مقایسۀ دیدگاه داوران، بازیکنان و هواداران فوتبال دربارۀ تأثیر زاویه بر تشخیص خطا در فوتبال

نویسندگان

  • حسین عیدی استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
  • محسن لقمانی استادیار مدیریت ورزشی مؤسسه آموزش عالی شفق تنکابن
چکیده

تصمیمات داوران فوتبال در یک مسابقه، علاوه­بر­این­که در­معرض عوامل محیطی کلان قرار دارد، ­می­تواند بر­اساس زوایای قابل­مشاهده در سطح عملیاتی از دیدگاه ذی­نفعان مختلف نیز تحت­تأثیر قرار گیرد؛ از­این­رو، پژوهش حاضر به­منظور مقایسۀ دیدگاه­های داوران، بازیکنان و هواداران فوتبال در ارتباط با اثر زاویۀ دید بر تشخیص خطا، به­صورت نیمه­تجربی طراحی و تدوین گردید و در آن تعداد 38 نفر (شامل: 12 داور بین­المللی، 12 بازیکن نخبه و 14 هوادار وفادار تیم­های لیگ برتر کشور) به­عنوان نمونۀ پژوهش شرکت کردند. نتایج بیانگر این هستند که اگر­چه یافته­های آزمون تی هم­بسته برای بازیکنان معنا­دار نمی­باشد، اما در ارتباط با داوران نشان­دهندۀ این است که آن­ها تمایل زیادی به تشخیص خطا برای ­­تیم مهاجم دارند، اما هواداران بر­خلاف داوران، عمدتاً تمایل زیادی را به اعلام خطا برای تیم مدافع نشان می­دهند. از­سوی­دیگر، یافته­ها بیان می­کنند که به­طور­کلی، میزان اعلام خطا در دست راست، بیشتر از دست چپ می­باشد. بر­اساس این پژوهش مشخص می­شود که علاوه­بر شاخص­ها و تفاوت­های اجتماعی و فرهنگی میان داوران، هواداران و بازیکنان، عامل زاویۀ دید نیز نقش بسیار مهمی در تناقض و تضاد میان این گروه­ها و شکل­گیری اعتراضات و ناهنجاری­های فوتبال دارد. همچنین، به­نظر می­رسد که سیستم دویدن قطری، همچنان بهتر از سیستم دویدن خطی برای داوران فوتبال می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل ساختاری تأثیر نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی و آزمون مدل تأثیر نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال است. روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع همبستگی است. با توجه به تعداد قابل کفایت برای فرضیه‌آزمایی و مدل‌سازی (بیش از 150 نفر) تعداد 350 نفر (دانشجویان دانشگاه خوارزمی) از هواداران علی کریمی (شخصیت نوستالژی) به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های نوستالژی برانگیخته (پاسکال 2002)، شخص...

متن کامل

نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال : مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران

از آنجا که داوران فوتبال پیوسته در معرض فشارهای ناشی از هیجانات بازی، استرس های وارده از سوی عوامل برگزاری مسابقات، تیم ها، مربیان، بازیکنان و تماشاگران قرار دارند استعداد زیادی برای مبتلا شدن به پدیده ی تحلیل رفتگی دارند. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل تحلیل رفتگی بر قضاوت داوران فوتبال: مطالعه موردی داوران لیگ حرفه ای فوتبال ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که به شکل میدا...

متن کامل

مطالعۀ تأثیر مؤلفه‌های آمیختۀ بازاریابی خدمات بر رضایت‌مندی هواداران فوتبال

  امروزه جذب و حفظ هواداران توسط باشگاه‌های فوتبال از دغدغه‌های اصلی در فوتبال حرفه‌ای و صنعت ورزش است که می‌تواند پتانسیل بالایی را برای درآمدزایی باشگاه‌ها ایجاد کند. هدف کلی پژوهش حاضر، مطالعۀ میزان تأثیر مؤلفه‌های آمیختۀ بازاریابی بر رضایت‌مندی هواداران به‌عنوان مشتریان عمده در صنعت ورزش فوتبال بوده است. روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی، و از انواع تحقیقات کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات آ...

متن کامل

طراحی مدل تأثیر کیفیت خدمات ادراک‌شده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس

  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تأثیر کیفیت خدمات ادراک‌شده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه پرسپولیس بود. روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش هواداران تیم فوتبال پرسپولیس بود که برای تماشای مسابقۀ این تیم­ و النصر عربستان در چارچوب مسابقات جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه آزادی حضور یافتند. تعداد این افراد حدود 100 هزار نفر بود، که حجم نمونه با است...

متن کامل

تأثیر ایدئولوژی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ایران بر تصمیم‌گیری اخلاقی آنان

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ایدئولوژی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بر تصمیم‌گیری اخلاقی آنان است. بدین منظور پرسشنامۀ 15 گویه‌ای موقعیت اخلاقی در فوتبال حرفه‌ای و همچنین پرسشنامۀ 28 گویه‌ای وضعیت‌های دشوار اخلاقی در فوتبال حرفه‌ای (DPSQ-Iran) ساخته شده توسط شجیع و همکاران (1391) به­طور تصادفی در اختیار 162 بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران از 11 تیم راه آهن، نفت تهران، مقاومت شهید...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 35

صفحات  33- 50

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022