مقایسۀ عملکرد مدل های GARCH چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی

نویسندگان

  • فاطمه حقیقی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
چکیده

در این پژوهش عملکرد مدل­های GARCH چندمتغیره، برای محاسبة ارزش­ در معرض ­ریسک، مقایسه شده است. بدین‌منظور از پرتفویی شامل شاخص­های هفتگی TEDPIX، KLSE و 100 XU برای مدت ده سال استفاده شد. برای تخمین ارزش ­در­ معرض ریسک، ابتدا مدل­های CCC، DCC انگل، DCC تز و تسو و DECO-GARCH با استفاده از نرم‎افزار OxMetrics تخمین‎زده شدند. سپس با کمینه‎کردن معیارهای اطلاعاتی و حداکثر راست‌نمایی، مقدار وقفه­های بهینه به‎دست آمد. پس از تأیید کفایت مدل­ها، ماتریس واریانس کواریانس آنها برای تخمین ریسک استفاده شد. نتایج نشان داد، گرچه مدل CCC، ماتریس واریانس را بهتر تخمین می­زند، مدل DECO-GARCH به‌واسطة به‌کارگیری کامل­تر اطلاعات ماتریس همبستگی، بهتر از دیگر مدل­ها، ارزش در معرض ریسک را محاسبه می­کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسۀ عملکرد مدل های garch چندمتغیره در تعیین ریسک پرتفوی

در این پژوهش عملکرد مدل­های garch چندمتغیره، برای محاسبة ارزش­ در معرض ­ریسک، مقایسه شده است. بدین منظور از پرتفویی شامل شاخص­های هفتگی tedpix، klse و 100 xu برای مدت ده سال استفاده شد. برای تخمین ارزش ­در­ معرض ریسک، ابتدا مدل­های ccc، dcc انگل، dcc تز و تسو و deco-garch با استفاده از نرم‎افزار oxmetrics تخمین‎زده شدند. سپس با کمینه‎کردن معیارهای اطلاعاتی و حداکثر راست نمایی، مقدار وقفه­های به...

متن کامل

ساختار وابستگی و ریسک پرتفوی در بازار مبادلات ارز در ایران با روش GARCH-EVT-COPULA

در این پژوهش به تحقیق و بررسی ساختار وابستگی و برآورد ریسک پرتفوی بر روی داده‌های بازار ارز خارجی در ایران با استفاده از روش GARCH-EVT- COPULAپرداخته می‌شود. مدل‌های GARCH-EVT برای توزیع حاشیه‌ای هر یک از 4 سری بازده نرخ ارز بکار برده می‌شود. برای توزیع توأم، ما 5 مدل از توابع کاپولا با ساختار وابستگی مختلف مانند کاپولای فرانک، کلایتون، گامبل، نرمال و تی- استیودنت را انتخاب نمودیم. در این پژوهش...

متن کامل

مقایسۀ عملکرد رگرسیون خطی چندمتغیره و مدل‏ های هوش ‏مصنوعی در تخمین تابش کل خورشیدی

در این پژوهش، برای اولین ‏بار در ایران، تابش کل خورشیدی (GSR) با به‏کارگیری داده‏های ساعتی رطوبت خاک و بدون استفاده از داده‏های ساعت آفتابی و مقدار ابرناکی برآورد شد. بدین منظور، از هشت متغیر روزانه شامل میانگین دمای هوا، بیشینة دما، کمینة دما‏، فشار هوا، رطوبت نسبی هوا، بارندگی، دمای میانگین خاک، و رطوبت خاک در کنار تابش کل روزانه‏ در ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی دانشگاه بوعلی سینا در یک دورة 435...

متن کامل

ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا

با توسعه بازارهای مالی،نیاز به معرفی مدل های جدید ، پیش بینی و مدیریت ریسک،احساس می شود. یکی از شاخصهایی که در زمینه مدیریت و اندازه گیری درجه ریسک مورد توجه قرار گرفته شاخص ارزش در معرض ریسک می باشد. در این پژوهش مدل گارچ چند متغیره جهت پیش بینی ارزش در معرض ریسک پورتفوی شامل ارز، سهام و طلا مورد ارزیابی قرار گرفته و از بازده مرکب داده های قیمت طلا، شاخص کل بورس اوراق بهادار و نرخ ارز از سال 2...

متن کامل

مقایسه کارایی مدل های خانواده GARCH در مدل سازی و اندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران

از دیدگاه سرمایه گذاران ، قدرت نقدشوندگی یک  بازار یکی از معیارهای مهم در انتخاب  آن بازار برای سرمایه گذاری محسوب می شود. هدف از این مقاله مقایسه کارایی 5 مدل از مدل های خانواده GARCH  در مدل سازی واندازه گیری ریسک نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا ، داده های سری زمانی به صورت روزانه از سال81 تا90 جمع آوری شدند.سپس با استفاده از برخی از مدل های خانواده GARCH  به مدل سازی ریسک...

متن کامل

استراتژی های پوشش ریسک قیمت سکه بهار آزادی: مقایسه بین رویکردهای ADCC، GO-GARCH و GARCH

در این مقاله با به‌کارگیری نسل جدید مدل­های نوسان­پذیری چندمتغیره شامل مدل ADCC، مدل GO-GARCH و مدل­های GARCH مبتنی‌بر کاپیولا، به تخمین و بررسی عملکرد پوشش ریسک بازار نقد با بازار آتی سکه بهار آزادی، طی دوره زمانی 5/8/1389 تا 31/4/1395، پرداخته­ایم. نتایج تجربی حاکی از برتری نسبت­های پوشش ریسک به‌دست آمده از مدل GO-GARCH در مقایسه با سایر مدل­های رقیب، برای پوشش ریسک نوسانات قیمت­های نقد با آت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 2

صفحات  215- 228

تاریخ انتشار 2013-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021