× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مشاهداتی در زمینه درمان خیز در سندرم نفروتیک

نویسندگان

  • سعادت, هوشنگ
  • طباطبائی, حسن

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

چکیده ارتباط بین ویروس هپاتیت C و درگیری گلومرولار کلیه اثبات شده است. سه نوع اصلی درگیری کلیوی در بیماران مبتلا به هپاتیت C عبارت اند از: کرایوگلوبولینمی مختلط، گلومرومونفریت مامبرانوپرولیفراتیو و نفروپاتی مامبرانوس. اغلب بیماران مبتلا به درگیری کلیوی ناشی هپاتیت C شواهدی از بیماری کبدی شامل افزایش ترانس آمینازها را نشان می دهند. برخی از مطالعه ها اثرات مفید درمان با اینترفرون آلفا و ریباوی...

در بررسی هایی که پیرامون درمان 40 مورد سندرم نفروتیک که طی سالهای 68 الی 70 در مرکز آموزشی درمانی رازی کرمانشاه بستری و تحت آزمایشات لازمه و درمان قرار گرفته بودند مشخص شد که این بیماران بر اساس وزن و میزان ادم تحت درمان با دیورتیکهایی از قبیل rurosemide و spironolactone و hydrochlorothiazid قرار گرفته بودند که دیورتیکی که بیشتر از همه مورد استفاده قرار گرفته است furosemide بوده است بطوری که از...