× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری

نویسنده

چکیده

فرکتال ها ، توابع ، شکل ها و مفاهیم هندسی نا منظمی هستند که در حین بی نظمی دارای نظم ها و خواص مشخص و مفیدی می باشند. به دلیل این که فرکتال ها دارای بی نظمی های خاصی هستند با استفاده از مباحث کلاسیک ریاضیات به راحتی قابل بحث و بررسی نیستند ، به همین دلیل یکی از ابزارهای بسیار مفید جهت بررسی و تجزیه تحلیل فرکتال ها، بُعدهای کسری می باشند. در این مقاله، به معرفی فرکتال ها پرداخته و در خصوص خواص و چند نوع مهم آنها را بیان و مورد بحث قرار می دهیم و در همین راستا به معرفی بُعدهای کسری و به بیان بعضی از تعاریف مختلف و خواص بُعدهای کسری، نیز می پردازیم و خواهیم دید که با استفاده از بعدهای کسری می توان فرکتال ها را مورد بررسی و بحث قرار داد و نتایج بسیار جالب در خصوص آنها بدست آورد .

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمین­لغزه عظیم و پیش از تاریخ جیرفت با مساحت حدود 53 کیلومتر مربع،  در فاصله 35 کیلومتری شمال باختر شهر جیرفت و مجاور سد جیرفت، در محدوده­ای با مختصات َ45 و°28 تا َ53 وْ°28 عرض شمالی وَ20 و°57 تا َ30 و°57 طول خاوری قرار دارد. این زمین­لغزه که بر اثر حرکت توده­ای از سنگ ­آهک­های ریفی بخش بالایی سازند قم با شیب °6، حجم 8 کیلومتر مکعب و ستبرای حدود 300 متر روی مارن­های زیرین این سازند رخ داده است، با س...

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی در نظر دارد جهت اطلاع محققان‘ جدیدترین پایان نامه ها ی دفاع شده دانشکده را معرفی نموده وخلاصه بعضی از آنها را منتشر نماید. لذا در این شماره خلاصه دو پایان نامه و فهرست پایان نامه هایی که درسال 1370 دفاع شده اند‘ در اختیار دانش پژوهان قرار می گیرد. امید است در فرصت مناسبتری فهرست همه پایان نامه های دانشکده حقوق و علوم سیاسی به صورت مستقل در دسترس علاقه مندان قرار گ...