معرفی فرکتال ها و بُعدهای کسری

نویسنده

چکیده

فرکتال ها ، توابع ، شکل ها و مفاهیم هندسی نا منظمی هستند که در حین بی نظمی دارای نظم ها و خواص مشخص و مفیدی می باشند. به دلیل این که فرکتال ها دارای بی نظمی های خاصی هستند با استفاده از مباحث کلاسیک ریاضیات به راحتی قابل بحث و بررسی نیستند ، به همین دلیل یکی از ابزارهای بسیار مفید جهت بررسی و تجزیه تحلیل فرکتال ها، بُعدهای کسری می باشند. در این مقاله، به معرفی فرکتال ها پرداخته و در خصوص خواص و چند نوع مهم آنها را بیان و مورد بحث قرار می دهیم و در همین راستا به معرفی بُعدهای کسری و به بیان بعضی از تعاریف مختلف و خواص بُعدهای کسری، نیز می پردازیم و خواهیم دید که با استفاده از بعدهای کسری می توان فرکتال ها را مورد بررسی و بحث قرار داد و نتایج بسیار جالب در خصوص آنها بدست آورد .

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

محاسبات کسری یک مبحث ریاضی است که در طی چندین دهه اخیر کاربرد آن در علوم مهندسی گسترش چشمگیری داشته است. مهمترین مزیت استفاده از اپراتورهای کسری در مدلسازی و طراحی کنترل کننده ها، ایجاد درجات آزادی بالاتر در طراحی و به منظور بهبود عملکرد سیستم می باشد. مطالعه تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد تا کنون به شکل کاربردی از محاسبات کسری در شبکه های عصبی استفاده نشده است. از این رو مهمترین هدف از انجام ا...

در این مقاله، با استفاده از تابع گاما به معرفی انتگرال و مشتق کسری یک تابع می پردازیم و در ادامه به چند کاربرد از این موضوع در چند شاخه مختلف و از جمله هندسه فرکتالی اشاره می کنیم. هدف اصلی این مقاله معرفی مراجع مناسب برای مطالعه و آشنایی هر چه بیشتر با این موضوع می باشد.

زمین­لغزه عظیم و پیش از تاریخ جیرفت با مساحت حدود 53 کیلومتر مربع،  در فاصله 35 کیلومتری شمال باختر شهر جیرفت و مجاور سد جیرفت، در محدوده­ای با مختصات َ45 و°28 تا َ53 وْ°28 عرض شمالی وَ20 و°57 تا َ30 و°57 طول خاوری قرار دارد. این زمین­لغزه که بر اثر حرکت توده­ای از سنگ ­آهک­های ریفی بخش بالایی سازند قم با شیب °6، حجم 8 کیلومتر مکعب و ستبرای حدود 300 متر روی مارن­های زیرین این سازند رخ داده است، با س...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود