موزه های تاریخ علوم اسلامی

نویسندگان

  • محرم باستانی دانشجوی دوره دکتری رشته باستان شناسی دانشگاه تهران
  • نعمت الله علی محمدی دکتری تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

دریافت علوم اسلامی بدون شناخت اسلام امکان پذیر نیست. علوم زیادی از مناطق مختلف جهان توسط مسلمانان اخذ و در جهان اسلام نشو و نما گردید. از این رو علوم متعددی در جهان پا به عرصه ظهور گذاشت و مسلمانان توانستند در تمامی علوم از سایرین پیشی جویند و با تأسیس بیت الحکمه­های و دانشگاه‌های اسلامی دانشمندان بزرگی را به دنیا معرفی نمایند. این دانشمندان با تاسی از علوم اسلامی و قرآن آثار متعدد مادی و معنوی از خود به یادگار گذاشتند که امروزه آرایه تمامی موزه­های جهان اسلام و غیر اسلامی شده است. گفتار حاضر بر آن تا با رویکرد منطقی و با روش توصیفی تبیینی، تحول علم و دانش و دستاوردهای دانشمندان مسلمان را با تاسی از قرآن در تمامی عرصه مورد بررسی قرار داده و به معرفی آنها بپردازد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Traditional societies and religious and public buildings and cities will always have a special role in the expression of the sacred, mostly common values that exalted the purpose according to God and the truths of existence were in charge of With the advent of modernism and changing human relationship with the divine, while changing values and reduced it to a purely experimental purposes a subs...

در شهرهای جوامع سنتی و دینی همیشه بناهای عمومی و شاخص و عمدتاً مقدس نقش ویژه ای در بیان ارزش های مشترک والای آن جامعه با هدف توجه به خدا و حقایق هستی را به عهده داشتند؛ که با ظهور مدرنیسم و تغییر رابطۀ انسان با عالم، ضمن تغییر ارزش ها و فروکاست آن به صرفاً هدف های تجربی بخشی قابل توجهی از این رسالت مهم به، پدیده ای نو ظهور با نام موزه منتقل گردید. موزه معاصر نهادی است که با ابژه کردن اثر و قطع ار...

اکنون در دنیایی به سر می بریم که انسان ها چیزی را بدون علم و آگاهی نسبت به آن نمی پذیرند. بنابراین وظیفه هر مسلمان شناخت دین خود به صورت علمی می باشد.یکی از راه ها برای به دست آوردن این شناخت، شناخت تاریخ اسلام است. موزه ها با توجه به عملکرد آموزشی خود می توانند قالبی معماری باشند که بتوان در فضای آن ها تاریخ اسلام را شناخت. اکنون این سوال مطرح می شود که چگونه در قالب معماری موزه می توان تاری...

مسلم است که آب آلوده حاوی باکتری‌ها و ویروس‌های خطرناک بسیاری است که موجب بیماری‌هایی نظیر حصبه، وبا، اسهال خونی، مننژیت، فلج اطفال و ... می‌شود. بیماری‌های مرتبط با آب یکی از مشکلات مهم سلامت در دنیای امروز هستند، بنا بر این روش تصفیه و گندزدایی آب و پیشرفت آن مورد توجه دولت‌‌ها و دانشمندان است. این توجه موجب شده است تا بسیاری از مردم گمان کنند که فناوری تصفیه و گندزدایی آب از فناوری‌های زمان ...

مسلم است که آب آلوده حاوی باکتری ها و ویروس های خطرناک بسیاری است که موجب بیماری هایی نظیر حصبه، وبا، اسهال خونی، مننژیت، فلج اطفال و ... می شود. بیماری های مرتبط با آب یکی از مشکلات مهم سلامت در دنیای امروز هستند، بنا بر این روش تصفیه و گندزدایی آب و پیشرفت آن مورد توجه دولت ها و دانشمندان است. این توجه موجب شده است تا بسیاری از مردم گمان کنند که فناوری تصفیه و گندزدایی آب از فناوری های زمان ح...

خمسه سرایی و خمسه نگاری از سنت‌های دیرپای ادب و هنر فارسی است، چنانچه می‌توان از آن بعد از شاهنامه نگاری به عنوان پراقبال ترین کتاب مورد توجه هنرمندان و حامیان نام برد. یک نسخه از خمسه مصور به تاریخ 904 ه.ق، زمان فرمانروایی ترکمانان بر ایران اکنون متعلق به مجموعه نسخ محفوظ در موزه هنر های اسلامی کوالالامپور، مالزی به شماره 5/25/2012 است؛ که تاکنون بررسی نشده است . این نسخه دارای 68 تک نگاره و 5...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود