مروری بر مخلوط میکروسرفیسینگ و بررسی امکان استفاده از مواد بازیافتی در آن

نویسندگان

  • ابراهیم حسامی استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، مازندران، ایران
  • ابوالفضل عطاالهی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران
  • سعید حسامی استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، مازندران، ایران
  • مصطفی پورسلطانی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، مازندران، ایران
چکیده

عملکرد موفقیت آمیز میکروسرفیسینگ در پروژه های ترمیم و نگهداری روسازی باعث ترغیب روز افزون به آن شده است. این آسفالت حفاظتی به دلیل اختلاط سرد و مصرف کم مصالح نسبت به سایر مخلوط­های آسفالتی دارای مزایای زیست محیطی بسیار بیشتر و در عین حال هزینه­ی کمتر است. هم‌چنین به خاطر دوام بالا از عمر مفید مناسبی نیز برخوردار می باشد. این لایه ی حفاظتی گرچه به علت ضخامت بسیار کم دارای قابلیت باربری نمی باشد، اما برای روسازی هایی که از نظر سازه ای و یا تحمل بار ترافیکی مشکلی ندارند؛ می تواند به عنوان جایگزین مناسبِ روکش آسفالت، مورد استفاده قرار بگیرد. در این مقاله پس از مروری کوتاه بر مخلوط میکروسرفیسینگ و ارائه ی خصوصیات فنی و کاربردی آن، به بررسی امکان استفاده از مواد بازیافتی خرده آسفالت و خرده لاستیک در این مخلوط، براساس مطالعات انجام گرفته تاکنون پرداخته می شود. با بررسی این مطالعات نتیجه می شود که استفاده از این مواد بازیافتی می تواند باعث بهبود در ویژگی­های فنی به ویژه کندروانی مخلوط گردد و توسعه ی عملکرد میکروسرفیسینگ را نیز به دنبال داشته باشد. هم‌چنین در سال­های اخیر گرایش به سمت استفاده از مخلوط های جدید میکروسرفیسینگ حاوی مواد بازیافتی وجود دارد که البته نیاز به تحقیقات بیشتری برای بررسی ویژگی­های آزمایشگاهی آن­ها مطابق با آیین نامه­های مربوط می باشد.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از خرده آسفالت بر ویژگی های مخلوط میکروسرفیسینگ

مسائل زیست محیطی تولید تراشه­ی آسفالت و تلاش برای حفظ معادن طبیعی، از جمله عوامل اصلی استفاده از خرده آسفالت هستند. علاوه بر آن خواص سنگدانه­های خرده آسفالت می تواند برخی از ویژگی های مخلوط های آسفالتی را بهبود بخشد. از آن جایی که این مواد در عملیات ترمیم و یا نوسازی روسازی راه تولید می شوند، بهتر آن است که در همان عملیات نیز مصرف گردند. یکی از بهترین روش های ترمیم و نگهدا...

متن کامل

امکان سنجی آزمایشگاهی استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی

امروزه به دلایل زیست محیطی، بازیافت مواد زاید و استفاده مجدد آنها مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. خرده های آسفالت بازیافتی (RAP) نوعی مواد زائد اند که ممکن است اثرات نامطلوبی برمحیط اطراف خود داشته باشند. با توجه به خواصی که از این مصالح گزارش شده است، تا کنون راهکارهای گوناگونی برای استفاده مجدد این مصالح ارایه شده است. یکی از کاربردهایی که به تازگی مورد توجه قرارگرفته استفاده از...

متن کامل

بررسی امکان استفاده از مواد لیگنوسلولزی در ساخت لنت ترمز اتومبیل و اثر نانو آلومینا بر ویژگی‏‏های آن

در این پژوهش امکان استفاده از الیاف مواد لیگنوسلولزی در ساخت لنت ترمز و اثر اکسید آلومینیوم (آلومینا) بر ویژگی‏های آن بررسی شد. عوامل متغیر این بررسی شامل نوع مادة لیگنوسلولزی (کنف، باگاس، و پوستة شالی) و ابعاد آلومینا (نانو و میکرون) بود. پس از ساخت نمونه‏های لنت ترمز دیسکی و انجام آزمون‏ها مطابق استانداردهای مربوطه، نتایج حاصل تحلیل و بررسی شدند. نتایج نشان داد که بهترین مقاومت برشی در دمای م...

متن کامل

امکان سنجی آزمایشگاهی استفاده از خرده آسفالت بازیافتی به عنوان جایگزین سنگدانه در مخلوط بتن غلتکی روسازی

امروزه به دلایل زیست محیطی، بازیافت مواد زاید و استفاده مجدد آنها مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. خرده های آسفالت بازیافتی (rap) نوعی مواد زائد اند که ممکن است اثرات نامطلوبی برمحیط اطراف خود داشته باشند. با توجه به خواصی که از این مصالح گزارش شده است، تا کنون راهکارهای گوناگونی برای استفاده مجدد این مصالح ارایه شده است. یکی از کاربردهایی که به تازگی مورد توجه قرارگرفته استفاده از...

متن کامل

تأثیر استفاده از الیاف کاغذ روزنامه بازیافتی بر ویژگی‌های خمیر کرافت مخلوط پهن‌برگان

این پژوهش به‌منظور تعیین اثر استفاده از الیاف کاغذ روزنامه بازیافتی بر ویژگی‌های مکانیکی و نوری خمیر کرافت مخلوط پهن‌برگان در صنایع چوب و کاغذ ایران انجام شد. کاغذهای روزنامه باطله از انبار کاغذ باطله و خمیر کرافت مخلوط پهن‌برگان از دیگ پخت شرکت چوکا تهیه گردیدند. کاغذهای روزنامه به روش معمول در صنایع بازیافت کاغذ دوباره به خمیر کاغذ تبدیل شدند. بعد از تعیین درجه روانی اولیه هر یک از خمیرهای با...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره 91

صفحات  87- 100

تاریخ انتشار 2017-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021