× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مطالعه‌ی گرایش‌های پژوهشی مجلات علمی تخصصی گردشگری

نویسندگان

  • راضیه زاهدی دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • محمدعلی زکی استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

هدف مقاله‌ی حاضر مطالعه گرایش‌های پژوهشی در مجلات علمی گردشگری است. در این راستا پس از مرور تحقیقات جدید، گرایش‌های هشتگانه در این زمینه معرفی شده‌اند. توضیح آنکه، رشد صنعت گردشگری موجب افزایش توجه دولتمردان به گردشگری شده است و این امر موجب توجه روز افزون به گردشگری به مثابه حوزه‌ای علمی وآکادمیک از سوی اندیشمندان نیز شده است. این امر، زمینه‌ی شکل گیری و رشد حوزه های علمی گردشگری به مثابه دانش شده است. عوامل متعددی در این موضوع سهیم هستند که از آن بین می توان به نقش مجلات علمی تخصصی پرداخت. انتشار مجلات علمی تخصصی در زمینه های مختلف و متعدد علوم، موجب رشد چشمگیر یافته های علمی در دو بخش نظری و پژوهشی ‌شده است. تعداد رو به افزون انتشار مجلات عملی ـ تخصصی گردشگری، علاقه دانشمندان را به مطالعه نقش مجلات علمی درگردشگری افزایش داده است به گونه‌ای که از اواخر دهه‌ی 1990 میلادی تاکنون تحقیقات بی‌شمار و متنوعی در زمینه تحلیل، سنجش و ارزیابی کارکرد مجلات علمی انجام شده است. از این نظر، من در این مقاله یکی از اولین قدمها را برای ارزیابی علمی مجلات تخصصی گردشگری برداشته ام.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

ارتباط علمی یکی از محورهای اساسی نهاد اجتماعی علم است. مجلات علمی تخصصی یکی ازمجاری تولید علمی و ارتباط علمی تلقی شده و سعی در ایفاء دو کارکرد فوق میان اندیشمندان درحوزه های مختلف علمی را عهده‌دار هستند. بررسی تاریخی علوم نشان می دهد که عوامل موثری درشکل‌گیری، پیدایش، رشد و توسعه یافتگی علوم به طور عام و دانش مدیریت به طور خاص نقش داشته‌اند که از آن میان می‌توان مجلات علمی تخصصی را مورد نظر قر...

ارتباط علمی یکی از محورهای اساسی نهاد اجتماعی علم است. مجلات علمی تخصصی یکی ازمجاری تولید علمی و ارتباط علمی تلقی شده و سعی در ایفاء دو کارکرد فوق میان اندیشمندان درحوزه های مختلف علمی را عهده دار هستند. بررسی تاریخی علوم نشان می دهد که عوامل موثری درشکل گیری، پیدایش، رشد و توسعه یافتگی علوم به طور عام و دانش مدیریت به طور خاص نقش داشته اند که از آن میان می توان مجلات علمی تخصصی را مورد نظر قرا...

آنچه که در این مقاله امده است، مروری بسیار اجمالی در یافته‌های طرح برسی ویژگی‌ها و مسائل مربوط به تولید نشر، و مطالعه مجلات علمی در ایران است که از سه زاویۀ تولیدکنندگان، نشریات تولید شده، و نیز مطالعه‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته است. این بررسی با حمایت مالی از مرکز مطالعات و تحقیقات، رسانه‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشارکت گروهی از پژوهشگران (از جمله دکتر بیژن زارع، پرویز صالح...

هدف از این مطالعه بررسی محتوای مقالات مدیریت ورزشی در مجلات علمی- پژوهشی است. به این منظور نسخه­های موجود از چهار نشریه علمی- پژوهشی حرکت، پژوهش در علوم ورزشی، علوم حرکتی و ورزشی و المپیک در طی 8 سال (80-87) جمع­آوری شد. در این تحقیق تعداد 802 مقاله در تمامی گرایش­های تربیت بدنی و علوم ورزشی وجود داشت، که 188 مقاله مدیریت ورزشی آن مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب 2 شاخص، سهم موضوعی مقالا...

Purpose: We have studied in the present research the citation impact of the papers published in Iranian Farsi scientific-research journals in the three fields of medical sciences, agricultural sciences, and human sciences, which have been indexed in SID citation database. Methodology: This study used citation analysis. The population under study included all papers with two or more citations i...

هدف از انجام پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده است، بررسی دیدگاه سردبیران ومدیران مسوول مجلات علمی پژوهشی ایران پیرامون حفاظت دیجیتالی مجلات است. بدین منظور پژوهش حاضر می کوشد میزان آگاهی سردبیران و مدیران مسوول مجلات درباره حفاظت دیجیتال و ابعاد مختلف آن، ضرورت حفاظت دیجیتال و همچنین وضعیت کنونی حفاظت دیجیتالی مجلات در ایران را مورد مطالعه قرار دهد. گردآوری داده ها به کمک پرسشنامه ای محقق...