مقایسه روش‌های حذف پرچم و رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig (Hym., Trichogrammatidae) علیه کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyralidae)

نویسندگان

  • اسماعیل کرمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران
  • بهرام تفقدی‌نیا سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران
  • زهرا رفیعی‌کرهرودی گروه حشره‌شناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک
  • سعیده لونی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران
  • عباس میراب‌زاده سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران
چکیده مقاله:

انار با نام علمیL. Punica granatum از خانواده Punicaceae می­باشد که مهمترین آفت آن کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell (Lep., Pyrallidae)است که تا 80 درصد به میوه این گیاه خسارت وارد می­ آورد. از روش­های مورد استفاده در کنترل این آفت، حذف پرچم ­های انار، مبارزه بیولوژیک از طریق رهاسازی زنبور Trichogramma embryophagum Hartig و استفاده توام از این دو روش می­ باشد که در این تحقیق کارایی سه روش فوق با یکدیگر مقایسه شدند. تراشیدن پرچم ­ها طی دو مرحله و رهاسازی زنبور طی ده مرحله به فاصله ده روز از اواخر اردیبهشت صورت گرفتند. زمان برداشت محصول به­ طور تصادفی از هر تیمار 25 درخت انتخاب و درصد آلودگی میوه­ ها به آفت محاسبه گردید. نتایج بررسی ­ها نشان داد که اختلاف معنی ­داری بین تیمارها وجود داشت. همچنین مقایسه بین تیمارها نشان داد که بیشترین تاثیر در روش استفاده توام روش تراشیدن پرچم و رهاسازی زنبور و در پی آن تراشیدن پرچم ­های تاج انار و رهاسازی زنبور می­ باشد. با توجه به نتایج این تحقیق و نیز بررسی توجیه اقتصادی روش ­ها، روش تراشیدن پرچم ­های میوه انار به تنهایی برای مبارزه با این آفت توصیه می ­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نتایج کاربرد زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum Hartig در کنترل کرم گلوگاه انار Ectomyelois (Sperctrobates) ceratoniae Zell.

در جریان اجرای طرح کنترل تلفیقی کرم گلوگاه انار؛ فعالیت چشمگیر زنبور پارازیتوئید تخم خوار تریکوگراما بطور طبیعی در ورامین مورد توجه قرار گرفت. به منظور افزایش درجه پارازیتیسم در پائیز 74 تخم های پارازیته شده کلوگاه جمع آوری و به سازمان پژوهش های علمی تحویل داده شد.این پژوهشکده زنبور سوش منطقه را بر روی بیدآرد Ephestia kuhniella پرورش داده و تکثیر نموده و بصورت تریکوکارت در آورد. در باغ مورد آز...

متن کامل

بررسی نتایج کاربرد زنبور پارازیتوئید trichogramma embryophagum hartig در کنترل کرم گلوگاه انار ectomyelois (sperctrobates) ceratoniae zell.

در جریان اجرای طرح کنترل تلفیقی کرم گلوگاه انار؛ فعالیت چشمگیر زنبور پارازیتوئید تخم خوار تریکوگراما بطور طبیعی در ورامین مورد توجه قرار گرفت. به منظور افزایش درجه پارازیتیسم در پائیز 74 تخم های پارازیته شده کلوگاه جمع آوری و به سازمان پژوهش های علمی تحویل داده شد.این پژوهشکده زنبور سوش منطقه را بر روی بیدآرد ephestia kuhniella پرورش داده و تکثیر نموده و بصورت تریکوکارت در آورد. در باغ مورد آزم...

متن کامل

تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae، در منطقه ساوه

کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyrallidae)، مهم­ترین آفت باغ­های انار در ایران است که ضمن تغذیه از میوه و افت کمی و کیفی محصول، باعث کاهش قابل توجهی در بازارپسندی میوه می­شود. روش­های مختلفی از قبیل جمع­آوری میوه­های آلوده و مبارزه بیولوژیکی با استفاده از زنبور تریکو­گراما مورد آزمایش قرار گرفته، ولی هیچ­کدام از این روش­ها کارایی لازم را نداشته­اند. یکی از روش­هایی که می­...

متن کامل

مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

عمده ­ترین مشکل انارستان­های کشور، وجود آفت مهم و خطرناک شب ­پره کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae، است. یکی از روش ­های کاهش خسارت این آفت، ممانعت از تخم ­ریزی شب پره ماده روی میوه­ های انار می­باشد. در سال 1390 و در منطقه کاشان، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­ های کامل تصادفی شامل دو فاکتور روش پرچم ­زدایی (شامل یک و دو مرحله پرچم ­زدایی) و کاربرد دو غلظت 3 و 5 درصد کائولین فر...

متن کامل

کارایی زنبورهای trichogramma spp. روی تخم کرم گلوگاه انار، ectomyelois ceratoniae zeller (lep.: pyralidae) درشرایط آزمایشگاهی

کرم گلوگاه انار، ectomyelois ceratoniae zeller (lep.: pyralidae) یکی از آفات مهم انارستان های کشور است که سالانه خسارات اقتصادی زیادی را به انارکاران وارد می سازد. در این تحقیق میزان کارآیی و پارامترهای بیولوژیک زنبورهای تریکوگراما روی تخم کرم گلوگاه انار در شرایط آزمایشگاهی (دمای 2± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±50 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ن...

15 صفحه اول

کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

کرم گلوگاه انار، (Ectomylois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae، از مهمترین عوامل کاهش کمی و کیفی محصول انار ایران می­باشد. استفاده از روش نابارورسازی در دنیا یکی از روش­های کنترل آفات مختلف با شرایط خاص است. به­منظور ارزیابی کنترل کرم گلوگاه­ انار با استفاده از روش هسته­ای، نابارورسازی انجام شد. جهت پرورش حشره از جیره غذای مصنوعی در شرایط حرارتی 2±28 درجه سانتی­گراد، رطوبت نسبی 5±60 درص...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 4

صفحات  271- 277

تاریخ انتشار 2011-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023