مقاله کوتاه: بررسی عملکرد سیستم های اطلاعات بیمارستانی در زمینه استانداردهای مدیریت قوانین کسب کار

نویسندگان

  • خضری, هیرو تبریز خیابان گلگشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی
  • دمنابی, شهلا تبریز خیابان گلگشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی
  • پیری, زکیه تبریز خیابان گلگشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فاکتورهای موفقیت در سیستم های مدیریت فرآیند کسب و کار

بیش از نیمی از پروژه های  مهندسی مجدد قبل از تکمیل شدن با شکست  مواجه می شوند  و یا به اهداف مورد نظر کسب و کار دست پیدا نمی کنند، به همین دلیل بررسی عوامل موفقیت و شکست این گونه سیستم ها از اهمیت خاصی برخوردار است. درک بهتری از فاکتورهای موفقیت باعث می شود تا تحقیقات دانشگاهی و همکاران در پروژه، راهکارهایی  به منظور امکان پیاده سازی موفقیت پروژه را به دست آورند .مطالعه ی فوق به بررسی فاکتورهای...

متن کامل

مدیریت امنیت اطلاعات در کسب و کار هوشمند

در شرایط عدم اطمینان و ناپایدار فضای رقابتی عصر حاضر، مهمترین وظیفه مدیران برای حفظ و افزایش سرمایه های فکری و دارایی مشهود کسب و کار و برتری از رقبایشان، تصمیم گیری صحیح و بموقع می باشد. پیاده سازی سیستم های کسب و کار هوشمند  راهکاری فنی و اجتماعی برای تسهیل ارتباطات و تسریع دسترسی آسان به اطلاعات می باشد اما افزایش وابستگی کسب و کار به سیستم های اطلاعاتی؛ آسیب ها، تهدیدات و اقدامات فنی و غیر ...

متن کامل

تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت کسب و کار با ارایه تدوین طرح کسب و کار (Business Plan)

     از آنجا که در محیط تجارت امروزی‌‌ افراد و دانش آنها به عنوان حیاتی‌ ترین دارایی سازمان محسوب می شوند ،‌ بدیهی است که هر شرکتی باید نسبت به آن با اطلاع و آماده پذیرش تغییرات جدید باشد‌. آگاهی و درک جهت گیریهای جدید ، نه فقط­برای­متخصصان­فناوری­اطلاعات­لازم­است­،­بلکه­مدیران­نیز­می­بایست­از­آنها­باخبر­باشند. برخورداری از بصیرتی پویا نسبت به محیط و عکس العمل سریع به چالشهای موجود و در حال شکل...

متن کامل

ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات آزمایشگاه براساس استانداردهای انجمن ملی آمریکا

مقدمه: LIS سیستمی است که به منظور برنامه‌ریزی‌، سازماندهی و کنترل فعالیت‌های بالینی‌، مدیریتی و بهره‌وری از خدمات استفاده می‌شود. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات آزمایشگاه بر اساس استانداردهای انجمن ملی آمریکا در بیمارستان‌های آموزشی و خصوصی شهر اصفهان انجام شد.  روش: این مطالعه، از نوع کاربردی و توصیفی -تحلیلی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها یک چک لیست محقق ساخته، منطبق با استاندارده...

متن کامل

ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات آزمایشگاه براساس استانداردهای انجمن ملی آمریکا

مقدمه: LIS سیستمی است که به منظور برنامه‌ریزی‌، سازماندهی و کنترل فعالیت‌های بالینی‌، مدیریتی و بهره‌وری از خدمات استفاده می‌شود. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات آزمایشگاه بر اساس استانداردهای انجمن ملی آمریکا در بیمارستان‌های آموزشی و خصوصی شهر اصفهان انجام شد.  روش: این مطالعه، از نوع کاربردی و توصیفی -تحلیلی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها یک چک لیست محقق ساخته، منطبق با استاندارده...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 57

صفحات  7- 10

تاریخ انتشار 2014-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023