مطالعه 163 کودک بستری شده با تشخیص اولیه بالینی تب تیفوئیدی سخت در بخش عفونی مرکز طبی کودکان تهران

چکیده

Invasive salmonellosis is common in tropical areas. This study examines the performance of a clinical definition for its recognition among children ages 1 to 14 years admitting to a referral pediatric hospital in Tehran. 60 children were enrolled into the study during a period of 51 months. To facilitate analysis, cases were divided into 5 categories according to the likelihood of invasive salmonellosis with category A representing microbiologically confirmed salmonella bacteremia 17 (28.3%) and 6 (10%) with positive bone marrow cultures. And category D representing those cases in which an alternative diagnosis was firmly established. Salmonella serology supported invasive salmonellosis as the diagnosis in 17 (28%) of the nonbacteremic children (category B and C). Salmonella serology suggested that invasive salmonellosis without detectable bacteremia was common. Blood culture proved and serologically diagnosed cases shows that the definition has a specificity of at least 60%.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

سابقه و هدف: بیماری کاوازاکی شایع ترین واسکولیت دوران کودکی و شایع ترین علل بیماری های اکتسابی قلبی است؛ به طوری که بیماری قلبی، جدی ترین عارضه دراز مدت آن می باشد. اگرچه بسیاری از متخصصین قویا نقش یک عامل عفونی را در پاتوژنز آن دخیل می دانند، اما هنوز علت بیماری نامعلوم است. با توجه به اهمیت بیماری به منظور تعیین عوامل مرتبط در ایجاد کاوازاکی، علایم بالینی و آزمایشگاهی و عفونت اولیه در مبتلایا...

سابقه و هدف: بیماری سلیاک در فرم کلاسیک به صورت علائم و نشانه های سوء جذب در اولین ماههای شروع رژیم حاوی گلوتن آغاز می شود. اما با توجه به طیف وسیع علائم، در بسیاری از موارد بیماری سلیاک بدون تشخیص باقی می ماند. لذا این مطالعه به منظور تعیین یافته های بالینی و پاراکلینیکی کودکان مبتلا به سلیاک انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی ، 43 کودک با علائم اسهال مزمن، اختلال رشد، آنمی و کوت...

سابقه‌ و هدف‌: سل ریوی در کودکان یک بیماری عفونی با مرگ و میر بالا می باشد. این بیماری با علائم بالینی گوناگون, مانند پنومونی ویروسی, باکتریایی, تب طول کشیده و کاهش وزن تظاهر می کند. هدف از معرفی این بیمار, در نظر داشتن بیماری سل ریوی در کودکان با نشانه های بیماری های تب دار ریوی است.مواد و روشها: بیمار دختری 5/2 ساله است که با شکایت تب و سرفه 10 روزه که از 3 روز قبل از بستری افزایش یافته بود...

زمینه و هدف: سیکلوسپوراکایتاننسیس از تک یاختگان کوکسیدیایی نوپدید است. این پاتوژن که از عوامل عفونی کمیاب روده ای است، از تمام گروه های سنی اعم از افراد سالم و یا با نقص سیستم ایمنی از بیش تر نقاط جهان گزارش شده است. مشخص ترین علایم بالینی آلودگی به این تک یاخته، سندرم اسهال حاد یا مزمن می باشد. انتشار این انگل، جهانی است و از طریق مصرف آب و برخی از مواد غذایی آلوده به اووسیت های آن، منتقل می ش...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود