مقایسه آزمایشگاهی برخی از ویژگیهای زیستی شب پره هندی( Plodia interpunctella Hb .(Lep.: Pyralidae روی پسته ، گردو و بادام

نویسندگان

  • رسول مرزبان .
  • علی نقی میرمؤیدی .
  • هوشنگ بیات اسدی .
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر پرتو ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی شب پره هندی، Plodia interpunctella (Hübner) (Lep., Pyralidae)

شب­ پره­ هندی Plodia interpunctella (Hübner)  یکی از آفات مهم با دامنه میزبانی وسیع در ایران و اکثر مناطق جهان است. در این تحقیق اثر پرتوتابی تخم­ های یک، دو و سه روزه این آفت با اشعه ماوراء بنفش به ­مدت 5/0، 1، 5/1، 2، 4، 8، 16، 24، 32 و 40 دقیقه روی ویژگی ­های زیستی و جدول زندگی در شرایط اتاق در دمای 5±25 درجه سلسیوس و دوره نوری 10 ساعت روشنایی و 14ساعت تاریکی و رطوبت 20-30 درصد مورد بررسی قر...

متن کامل

مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی

شب‌پره هندی Plodia interpunctella Hubner از آفات مهم انباری خرما در ایران و بسیاری از مناطق جهان می‌باشد. زیست شناسی این آفت روی سه رقم خرما، زاهدی، شهابی و کبکاب مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات آزمایشگاهی در دمای 2±27 درجه سلسیوس، رطوبت­نسبی 45 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. میانگین طول دوره جنینی به ­ترتیب 10/3، 27/3 و 67/2 روز و میانگین طول دوره لاروی به ­ترتیب 85/3...

متن کامل

اثر پرتو ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی شب پره هندی، plodia interpunctella (hübner) (lep., pyralidae)

شب­ پره­ هندی plodia interpunctella (hübner)  یکی از آفات مهم با دامنه میزبانی وسیع در ایران و اکثر مناطق جهان است. در این تحقیق اثر پرتوتابی تخم­ های یک، دو و سه روزه این آفت با اشعه ماوراء بنفش به ­مدت 5/0، 1، 5/1، 2، 4، 8، 16، 24، 32 و 40 دقیقه روی ویژگی ­های زیستی و جدول زندگی در شرایط اتاق در دمای 5±25 درجه سلسیوس و دوره نوری 10 ساعت روشنایی و 14ساعت تاریکی و رطوبت 20-30 درصد مورد بررسی قر...

متن کامل

مقایسه سمیت نیمارین® روی لاروهای شب پره مدیترانه ای آرد، (ephestia kuehniella zell. (lep.: pyralidae و شب پره هندی، plodia interpunctella hübner (lep.: pyralidae)

نگرانی در رابطه با حفظ سلامت و مشکلات محیطی مربوط به کاربرد آفت کش های شیمیایی در انبارها موجب تمرکز تحقیقات برای پیدا کردن جایگزینی امن با کارایی بالا برای سموم شیمیایی شده است. در این تحقیق سمیت نیمارین روی لاروهای شب پره مدیترانه ای آرد، ephestia kuehniella و شب پره هندی، plodia interpunctella  مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه غلظت کشنده پنجاه درصد (lc50)، داده­ها با شیوه پروبیت تجزیه و تحل...

متن کامل

مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (plodia interpunctella hubner (lep., pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی

شب پره هندی plodia interpunctella hubner از آفات مهم انباری خرما در ایران و بسیاری از مناطق جهان می باشد. زیست شناسی این آفت روی سه رقم خرما، زاهدی، شهابی و کبکاب مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات آزمایشگاهی در دمای 2±27 درجه سلسیوس، رطوبت­نسبی 45 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. میانگین طول دوره جنینی به ­ترتیب 10/3، 27/3 و 67/2 روز و میانگین طول دوره لاروی به ­ترتیب 85/3...

متن کامل

ویژگی های زیستی شب پره هندی (lep.:pyralidae) plodia interpunctella روی انجیر خشک در دما های مختلف در شرایط آزمایشگاه

شب پره هندی، (lep.:pyralidae)   plodia interpunctellaیکی از آفات انباری انجیر در مناطق اصلی کاشت انجیر در ایران می­باشد. در این تحقیق برخی ویژگی­های زیستی آفت در دماهای 15، 20، 25، 30، 35 درجه سلسیوس با شرایط نوری 16:8و رطوبت نسبی 5±60% مورد مطالعه قرار گرفت. به طور میانگین دوره جنینی در دماهای ذکر شده به ترتیب برابر با 44/14، 70/6، 27/3، 30/3، 26/4 روز، میانگین طول کل دوره لاروی به ترتیب برابر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 2

صفحات  71- 79

تاریخ انتشار 2001-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023