× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

معرفی یک مورد تیمولیپوما از بخش جراحی قفسه سینه

نویسنده

  • زرگر, موسی

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: تومورهای جدار قفسه سینه جزء بدخیمیهای ناشایع هستند و از مدتها قبل مورد بحث جراحان بوده است. تا همین اواخر، تشخیص نادرست، رزکسیون ناکامل یا ناتوانی در بازسازی موفق نقایص بزرگ جدار قفسه سینه از علل عمدة مرگ و میر بیماران و عود موضعی بوده است. ا جراحی اصولی و علمی بهترین شانس درمان را برای بیماران با تومورهای جدار قفسه سینه فراهم میکندو شیوه جراحی باید براساس ویژگیهای بیماری هرفرد پایهریزی ...

    Introduction: Chondromatous hamartoma of the chest wall is an extremely rare, benign lesion that usually occurs in early infancy. It usually manifests as a palpable chest wall mass. In the present case report, the clinical, radiologic and histopathologic features of a rare neonatal case of chondromatous hamartoma are reported. Case report: A baby boy of 16 days old was admitted to Hazrat-e-...

Macicnant plevral mesothestioma is a primary neoplasm of the plevra asbestos exposune Ïs known to bean important risk factor in abovt 80% of cases. Ths case report presents  32 yr oldman who has no history of asbestos onset plevrstsl chestpain whsch msmecs pulmonary in farction. Due to embols. By revewing the records there are few case of sudden onset pasn. Ïn addstion pleuritic pasn was awo...

مقدمه: هامارتوم کندرویید قفسه سینه، تومور خوش ­خیم  بسیار نادری است که معمولاً هنگام تولد یا در ابتدای دوران کودکی بروز می­یابد. این بیماری غالباً به­صورت یک توده قابل لمس در جدار قفسه سینه تظاهر می­یابد. در این مطالعه، تظاهرات بالینی، یافته­های تصویربرداری و هیستوپاتولوژیک یک مورد نادر از هامارتوم کندرویید قفسه سینه در یک نوزاد گزارش می­شود.  معرفی بیمار: بیمار نوزاد پسر 16 روزه­ای بود که با شکا...

مزوتلیوم بدخیم پلورال عارضه بسیار دیررس تماس با آزبست می باشد. این مقاله یک مورد ناشایع تظاهر بیماری را ارائه می نماید. مرد 32 ساله ای بدون سابقه هیچ گونه تماس با آزبست و ترکیبات آن با شکایت اصلی درد ناگهانی پلورتیک قفسه سینه به پزشک مراجعه می کند. رادیوگرافی قفسه سینه، تجمع خفیف مایع در پلور و سی تی اسکن قفسه سینه، تجمع مایع بدون آدنوپاتی؛ توده و یا گرفتاری پارانشیمال را نشان می دهد. در توراکو...