موقعیت شغلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نویسندگان

  • آصف زاده, سعید
  • جوادی, حمیدرضا
  • مشاطان, مهری
چکیده

زمینه: آگاهی از وضعیت دانش آموختگان دانشگاه ها به منظور جهت یابی برنامه های آینده ضروری است. هدف: این مطالعه به منظور شناسایی موقعیت حرفه ای دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی برای کلیه دانش آموختگان پزشکی سال های 1370 تا 1376 دانشگاه پرسشنامه ارسال شد. از حدود 480 پرسشنامه ارسالی پس از پیگیری های لازم فقط 98 پاسخ دریافت شد که اطلاعات بدست آمده مورد پردازش و تفسیر قرار گرفت. یافته ها: 66 نفر از پاسخ دهندگان مرد و 32 نفر زن بودند که شامل 62 نفر پزشک عمومی، 26 نفر متخصص و 7 نفر دستیار تخصصی بودند. وقت ایشان در هفته به این ترتیب صرف می شد: 6/19±9/37 ساعت ویزیت بیماران، 26/14 ساعت آموزش، 47/6 ساعت پژوهش، 19 ساعت امور مربوط به پزشکی، 5/28ساعت مدیریت، 7/14 ساعت مطالعه کتاب و مجله های پزشکی. حدود %67 دانش آموختگان معتقد بودند که تحصیل در دانشکده پزشکی قزوین آنها را برای قبول مسئولیت پزشکی در جامعه نسبتا خوب آماده ساخته است. %55 دانش آموختگان برای بیماران خود پرونده تشکیل نمی دادند و تقریبا همین تعداد با دوره های بازآموزی موافقتی نداشتند. اکثر دانش آموختگان با تغییر سیستم خدمات بهداشتی-درمانی و محدود کردن پذیرش دانشجوی پزشکی موافق بودند. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که سیستم ارائه خدمات بهداشتی-درمانی در جامعه به اصلاح نیاز دارد و دانشجویان پزشکی با کارورزی در عرصه، برای کار آینده بیشتر آماده می شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وضعیت شغلی دانش آموختگان رشته پزشکی سال های 1380 تا 1386 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

زمینه و هدف : در رشته پزشکی، هزینه سنگین آموزش، مدت طولانی تحصیل و دشوار بودن دروس همه مبین این واقعیت است که در صورت عدم بکارگیری دانش­آموختگان این رشته در فعالیت­های حرفه­ای، مقادیر هنگفتی از سرمایه ملی بی­حاصل خواهد ماند. با توجه به کمبود اطلاعات و مستندات در خصوص فعالیت­های شغلی دانش­آموختگان رشته پزشکی، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت شغلی ایشان پس از فارغ­التحصیلی، اجرا شد. روش­کار : طی یک ...

متن کامل

موقعیت حرفه ای و فعالیت های علمی دانش آموختگان مقطع کاردانی مامایی دانشگاه علوم پزشکی

زمینه: ارزیابی برون داد هر سیستم آموزشی نظیر بررسی موقعیت حرفه ای و فعالیت های دانش آموختگان، اطلاعات ارزشمندی را جهت برنامه ریزی صحیح آموزشی فراهم می آورد. هدف: مطالعه به منظور ارزیابی موقعیت حرفه ای و فعالیت های علمی دانش آموختگان مقطع کاردانی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در سال 1388 بر روی تمام دانش آموختگان مقطع کاردانی مامایی (روزانه و ش...

متن کامل

بررسی علل عدم اشتغال در بین دانش آموختگان رشته‌ی مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

file:///C:DOCUME~1DEAR-U~1LOCALS~1Tempmsohtml1�1clip_filelist.xml" > Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 !mso]> st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table No...

متن کامل

وضعیت اشتغال به کار دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

زمینه: مساله اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از چالش های اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور است. هدف: مطالعه به منظور بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی از مجموع 1168 پرسشنامه ارسالی برای دانش آموختگان سال های 1370 تا 1376 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، تعداد 410 پرسشنامه برگشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: %5/...

متن کامل

وضعیت تحصیلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن

  اهداف. پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی تحت تاثیر عوامل متعددی است و شناسایی عوامل خطرآفرین ضروری به نظر می­رسد. این مطالعه به­منظور شناسایی عملکرد تحصیلی دانش­آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.   روش­ها. در مطالعه­ای مقطعی، 586 دانش­آموخته رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1365 تا انتهای 1382 به روش سرشماری انتخاب شدند. پرسش­نامه­ای مشتمل بر اط...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  24- 32

تاریخ انتشار 2002-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022