معرفی برخی از کنه‌های پیش استیگمای (Prostigmata) مزارع چغندرقند میاندوآب

نویسندگان

  • حمیدرضا حاجی قنبر
  • پرویز طالبی چایچی
  • کریم حدادایرانی نژاد
چکیده

طی مطالعه فونستیکی در سالهای80-1379 که به منظور جمع‌آوری و شناسایی کنه‌های مزارع چغندرقند دشت میاندوآب انجام گرفت تعداد 47 گونه، 35 جنس و 16 خانواده متعلق به راسته پیش‌استیگمایان (Prostigmata) از اندامهای هوایی و خاک شناسایی گردید که از این تعداد فقط یک گونه گیاهخوار و بقیه شکارگر، قارچ‌خوار و یا پوسیده‌خوار بودند. تمامی نمونه‌های جمع آوری شده برای اولین بار از دشت میاندوآب گزارش می شوند که از بین آنهاتعداد 10 جنس و 21 گونه برای فون کنه‌ای ایران و یک جنس و 2 گونه برای فون کنه‌ای د نیا جد ید می‌باشند. گونه‌هایی که با علامت ** و * ‌ مشخص شده‌اند به ترتیب برای اولین بار از جهان و ایران گزارش می‌شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معرفی برخی از کنه های پیش استیگمای (prostigmata) مزارع چغندرقند میاندوآب

طی مطالعه فونستیکی در سالهای80-1379 که به منظور جمع آوری و شناسایی کنه های مزارع چغندرقند دشت میاندوآب انجام گرفت تعداد 47 گونه، 35 جنس و 16 خانواده متعلق به راسته پیش استیگمایان (prostigmata) از اندامهای هوایی و خاک شناسایی گردید که از این تعداد فقط یک گونه گیاهخوار و بقیه شکارگر، قارچ خوار و یا پوسیده خوار بودند. تمامی نمونه های جمع آوری شده برای اولین بار از دشت میاندوآب گزارش می شوند که از ...

متن کامل

کنههای پیش استیگمای (acari: prostigmata) مرتبط با سخت بال پوشان در برخی مناطق استان کرمان

در این بررسی که طی سالهای 1388 و 1389 انجام گرفت، در مجموع 18 گونه متعلق به 12 جنس و 9 خانواده جمع آوری شد که از این تعداد دو گونه برای اولین بار از ایران و نه گونه برای اولین بار از دنیا گزارش میشوند که به ترتیب با علامت (*) و (**) مشخص شدهاند. نام میزبان یا میزبانهای هر یک از کنهها در داخل کروشه [] درج شده است. کلیه نمونهها در کلکسیون کنه شناسی گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران...

15 صفحه اول

فون کنه های پیش استیگمای (Acari: Prostigmata) مرتبط با باغ های مرکبات استان گیلان

فون کنه­ های پیش­استیگما (Prostigmata) باغ ­های مرکبات استان گیلان طی سال ­های 1391-1390 بررسی شد. در این بررسی تعداد 22 گونه متعلق به 21 جنس و 13 خانواده جمع ­آوری و شناسایی شدند. از این میان نه جنس و نه گونه برای فون استان گیلان، دو جنس و سه گونه برای فون ایران جدید بودند که به ترتیب  با علامت * و ** نمایش داده می­ شوند. اسامی گونه­ های جمع ­آوری شده به تفکیک خانواده به شرح زیر می ­باشد: Any...

متن کامل

معرفی کنه های پیش استیگمای (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) جمع آوری شده از روی درختچه های تمشک در حوزه مرکزی استان گیلان

در بررسی فون کنه­ های پیش­ استیگمای درختچه ­های تمشک حوزه مرکزی استان گیلان طی سال­ های 1389-1388 تعداد 28 گونه متعلق به 26 جنس و 17 خانواده از روی این درختچه­ ها جمع ­آوری و شناسایی شدند که گزارش ­های جدید برای فون استان گیلان و ایران به­ترتیب با * و ** مشخص شده­ اند. درصد فراوانی کنه ­های پیش­ استیگما جمع­ آوری شده از میان­ استیگمایان کمتر ولی از سایر راسته­ های کنه­ های جمع ­آوری شده بیشتر ب...

متن کامل

بررسی راندمان مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی مزارع تولید چغندرقند در شهرستان میاندوآب، استان آذربایجان‌غربی

در این مطالعه، تولید چغندرقند در شهرستان میاندوآب استان آذربایجان­غربی از دیدگاه راندمان مصرف انرژی و اقتصادی در سال زراعی 91-1390 مورد مطالعه قرار گرفت. مزارع منطقه از نظر مساحت در سه گروه: با مساحت کمتر از یک هکتار، با مساحت بین یک تا دو هکتار و با مساحت بیشتر از دو هکتار دسته­بندی شدند. اطلاعات مربوط به میزان نهاده­ها و ستاده­ها از طریق پرسش­نامه و مصاحبه با کشاورزان جمع­آوری گردیدند. نتایج ...

متن کامل

بررسی مدیریت تلفیقی علف هرز سس (Yuncker Cuscuta campestris) در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) میاندوآب

به منظور کنترل تلفیقی سس زراعی که در مزارع چغندرقند کشور در حال گسترش است، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعه آزمایشی چغندرقند در استان‌ آذربایجان غربی در سال زراعی 1395-1394 اجرا شد. در این آزمایش زمان تهیه بستر کاشت چغندرقند به عنوان عامل اصلی، تاریخ کاشت به عنوان عامل فرعی و نوع و دوز علفکش‌های پروپیزامید در مقادیر 1000، 1250 و 1500 و اتوف...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023