× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مقایسه دو آرایش مثلثی و خطی شمع‌های فداشونده مستغرق بر عمق آبشستگی اطراف پایه پل استوانه ای

نویسندگان

  • حمیده غفاری کارشناس ارشد سازه‌های آبی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شیراز.
  • زهرا قاسمی کارشناس ارشد سازه های آبی، بخش مهندسی آب، دانشگاه شیراز.

چکیده

کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه‌ها و نیم پایه‌های پل‌ها به دلیل خسارات وارده به پل­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین ارتباط در این پژوهش با بکارگیری گروه شمع‌های فدا شونده در دو آرایش مثلثی پنج تایی و هم­چنین خطی سه ‌تایی به‌صورت غیر مستغرق و مستغرق با چهار نسبت L/y برابر با 4/0، 6/0، 8/0 و یک به بررسی آبشستگی موضعی پایه پل پرداخته‌شده است. نتایج حاصل از 12 آزمایش انجام شده نشان می­دهد که با افزایش نسبت L/y در هر دو آرایش مثلثی و خطی عمق آبشستگی کاهش می‌یابد به‌گونه‌ای که در آرایش مثلثی در نسبت L/y برابر  8/0 بیشترین کاهش در عمق آبشستگی به میزان 6/44 درصد مشاهده شد که این کاهش عمق در آرایش خطی در نسبت L/y برابر یک به میزان 8/30 درصد می‌باشد هم­چنین شمع‌های فداشونده غیر مستغرق تأثیر بیشتری در کاهش آبشستگی نسبت به شمع‌های مستغرق نشان دادند که این میزان کاهش در آرایش مثلثی بیشتر و  به میزان 2/49 درصد مشاهده شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

آبشستگی پایه­ های پل یکی از مسائل مهم در هیدرولیک پل­ ها است. این پدیده منجر به خالی شدن زیر پی پایه­ های پل شده و در نتیجه باعث واژگونی آن‌ها می­ شود. مکانیزم آبشستگی موضعی اطراف پایه­ ها بسیار پیچیده بوده و تاکنون محققین زیادی به بررسی این پدیده مهم پرداخته­ اند. همه ساله پل­ های زیادی در سرتاسر دنیا در اثر آبشستگی تخریب شده و باعث خسارت‌های جانی و مالی زیادی می­ شوند. از این­ رو بررسی آبشستگ...

صفحات مستغرق سازه های هدایت جریان با نسبت طول به ارتفاع کمی هستند که به صورت عمودی با زاویه ای نسبت به جهت جریان در بستر رودخانه نصب می شوند. این صفحات با ایجاد چرخش ثانویه در جریان باعث اصلاح الگوی جریان نزدیک بستر و توزیع مجدد جریان و انتقال رسوب در عرض کانال می شوند. طوق صفحه ای تخت با ضخامت کم است که در تراز بستر یا نزدیک آن روی پایه به صورت عمود بر آن نصب می شود و با ممانعت از برخورد جریان...

پایه­ها و تکیه­گاه­های جانبی پل در عرض رودخانه باعث تغییر الگوی جریان آب و در نتیجه موجب ایجاد آبشستگی موضعی در اطراف این سازه­ها می­شوند. این امر یکی از دلیل اصلی شکست پل­ها می­باشد. سازه­های مختلفی را می­توان برای تغییر الگوی جریان در اطراف تکیه­گاه پل استفاده نمود که از جمله آن استفاده از پره­­های مستغرق می­باشد. در این تحقیق، به بررسی اثر این سازه در کاهش آبشستگی موضعی اطراف تکیه­گاه پل با ...

     مسأله آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل در سال­های اخیر به طور گسترده توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که نتیجه آن ارائه روش­های مختلفی برای کنترل آبشستگی بوده است.­ محققین زیادی روش های مقابله با آبشستگی در اطراف پایه­ها را در یک مسیر مستقیم مورد مطالعه قرار داده­اند در حالی که ممکن است به دلیل محدودیت ناچار به احداث پل در قوس رودخانه­ها شوند. با توجه به تفاوتی که میان الگوی جریان...

در این تحقیق برای بررسی عمق آبشستگی در اطراف پایه پل در قوس رودخانه، آزمایش هایی در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس 180 درجه با 7/4 و از جنس پلاکسی گلاس انجام پذیرفت. بدین منظور با قرار دادن یک پایه استوانه ای به قطر 6 سانتی متر در فلوم با 4 دبی و عمق ثابت12 سانتی متر پدیده آبشستگی حول پایه در حالت آب زلال بررسی شد. برای مصالح کف فلوم از ماسه طبیعی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که حداکثر عمق آ...

صفحات مستغرق سازه­های مستطیلی نازکی هستند که به لحاظ داشتن زاویه با جهت جریان ناحیه پر فشار و کم فشار در دو طرف آن­ها ایجاد می­شود. این سازه­ها باعث ایجاد گرداب ثانویه و تغییر الگوی جریان در کف رودخانه و در نتیجه تغییر روند انتقال رسوب و فرسایش می­شوند. عملکرد صفحات مستغرق در کاهش آبشستگی پایه پل و حرکت رسوب از اطراف صفحات، که به­علت ایجاد جریان رو به پایین در جلوی آن­ها به­وجود می­آید، تحت تأث...