مروری بر کنترل ارتعاشات سازه‎‌های دریایی

نویسندگان

چکیده

امروزه با افزایش میزان استفاده از سوخت‌های فسیلی و محدودبودن این انرژی در خشکی، نیاز به استخراج از بستر دریا روزبه‌روز افزایش یافته و موجب توسعه و رشد قابل توجه سازه‌های فراساحلی شده است. این سازه‌ها معمولاً در معرض ارتعاشات ناشی از بار‌های محیطی‌اند که سبب کاهش عمر خستگی آنها می‌شود. رویکرد نوین در طراحی سازه‌ها، استفاده از سازوکارهای کنترل به‌منظور کاهش اثر بارهای محیطی بر آنهاست که به‌تدریج در کنار روش‌های سنتی - که صرفاً مبتنی بر افزایش مقاومت سازه‌ها بوده‌اند - مطرح می‌گردد. عملکرد وسائل اتلاف انرژی تقریباً مشابه هم است و همگی انرژی جنبشی را به گرما تبدیل می‌کنند. در این مقاله، نخست به معرفی انواع میرایی، سازوکار کنترل و میراگر و معادلات حاکم بر آنها پرداخته شده است. سپس روش‌های کنترل به‌صورت تفصیلی بیان شده و براساس نوع کنترل غیرفعال و فعال در سکو‌های ثابت و شناور پژوهش‌های انجام‌شده مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها دو مطالعة موردی که به مقایسة سیستم‌های کنترل غیرفعال در سکوی‌های فراساحلی پرداخته‌اند، بررسی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مروری بر کنترل ارتعاشات سازه‎ های دریایی

امروزه با افزایش میزان استفاده از سوخت های فسیلی و محدودبودن این انرژی در خشکی، نیاز به استخراج از بستر دریا روزبه روز افزایش یافته و موجب توسعه و رشد قابل توجه سازه های فراساحلی شده است. این سازه ها معمولاً در معرض ارتعاشات ناشی از بار های محیطی اند که سبب کاهش عمر خستگی آنها می شود. رویکرد نوین در طراحی سازه ها، استفاده از سازوکارهای کنترل به منظور کاهش اثر بارهای محیطی بر آنهاست که به تدریج د...

متن کامل

ارزیابی، شناسایی و کنترل ارتعاشات در شناورهای تندروی دریایی

مسائل مرتبط با ارتعاشات و بهبود عملکرد در شناورهای تندرو در سه سطح ارزیابی ارتعاشات، شناسایی منابع و کنترل ارتعاشات تقسیم­بندی می‌گردند. هر سه سطح اشاره شده، موضوع پژوهش بسیاری از محققان در سال­های اخیر بوده­اند. با این وجود نیاز به ارائه پژوهشی منسجم در این باب ضروری به‌نظر می­رسد. در این مقاله ارتعاشات در شناورهای تندرو در سه قالب اشاره شده بررسی می­گردد. بر این اساس سلامت افراد، ادوات و کیفی...

متن کامل

کاربرد میراگر جرمی آلیاژ حافظه‌دار در کنترل ارتعاشات سکوی دریایی ثابت

در این تحقیق سعی بر این است که بتوان با استفاده از یک جاذب‌ دینامیکی جدید و کارا، لرزش‌های سکوی دریایی مرتعش شده توسط امواج را کنترل نمود. در دو دهه اخیر، تولید مواد هوشمند و کاربرد آنها در طراحی ابزارهای کنترلی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. آلیاژهای حافظه‌دار یکی از این مواد هوشمند بوده و قابلیت زیادی در مستهلک نمودن ارتعاشات دارند. بنابراین، در تحقیق پیش‌رو، از میراگر جرمی آلیاژ حافظه‌دار ...

متن کامل

تحلیل ارتعاشات اجباری رایزرهای دریایی غیرخطی با روش تحلیلی هموتوپی

In this study, Homotopy analysis method is employed for nonlinear vibrational analysis of marine riser subjected to variable axial loads. Mid-plane stretching effect has been considered in the model. Galerkin's decomposition technique is used to convert the Partial differential equation of the motion to nonlinear ordinary differential equation. Homotopy analysis method (HAM) is applied to find ...

متن کامل

کنترل مقاوم ارتعاشات تیر مدرج تابعی ترک‌دار

در این مقاله، کنترل ارتعاشات عرضی تیر یک سرگیردار ساخته شده از مواد مدرج تابعی ‌دارای ترک عرضی و تحت تأثیر بار حرارتی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. از آنجا که ارتعاشات، به شکست قطعات مکانیکی و تحمیل هزینه‌های فراوان ناشی از تعمیرات و قطع روند تولید منجر می‌شود، کنترل ارتعاش سازه‌ها در صنایع مهندسی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا، از صفحات پیزوالکتریک به‌منظور اندازه‌گیری میزان ارتعاشات ع...

متن کامل

کنترل ارتعاشات به کمک میراگر ضربه ای

مطالعات بسیاری بر روی سیستم‌ های پیوسته و ناپیوسته انجام شده است، اما سیستم‌های ارتعاشی در مدهای بالا به هنگام تشدید کمتر مورد مطالعه دقیق قرار گرفته‌اند. یکی از روش‌های مورد استفاده در سیستم‌های کنترلی، استفاده از کنترل کننده‌های جرمی غیرفعال ‌است و این کنترل‌ کننده‌ها طوری تنظیم شده‌اند تا فرکانس آن در حالت تشدید با سازه نوسانگر یکسان باشد. تحقیقات آزمایشگاهی و تحلیلی نشان می‌دهد که گروهی از...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 8

صفحات  101- 105

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021