× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مروری بر مسائل بهینه‌سازی متغیر صحیح

نویسنده

چکیده

بسیاری از پدیده های عالم واقعی در صورت مدل‌سازی با مقادیر عدد صحیح بیان می‌شوند. تعداد سدهای ساخته شده روی رودخانه، تعداد نیروی انسانی نمی‌توانند با اعداد اعشاری بیان شوند. برنامه‌ریزی متغیر صحیح مدلی ریاضی است که برای مدل‌سازی مسائلی شبیه آنچه گفته شد، به کار گرفته می‌شود. به عبارتی چنانچه تنها تفاوت فرموله کردن مسئله با یک مسئله‌ی برنامه‌ریزی خطی، در نظر گرفتن محدودیت متغیر صحیح باشد، به آن برنامه‌ریزی متغیر صحیح می‌گویند. یک زمینه کاربرد دیگر برنامه‌ریزی متغیر صحیح که حتی اهمیت بیشتری دارد, پرداختن به تصمیم‌هایی از نوع "بله یا نه" است. به عنوان نمونه آیا منطقه ‎ x ‎ مکان مناسبی برای ایجاد یک مرکز فروش یا خدمات پس از فروش است یا خیر؟ هر تصمیمی که فقط دو انتخاب در پیش داشته باشد را می‌توان بر حسب متغیرهایی بیان کرد که فقط دو مقدار، یعنی صفر و یک را انتخاب می‌کنند؛ به طوری که اگر تصمیم j‎ نه باشد،‎x_j=0 ‎ و اگر تصمیم بله باشد، ‎x_j=1‎ . به چنین متغیرهایی، متغیرهای صفر و یک یا متغیرهای دوتایی گویند. در نتیجه به مسایل برنامه‌ریزی متغیر صحیح که فقط شامل چنین متغیرهایی باشند، مسایل برنامه‌ریزی متغیر صحیح صفر و یک(‎‎ دوتایی ) گفته می‌شود.در این تحقیق به معرفی انواع مسائل متغیر صحیح پرداخته و به توضیح مختصری از کاربردها و روش‌های موجود برای حل هر کدام می‌پردازیم.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

با پیچیده‌تر شدن مسائل بهینه‌سازی و عدم کارایی مطلوب روش‌های تحلیلی سنتی، نیاز به ابزارهای قویتر برای حل این مسائل احساس شد. علاوه‌بر مشکلاتی همچون نیاز به تضمین‌هایی در خصوص مشتق‌پذیری و پیوستگی، امکان همگرایی به بهینۀ محلی، زمان حلِ این روش‌ها در بسیاری از مسائل به صورت نمایی رشد می‌کند. در پاسخ به این نیاز، الگوریتم‌های حل فراکاوشی ظهور پیدا کردند. این روش‌ها هیچگونه نیازی به اطلاعات مشتق مسا...

در این مقاله ابتدا اهمیت سیستم تعلیق فعال مورد بررسی قرار می‌گیرد و مزایا و معایب آن مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در این موارد نیاز به داشتن سیستم تعلیق  برای خودرو با قابلیت تغییر مشخصات دینامیکی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته می‌شود و پس از آن مشکل هزینه بالای تولید سیستم تعلیق فعال و سنگینی و نیاز به انرژی زیاد آن‌ها بررسی می‌شود و لزوم وجود این نوع سیستم تعلیق در خودروهای امروزی مطرح می‌شود. سپس...

  چکیده   در این تحقیق مسئله بهینه‌سازی ستون‌های چندتکه با مقطع ثابت و متغیر بررسی شده است. متغیرهای بهینه‌سازی طول و شعاع ژیراسیون بوده و تابع هدف، مقدار بار بحرانی کمانش است. ملاک بهینه‌سازی بیشینه کردن نیروی کمانش است. مسائل مختلفی برای شرایط مرزی گوناگون از جمله یک سردرگیر، دوسردرگیر و دوسرپین‌دار حل شده است. برای مسائل مقطع متغیر فرض شده است که شعاع ژیراسیون به صورت خطی نسبت به طول تغییر م...

     روش Real-time PCR در سال‌های اخیر به ­عنوان روشی انتخابی جهت تشخیص بسیاری از بیماری‌های عفونی در آزمایشگاه­ ها مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این فن آوری، واکنش زنجیره پلیمراز توسط مولکول‌های گزارش ­گر فلورسنت انجام و از این طریق، تولید فرآورده‌های تکثیری طی هر چرخه واکنش PCR گزارش می‌شود. بدین ترتیب مجموعه‌ای از خصوصیات از جمله؛ حساسیت و اختصاصیت بالا، داده‌های قابل اعتماد و خ...

در این نوشتار چند روش جدید بر مبنای رویکرد شبکه‌های عصبی خودسازنده برای حل مسائل بهینه‌سازی ارائه می‌شود. این روش‌ها به‌ویژه برای دو مسئله‌ی مهم در برنامه‌ریزی توزیع ــ مسئله‌ی فروشنده‌ی دوره‌گرد (T‌S‌P) و مسئله‌ی مسیریابی (V‌R‌P) ــ توسعه یافته‌اند. عملکرد روش‌های ارائه شده با به‌کارگیری مسائل استاندارد موجود در ادبیات مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج این آزمایشات نشان می‌دهد که روش‌های ارائ...

هدف این مقاله تعمیم مفهوم کارای منصف به وسیله معرفی کردن A-کارای منصف می‌باشد که A ماتریسی با درایه‌های نامنفی است. شرایطی ارائه شده که تضمین می‌دهد رابطه A-غالب منصف، رابطه اولویت منطقی منصف است. بعلاوه ساختار مجموعه جواب‌های A-کارای منصف بررسی شده و ثابت شده که مجموعه جواب‌های A-کارای منصف زیرمجموعه جواب‌های کارا است از اینرو برای کاهش جواب‌های بهینه پارتو می‌توان از جواب‌های A-کارای منصف است...