‌ی روش‌های ترکش‌گیری استاتیکی در مقایسه با روش‌های دینامیکی، در این مقاله، روش‌های ترکش‌گیری استاتیکی، موردبررسی قرارگرفته است. در روش‌های استاتیکی، مؤلفه‌هایی نظیر سرعت، انرژی، دانسیته‌ی توزیع، کارایی، ابعاد و وزن ترکش‌های ایجادشده قابل‌دستیابی هستند. از مهم‌ترین روش‌های استاتیکی می‌توان به ترکش مؤثر، ترکش‌گیری در گودال و ترکش‌گیری زیر آب اشاره نمود. برای تعیین انرژی ترکش‌ها با استفاده از روش ترکش مؤثر، گلوله در مرکز یک نیم‌دایره و در فاصله‌ی معینی از صفحات فلزی، منفجر شده و سوراخ‌های ایجادشده روی صفحات، شمارش و به‌عنوان ترکش مؤثر، ثبت می‌شود. در روش ترکش‌گیری در گودال، گلوله‌ی مستقر در جعبه، درون یک گودال بتون‌آرمه‌ی مخصوص ترکش‌گیری قرارگرفته و روی آن شن ریخته شده و پس از انفجار گلوله، تر‌کش‌های حاصل از آن، جداسازی و در گروه‌های وزنی معین، دسته‌بندی می‌شوند. در روش ترکش‌گیری زیر آب، گلوله در یک کیسه‌ی PVC پرشده از هوا، با قطر پنج برابر کالیبر گلوله قرار گرفته و در یک حوضچه‌ی مناسب، منفجر و ترکش‌های حاصل از انفجار جمع‌آوری می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر روشهای تشخیصی- درمانی آزوسپرمی

Backgrond: Infertility affects 15% of couples and male factor infertility is involved in 50% of cases. One of the causes of infertility is Azoospermia that refers to the absence of sperm per ejaculation and almost affects 1% of the total men population. A comprehensive overview about the disease and its risk factors along with a better understanding of the diagnosis was performed and compreh...

متن کامل

مروری بر روشهای داروئی جداسازی زجاجیه و

  Introduction : The vitreoretinal interface is involved in a wide range of vitreoretinal disorders and separation of the posterior vitreous face from the retinal surface is an essential part of vitrectomy surgeries. A diverse range of enzymatic and non-enzymatic agents are being studied as an adjunct before or during vitrectomy to facilitate the induction of posterior vitreous detachment. Ther...

متن کامل

مروری بر روشهای افزایش حجم مثانه

هدف : جمع‌آوری اطلاعات علمی و کاربردی محققان داخل و خارج کشور در ارتباط با پیوندهای مثانه. طرح : مطالعه گذشته نگر. روش: برخی از ناهنجاریهای مثانه از دوران جنینی ایجاد می‌گردد و در بعضی افراد بیماریهایی از قبیل سرطان، تروما، عفونت، التهاب و صدمات ایجاد شده توسط پزشکان می‌تواند سرمنشا درگیریهای بافت مثانه باشد. زمانی که اکثر درمانهای مخافظه کارانه با شکست مواجهمی‌شوند. از روشهخای جراحی برای افز...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره بهار

صفحات  81- 100

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023