مطالعه مساله برج هانوی و تعمیم آن

نویسنده

چکیده

مساله برج هانوی، یک مساله با ریشه‌ی تاریخی است و لوکاس، ریاضی‌دانان فرانسوی، آن را تنظیم کرده است. در این مقاله، مساله مشهور برج هانوی و تعمیم آن‌را بیان نموده و حل بهینه‌ی آن‌ها را به روش بازگشتی و بر اساس نظریه گراف بررسی می‌نماییم. نشان داده می‌شود که گراف حاصل از حل مساله برج هانوی با رسم گراف متناظر با آن، فراکتال سرپینسکی است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این رساله، سریعترین و مشهورترین الگوریتم هایی که تاکنون برای حل مسائل برجهای هانوی در دو حالت سه برجی و چند برجی، مطرح شده است، شرح و مورد بررسی قرار داده می شود. در مورد حل مسئله سه برجی هانوی، الگوریتم بازگشتی لوکاس ‏‎ [3] ‎‏ و الگوریتمهای غیربازگشتی شوتز - لوکاس ‏‎ [3, 11] ‎‏، میر ‏‎ [1] ‎‏ ار ‏‎ [8] ‎‏ و اهرابیان - نوذری ‏‎ [4] ‎‏ مورد بررسی قرار می گیرند. برای حل مسئله چند برجی هانوی ال...

یکی از انواع مدل های مکان یابی، مدل های پوشش می باشند که هدف آن ها سرویس گرفتن هر مشتری توسط مرکزی است که در فاصله ای معقول از مشتری قرار گرفته است. مساله ی پوشش حداکثر یکی از مسائل پرکاربرد پوشش می باشد که هدف آن پوشش دادن حداکثر تقاضا با تعداد محدود تسهیلات می باشد. در مدل های پوشش معمولا سه فرض در نظر گرفته می شوند‎. فرض پوشش همه یا هیچ: به این معنی که نقاط تقاضایی که در شعاع پوشش یک مرکز ق...

یکی از انواع مدل های مکان یابی، مدل های پوشش می باشند که هدف آن ها سرویس گرفتن هر مشتری توسط مرکزی است که در فاصله ای معقول از مشتری قرار گرفته است. مساله ی پوشش حداکثر یکی از مسائل پرکاربرد پوشش می باشد که هدف آن پوشش دادن حداکثر تقاضا با تعداد محدود تسهیلات می باشد. در مدل های پوشش معمولا سه فرض در نظر گرفته می شوند‎. فرض پوشش همه یا هیچ: به این معنی که نقاط تقاضایی که در شعاع پوشش یک مرکز ق...

هیلبرت در دومین کنگره بین المللی ریاضیدانان در پاریس در سال 1900 بیست و سه مساله را به عنوان مسائل ریاضیات در قرن بیستم معرفی کرد، مسائلی که ریاضیات قرن را تحت تاثیر قرار داد. یکی از مسائل حل نشده در این فهرست، مساله شانزدهم است که علیرغم گذشت بیش از یک صد سال از طرح مساله و چاپ صدها عنوان مقاله، هنوز جواب کامل برای آن ارائه نشده است. در این مقاله ضمن مروری بر گذشته و حال مسائل هیلبرت، به برر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود