مطالعه هم استنادی پروانه‌های ثبت اختراع در حوزه خالص‌سازی و بازیابی ترکیبات هیدروکربنی از سامانه USPTO

نویسندگان

  • فاطمه مکی‌زاده استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه یزد
  • محمد توکلی‌زاده‌ راوری استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه یزد
چکیده

هدف: هدف پژوهش، ترسیم و تحلیل نقشه‌های علمی حوزه خالص‌سازی و بازیابی ترکیبات هیدروکربنی در سامانه USPTO (اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا) است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و از لحاظ نوع کاربردی می‌باشد که با استفاده از روش تحلیل هم استنادی پروانه‌های ثبت اختراع و تکنیک شبکه انجام گردید. پروانه‌های ثبت اختراع مورد بررسی از رده اصلی ۵۸۵ و رده فرعی ۸۰۰ تا ۸۶۸ حوزه خالص‌سازی و بازیابی ترکیبات هیدروکربنی در سامانه USPTO استخراج شده است. تحلیل داده‌ها و ترسیم نقشه علمی با استفاده از نرم‌افزارهای Ucinet، Netdraw و Ravar Pre Map انجام گرفت. یافته‌ها: در طول سال‌های مختلف، تعداد اختراعات در حوزه خالص‌سازی و بازیابی ترکیبات هیدروکربنی نوسانات زیادی داشته است، بیشترین تولید در سال ۲۰۱۳ و کمترین آن مربوط به سال ۱۹۷۱ می‌باشد. شبکه اصلی ۲۸۳۷ پروانه ثبت اختراع مورد بررسی، از ۳۲۵ پاره شبکه تشکیل شده‌ است. با توجه به شاخص مرکزیت رتبه، پروانه‌ ثبت اختراع BROUGHTON_2985589 با رتبه ۵۱۰ در جایگاه اول قرار گرفت. پروانه‌های ثبت اختراع، با شماره ثبت 3684665، 3043891 و 3401112 که مخترع اول آن‌ها به ترتیب ABE، STUCKEY و DUNLOP می‌باشند، رتبه‌های اول تا سوم از نظر مرکزیت بینابینی بدست آورده‌اند و شبکه خصوصی آنها رسم شده است. نتیجه‌گیری: تحلیل هم استنادی پروانه‌های ثبت اختراع می‌تواند، مهم‌ترین پروانه‌های ثبت اختراع و رابطه بین آنها را نمایش بدهد. از این تحلیل‌ها می‌توان در سیاست‌گذاری‌های کلان بهره برد، یا اینکه شکاف‌های موجود را شناسایی و برای برطرف کردن این شکاف‌ها تلاش کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی زوج‌های کتابشناختی در خوشه‌بندی پروانه‌های ثبت اختراع

هدف: خوشه­بندی زوج­های کتابشناختی (اشتراک استنادی) یکی از شکل­های خوشه­بندی مدارک است. هدف این پژوهش شناسایی میزان جامعیت و مانعیت این نوع خوشه­بندی در پروانه­های ثبت اختراع است.  روش/ رویکرد پژوهش: 717 پروانه ثبت اختراع یو. اس. مورد استناد در پروانه‌های ثبت اختراع مربوط به رده 774/977 از رده­بندی پروانه‌های ثبت اختراع یو. اس. با استفاده از زوج­های کتابشناختی و الگوریتم فازی خوشه­بندی شد. حاصل...

متن کامل

تحلیل اسناد ثبت اختراع در حوزه فرآیندهای گوگردزدایی از سیالات هیدروکربنی

حضورترکیبات گوگردی درسیالات هیدروکربنی ومحصولات آن،مشکلات متعددی نظیرخوردگی،مسمومیت کاتالیزورهای کارخانجات دریافت کننده محصولات گاز و مایع، مشکلات زیست محیطی،کاهش ارزش حرارتی وکاهش قیمت بوجود می آورند.با توجه به تحقیقات گسترده به منظور دستیابی به روشها وفن آوریهای حذف یا کاهش این آلاینده هاتاحدمطلوب ومقرون بصرفه توسط بسیاری از مراکز تحقیقاتی،مطالعه حاضر با هدف دستیابی به کلیه اختراعات ثبت شده د...

متن کامل

تحلیل موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ایرانی در پایگاه‌های بین المللی ثبت اختراع در فاصله سالهای 2011-1976

Background and Aim: Patents are used as indicators to assess the growth of science and technology in a given country or area. They are examined to determine the research potentials of research centers, universities, and inventors. This study aims to map the past and current trends in patenting activities with a view to understanding better and tracking the changing nature of science and technol...

متن کامل

تحلیل هم‌واژگانی پروانه‌های ثبت اختراع برای آشکار‌سازی زمینه‌های موضوعی فناوری

تحلیل هم‌واژگانی، یکی از فنون علم‌سنجی است که می‌تواند از طریق پروانه‌‌های ثبت اختراع، به شناخت مفاهیم و سلسله مراتب روابط بین آن‌ها در یک زمینه از فناوری کمک کند. با این نگاه، پژوهش حاضر در نظر دارد با مطالعه واژگانی پروانه‌‌های ثبت اختراع مرتبط با فناوری برق ربات زیرسطحی خودکار، زمینه‌های موضوعی مربوط به این فناوری را شناسایی کند. برای این کار، در گوگل پتنت و پایگاه لنز جست‌و‌جو و تعداد 223 پ...

متن کامل

بررسی مطالعات استنادی پروانه های ثبت اختراع

پروانه‌های ثبت اختراع، تنها مدارک انتشاراتی هستند که 80% از دانش فنی در آنها است. کارکرد آنها، فراتر از آشنایی با یک اختراع است. از این مدارک می‌توان در مطالعاتی مانند تحلیل‌های استنادی بهره برد. با توجه به این مسئله، مطالعه حاضر، با هدف بررسی پژوهش‌ها و پیشینه‌های مرتبط به تحلیل استنادی پروانه‌های ثبت اختراع انجام شده است. روش مطالعه توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی-کتابخانه‌ای است. در این مطالعه،...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 2

صفحات  25- 36

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021