مرکب‌زدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتروفتوگرافی

نویسندگان

  • بهاره قنبرزاده گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
  • سعید مهدوی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  • مسعود اعتضاد گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
چکیده

مرکب‌زدایی کاغذهای باطله به روش‌های گوناگونی صورت می‌گیرد و تحقیقات درباره روش‌های جدیدتر نیز در حال انجام است. در چاپ به روش الکتروفتوگرافی (چاپگرهای لیزرجت و دستگاه‌های فتوکپی) به دلیل آمیخته‌شدن مرکب با بافت کاغذ در هنگام تثبیت مرکب با کمک حرارت بالا روش‌های مرکب‌زدایی سنتی بازدهی کمتری دارند و لازم است از روش‌های جدیدتر استفاده گردد. مرکب‌زدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتروفتوگرافی با استفاده از آنزیم‌ها، پردازش قلیایی، رادیکال‌های آزاد، پرتوفرابنفش و پردازش فراصوت صورت می‌گیرد. هدف از این مقاله مروری توضیح این روش‌ها، مقایسه و بررسی کارایی آن‌ها می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر استفاده از خمیر مرکب‌زدایی شده کاغذهای باطله اداری بر ویژگی‌های مکانیکی و نوری کاغذ چاپ و تحریر

در این پژوهش از خمیر مرکب‌زدایی شده کاغذهای باطله اداری تولیدی شرکت کاغذسازی لطیف به‌عنوان جایگزین بخشی از خمیر الیاف بلند وارداتی همراه با خمیرAPMP  سپیدار تولیدی صنایع کاغذ مراغه استفاده شد. هر دو خمیر کاغذ APMP و الیاف بلند تا رسیدن به درجه روانی حدود CSF250 پالایش شده و سپس در ترکیب با خمیر مرکب‌زدایی شده با نسبت‌های صفر (نمونه شاهد)، 5، 10، 15، 20 و 25 درصد کاغذ دست‌ساز تهیه گردید. نمونه ش...

متن کامل

بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ CMP سپیدار با استفاده از خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده مخلوط کاغذهای باطله اداری

برای بهبود ویژگی‌های مختلف خمیرکاغذ CMP گونه سپیدار از خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده مخلوط کاغذهای باطله اداری استفاده شد. خمیرکاغذ CMP براساس شرایط استاندارد صنعتی (چوب و کاغذ مازندران) و خمیر DIP مخلوط کاغذ باطله اداری به روش شناورسازی تهیه شد. بعد از رساندن درجه روانی خمیرهای کاغذ یاد شده به حدود 300، از آن‌ها در اختلاط با خمیر الیاف بلند وارداتی کاغذهای دست‌ساز ساخته شد و ویژگی‌های فیزیکی، مکانیک...

متن کامل

مطالعه اثر مرکب‌زدایی آنزیمی بر ویژگی‌های نوری و فیزیکی خمیر کاغذ حاصل از روزنامه‌های به سرعت کهنه شده

در این تحقیق، قابلیت مرکب‌زدایی توسط آنزیم روزنامه‌های باطله تازه چاپ شده با نمونه‌های کاغذ کهنه شده به روش مصنوعی مقایسه شده است. مرکب‌زدایی توسط آنزیم سلولاز از قارچ Aspergillus niger و در محیط اندکی اسیدی انجام شد. نتایج نشان داد مرکب‌زدایی توسط آنزیم در هر دو گروه کاغذ مورد بررسی در مقایسه با نمونه شاهد (بدون مرکب‌زدائی) سبب تغییر معنی‌‌دار آماری در مقادیر درجه روانی و بازده خمیرهای کاغذ و ...

متن کامل

تاثیر مرکب زدایی آنزیمی با لیپاز بر ویژگی های خمیر کاغذ روزنامه چاپ شده به روش افست

سابقه و هدف: تحقیقات انجام شده طی سال‌های اخیر نشان داده است به‌کارگیری روش‌های بر پایه زیست فناوری، به ویژه استفاده از آنزیم‌های صنعتی به منظور فرآوری کاغذهای باطله موجب تقویت ویژگی‌های نوری و مکانیکی خمیر کاغذهای بازیافتی گردیده است. در این تحقیق مرکب‌زدایی کاغذ روزنامه باطله چاپ شده به روش افست با استفاده از آنزیم لیپاز مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: مرکب‌زدایی آنزیمی با استفاده از آنز...

متن کامل

مرکب‌زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداری در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش اول- ویژگی‌های ظاهری و نوری خمیر کاغذ

کاغذهای مخلوط باطله اداری منبع عظیمی از الیاف با کیفیت می‌باشند که فرآیند چاپ به روش غیر تماسی بر روی آن‌ها صورت گرفته است. بازیافت این کاغذها با استفاده از فرآیند مرکب‌زدایی متداول شیمیایی، از نظر فنی و اقتصادی با مشکل رو‌به‌رو است. در این پژوهش مرکب‌زدایی آنزیمی به‌عنوان گزینه جایگزین مرکب‌زدایی متداول شیمیایی انجام گرفت. نمونه‌های کاغذ باطله اداری پس از چاپ توسط دستگاه زیراکس، با استفاده از ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 1

صفحات  15- 24

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021