مطالعۀ تجربی طیف امواج درونی ناشی از حرکت یک مدل هیدروفویل شکل در یک شارۀ چینه‌بندی شده

نویسندگان

  • مجتبی عظام گروه فیزیک دریا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
چکیده

حرکت اجسام زیرسطحی در لایه چینه بندی شده باعث شکل گیری امواج درونی می‌شود. در این مقاله به مطالعه امواج درونی ناشی از حرکت یک جسم هیدروفویل شکل در محیطی با چینه‌بندی چگالی پرداخته خواهدشد. در محیط آزمایشگاهی در یک تانک شیشه‌ای به ابعاد 0.5×1×3 متر به کمک روش خطی با فرکانس شناوری 0.44 بر ثانیه، چینه‌بندی صورت گرفت. در این محیط با استفاده از یک ارابه کششی، یک جسم هیدروفویل شکل با ضخامت 6 سانتی‌متر و طول 20 سانتی متر و پهنای 12 سانتی‌متر، برای بررسی تغییر در اعداد فرود و رینولدز محیط و تأثیر این تغییرات بر شکل‌گیری امواج درونی پشت جسم، در محدوده عدد فرود 0.19 تا 1.7 حرکت داده شد. با استفاده از تکنیک تصویربرداری از سایه و ثبت سیگنال‌های افت و خیز چگالی‌سنج، امواج درونی ناشی از حرکت جسم مورد مطالعه قرار گرفت و در این بررسی بخصوص به طیف این افت و خیز در فاصله مشخصی از جسم پرداخته شد. در این مطالعه سیگنالهای ثبت شده در حوزه فرکانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با ترسیم طیف فرکانس برای انواع سیگنالهای ثبت شده توسط سنسور شوری سنج فوق سریع، فرکانس‌های غالب استخراج گردید و نتایج نشان داد که با افزایش عدد فرود ترکیب فرکانس‌های بیشتری در محیط رخ می‌دهند. همچنین در تحلیل انرژی طیف امواج مشاهده گردیدکه تا عدد فرود بحرانی انرژی با افزایش فرود، افزایش یافته و پس از آن بدلیل تلاطم، کاهش انرژی را مشاهده خواهیم‌کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعۀ آزمایشگاهی امواج درونی ناشی از حرکت یک جسم استوانه‌ای در یک شارۀ چینه‌بندی شده

یکی از پدیده‌هایی که در محیط چینه‌بندی اقیانوس و حضور یک نیروی خارجی رخ می‌دهد، امواج درونی است. این مطالعه به‌منظور بررسی آزمایشگاهی  ویک پشت یک جسم استوانه‌ای در محیطی با چینه‌بندی خطی انجام شده است. در محیط آزمایشگاهی در یک تانک شیشه‌ای به ابعاد 0/5×1×3 متر به کمک روش خطی با فرکانس شناوری 0/51 بر ثانیه چینه‌بندی صورت گرفت. در این محیط با استفاده از یک ارابه که حرکت آن به‌وسیلۀ برنامه رایانه‌...

متن کامل

ارزیابی عملکرد یک مدل نیمه تجربی در شبیه‌سازی انرژی امواج ناشی از حرکت چرخندهای حاره‌ای در اقیانوس هند

با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی اقیانوس هند، سالانه چرخندهای حاره‌ای مختلفی در قسمت‌های شمالی و جنوبی این اقیانوس شکل می‌گیرند؛ که خسارت‌های جانی و مالی زیادی در مناطق ساحلی به‌جای می‌گذارند. در این تحقیق انرژی امواج ناشی از چرخندهای حاره‌ای در سطح اقیانوس هند با استفاده از مدل نیمه تجربی کودریاوتسو و اندازه‌گیری ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با در نظر گرفتن اثر "امواج به‌دام افتاده" در این چرخنده...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

یک مدل همانندی برای امواج ناشی از باد در سواحل چابهار

بررسی مشخصه­های امواج در مناطق ساحلی یکی از مهم ترین مباحث در مهندسی سواحل می­باشد. منطقه چابهار یکی از مناطق مهم در توسعه حمل و نقل دریایی با جهان به خصوص خاور دور می­باشد. در این تحقیق با استفاده از داده­های بویه موج­نگار طی دو فصل تابستان و زمستان سال های 1998 تا 2000 و آمار باد ایستگاه ساحلی بندر چابهار طی سال های 1998 تا 2003 مشخصات موج و گلباد منطقه بررسی و مشخص شد که بیش تر شرایط ناپایدا...

متن کامل

بررسی بزرگنمایی امواج زلزله ناشی از تپه ذوزنقه ای شکل در حالت یک بعدی و دو بعدی در حوزه زمان

بررسی حرکات نیرومند زمین تا زمانی که ارتعاشات ناشی از آن به سازه برسد از دو دیدگاه مهندسی ژئوتکنیک (تحلیل ساخت گاه) و مهندسی زلزله (تحلیل رفتار زمین)، دارای اهمیت فراوان است. دقیق‌ترین روش‌های ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای بر تحلیل‌های دینامیکی یک بعدی متکی هستند که سطح زمین را افقی فرض می‌کنند، درحالی‌که در بسیاری از مناطق به دلیل وجود توپوگرافی‌های متفاوت، پاسخ‌های گوناگونی در سطح زمین در اطر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021