مروری بر مسائل بهینه‌سازی متغیر صحیح

نویسنده

چکیده

بسیاری از پدیده های عالم واقعی در صورت مدل‌سازی با مقادیر عدد صحیح بیان می‌شوند. تعداد سدهای ساخته شده روی رودخانه، تعداد نیروی انسانی نمی‌توانند با اعداد اعشاری بیان شوند. برنامه‌ریزی متغیر صحیح مدلی ریاضی است که برای مدل‌سازی مسائلی شبیه آنچه گفته شد، به کار گرفته می‌شود. به عبارتی چنانچه تنها تفاوت فرموله کردن مسئله با یک مسئله‌ی برنامه‌ریزی خطی، در نظر گرفتن محدودیت متغیر صحیح باشد، به آن برنامه‌ریزی متغیر صحیح می‌گویند. یک زمینه کاربرد دیگر برنامه‌ریزی متغیر صحیح که حتی اهمیت بیشتری دارد, پرداختن به تصمیم‌هایی از نوع "بله یا نه" است. به عنوان نمونه آیا منطقه ‎ x ‎ مکان مناسبی برای ایجاد یک مرکز فروش یا خدمات پس از فروش است یا خیر؟ هر تصمیمی که فقط دو انتخاب در پیش داشته باشد را می‌توان بر حسب متغیرهایی بیان کرد که فقط دو مقدار، یعنی صفر و یک را انتخاب می‌کنند؛ به طوری که اگر تصمیم j‎ نه باشد،‎x_j=0 ‎ و اگر تصمیم بله باشد، ‎x_j=1‎ . به چنین متغیرهایی، متغیرهای صفر و یک یا متغیرهای دوتایی گویند. در نتیجه به مسایل برنامه‌ریزی متغیر صحیح که فقط شامل چنین متغیرهایی باشند، مسایل برنامه‌ریزی متغیر صحیح صفر و یک(‎‎ دوتایی ) گفته می‌شود.در این تحقیق به معرفی انواع مسائل متغیر صحیح پرداخته و به توضیح مختصری از کاربردها و روش‌های موجود برای حل هر کدام می‌پردازیم.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

با پیچیده‌تر شدن مسائل بهینه‌سازی و عدم کارایی مطلوب روش‌های تحلیلی سنتی، نیاز به ابزارهای قویتر برای حل این مسائل احساس شد. علاوه‌بر مشکلاتی همچون نیاز به تضمین‌هایی در خصوص مشتق‌پذیری و پیوستگی، امکان همگرایی به بهینۀ محلی، زمان حلِ این روش‌ها در بسیاری از مسائل به صورت نمایی رشد می‌کند. در پاسخ به این نیاز، الگوریتم‌های حل فراکاوشی ظهور پیدا کردند. این روش‌ها هیچگونه نیازی به اطلاعات مشتق مسا...

  چکیده   در این تحقیق مسئله بهینه‌سازی ستون‌های چندتکه با مقطع ثابت و متغیر بررسی شده است. متغیرهای بهینه‌سازی طول و شعاع ژیراسیون بوده و تابع هدف، مقدار بار بحرانی کمانش است. ملاک بهینه‌سازی بیشینه کردن نیروی کمانش است. مسائل مختلفی برای شرایط مرزی گوناگون از جمله یک سردرگیر، دوسردرگیر و دوسرپین‌دار حل شده است. برای مسائل مقطع متغیر فرض شده است که شعاع ژیراسیون به صورت خطی نسبت به طول تغییر م...

نامعدلات بل شرایط قابل پیش بینی فراهم آورد که هر نظریه ی متغیرهای پنهان می بایست از آن تبعیت کند.مکانیک کوانتومی نمی تواند شامل متغیرهای پنهان باشد از اینرو یا مکانیک کوانتومی غلط است،یا متغیرهای پنهان وجود ندارند.آزمایشات بر روی نامعادله ی بل در جایی که به نفع مکانیک کوانتومی هستند،ظاهرا وجود متغیرهای پنهان موضعی را رد می کنند. در مقاله ی ابتدایی جان.اس بل در سال 1964 موضعیت شرطی ست بر روی سی...

با وجود سال های متمادی که از ارایه الگوریتم های حل مسایل برنامه ریزی با متغیرهای صحیح می گذرد روشی که سازگار با تمام مسایل باشد ارایه نشده است و تمرکز بیشتر بر روی حل مسایل با ساختارهای ویژه بوده است. یکی از این مسایل، مسیله کوله پشتی است. مسیله کوله پشتی به دلیل ساختار تیوریکی ویژه طی سالیان اخیر کانون توجهات زیادی بوده و مطالعات بسیاری در زمینه گسترش کاربردهای آن و ارایه روش های حل این دسته ا...

     روش Real-time PCR در سال‌های اخیر به ­عنوان روشی انتخابی جهت تشخیص بسیاری از بیماری‌های عفونی در آزمایشگاه­ ها مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این فن آوری، واکنش زنجیره پلیمراز توسط مولکول‌های گزارش ­گر فلورسنت انجام و از این طریق، تولید فرآورده‌های تکثیری طی هر چرخه واکنش PCR گزارش می‌شود. بدین ترتیب مجموعه‌ای از خصوصیات از جمله؛ حساسیت و اختصاصیت بالا، داده‌های قابل اعتماد و خ...

روش دو فازی برای حل مسائل برنامه ریزی دو هدفه خطی ارائه شده است در این پایان نامه سعی شده است تعمیمی از این روش ارائه گردد به گونه ای که با کمک آن قادر به یافتن تمام جواب های مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه باشیم. در فصل سوم این پایان نامه راه کاری ارائه می گردد که به کمک آن قادر به محاسبه تمام جواب های کارای پشتیبانی شده می گردیم. در فصل چهارم الگوریتمی برای محاسبه تمام جواب های کارای پشتیبانی ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود