مفرش بافی در ایل قشقایی (با تاکید بر ساختار بافت)

نویسنده

چکیده

Qashqai tribe is from the southern states of the country that the main profession of livestock and their women to be engaged in weaving. Depending on their nomadic life, some container weaving such as “mafrash” (bedding bag), saddlebag, “chante” (small bag), “joval” (storing sack), “tobre” (bag), “gashiglig” (bag for spoon) and “duzlug” (bag for salt) are woven by them. Among these weavings, mafrash is a biggest in which only three-dimensional woven kilim, jajim and bedspreads can be placed. All used motifs are geometric and abstract. In terms of design composition; horizontal panel and diagonal can be seen. Mafrash is woven with “supplementary alternative weft” technique. Regarding heddling and weaving; they are divided into two groups that so called “new technique and old technique”. Research method is descriptive. The data obtained through library and field research visits to Shiraz, Firoozabad, Farashband tribes and villages. The results of the field research are based on a survey of 45 pieces; 5 pieces from Shiraz, 7 pieces from Firoozabad nomads, 5 pieces from Farashband nomads, 20 pieces from Firoozabad, 6 pieces from  Jahadabad, 2 pieces from morjshahrak are  researched and analyzed. 

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چنته یا آینه دان یکی از دستبافت های عشایر قشقایی فارس است که صرفاً توسط زنان بافته شده و از آن به عنوان کیسه یا خورجینی جهت حمل وسایل شخصی نظیر پول، توشه ی راه، فشنگ و... استفاده می شود. دختران و زنان عشایر از همان کودکی بافت چنته را فرا گرفته و هنگام رسیدن به سن ازدواج برای خانواده های خود چنته های مرغوب می بافند. در جامعه ی عشایری که زنان در مقام منزلتی پائین تر از مردان قرار گرفته و اصولاً هوی...

چنته یا آینه دان یکی از دستبافت های عشایر قشقایی فارس است که صرفاً توسط زنان بافته شده و از آن به عنوان کیسه یا خورجینی جهت حمل وسایل شخصی نظیر پول، توشه ی راه، فشنگ و... استفاده می شود. دختران و زنان عشایر از همان کودکی بافت چنته را فرا گرفته و هنگام رسیدن به سن ازدواج برای خانواده های خود چنته های مرغوب می بافند. در جامعه ی عشایری که زنان در مقام منزلتی پائین تر از مردان قرار گرفته و اصولاً هوی...

نظام عشایری قشقایی دارای تاریخی کهن است که در جهت شرایط زندگی کوچ‌نشینی شکل گرفته است. خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماع و هستة اصلی ایل است که نظام طبقاتی حاکم بر آن در امر ازدواج نقش مهمی ایفا‌ می‌کند. مرد دارای اقتدار و تصمیم‌گیرندة نهایی است و زن نیز در عین تابعیت، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت امور خانواده دارد. خانواده به‌ظاهر مستقل، اما نفوذ گروه‌های خویشاوند در ابعاد و جنبه‌های گوناگون آن کا...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

تیرۀ عشایری عرب چرپانلو، که از روزگار قدیم در قُنقُری و ده بید در منطقۀ فارس ییلاق داشته است و در یکصد سال اخیر به سبب مجاورت با قشقایی ها در سرحد چهاردانگه به طایفۀ شش بلوکی از ایل قشقایی پیوسته، دارای سنت فرش بافی منحصربه فردی است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات ترکیبی، کتابخانه ای و میدانی سیر تحول دستبافت های عرب چرپانلو را مورد تدقیق قرار داده است و بر آن...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود