نقد فرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاست‌گذاری سلامت برای کنترل همه گیری کووید-19 (مطالعه موردی ایران)

نویسنده

چکیده

درآغاز سال۲۰۲۰ میلادی،پاندمی ویروس کرونا متاثر از سرایت ویروس از راه تنفس انسان به انسان،شبکه ارتباطات انسانی را با محدودیت ودولت ها را برای حفظ جان شهروندانشان در یک «وضعیت استثنایی» قرارداد. از این رو پژوهشگر،«چگونگی اثرگذاری هستی شناسی حکمرانی دولت بر سیاست گذاری سلامت برای کنترل پاندمی ها» را با رویکرد انتقادی و روش «توصیفی-تحلیلی» مبتنی بر هشت اندیشه برابری طلبی ،سودمندگرایی ، لیبرالیسم ،شخص گرایی ،قابلیت گرایی ،کمونیستی،مساوات طلبی،بهزیست گرایی، در وضعیت استثنایی پاندمی COVIDE-19 بررسی کرده و در «چیستی مبانی آنتالوژیک حکمرانی دولت در ایران برای کنترل ویروس کرونا »،را با رهیافت فرانظریه و روش «فرایند تاریخی»، نقد می کند تحقیق، به این بحث پرداخته که تقدم پیشینی مبانی هستی‌شناختی دولت بر سیاست های سلامت سبب می‌شود تا حکمران سیاسی ، با کنش‌گری محدود اما کارگزارمحور در مواجه با پاندمی ها تحت تاثیر پارادایم های فلسفی، مفهوم سلامت جوامع انسانی را در معنایی متفاوت بکار ببرد. محقق به این نتیجه رسید که سیاستگذاری سلامت در منطق استثنا ، متاثر از مبانی هستی شناختی این جوامع ،حائز ویژگی «تمرکزگرایی» در شیوه های اعمال قدرت حکمران سیاسی برای حفظ «جمعیتِ اجتماع» است. این در حالی است که سیاستگذاری سلامت در ایران تا انقلاب۱۹۰۶ مشروطه، متاثر از عناصر خردستیز و عرفانگرا در تقابل با امرملی بوده وبعد از آن تا انقلاب اسلامی۱۹۷۸ متاثر ازتفسیر ایدئولوژیک از سنت بوده است. بعداز انقلاب۱۹۷۸، سیاستگذاری سلامت با قرائتی سوسیالیستی از حکمرانی برای عدالت همراه بوده که درسال۲۰۲۰،قوه مجریه در ایران مبتنی بر نظریات حکمرانی «مشارکتی-جهانی»،کوشش کرده برای کنترل شیوع ویروس کرونا سیاستگذاری کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تکامل سیاستگذاری سلامت: گذار به پارادایم حکمرانی برای سلامت

در چند دهه اخیر، سلامت بعنوان هدفی اجتماعی که نیاز به همکاری همه ­جانبه دارد، توسعه طیفی از سازوکارهای سیاستی را بدنبال داشته است. یافتن، معرفی و تجزیه و تحلیل سیر تحولات مفهومی سیاستگذاری سلامت، هدف اصلی این مطالعه کیفی است؛ تا چگونگی تکامل آن را نمایان سازد و مبانی اطمینان­ بخش و مرزهای اقدام شناخته شود. نتایج بررسی نشان می­دهد؛ «اقدامات بین ­بخشی برای سلامت»، «سیاستگذاری­های عمومی سالم» و اخ...

متن کامل

در جستجوی بدیلی برای سیاست قرنطینه کامل: حکمرانی داده-محور در مواجهه موثر با کووید-19

پس از ثبت اولین گزارش‌ها از شیوع ویروس کرونا (کووید۱۹) به مرکزیت ووهان چین، این بیماری به سرعت در بیش از صد کشور به صورت بحرانی گسترش پیدا کرد. کشورهای متعددی در جهان به ویژه جنوب شرق آسیا از قبیل: تایوان، کره‌جنوبی، ژاپن و سنگاپور تکیه‌ی زیادی به دانش فنی خود و مشخصا علم داده و مدیریت بحران داده‌نگر زده‌اند. شرکت‌هایی همچون فیسبوک، گوگل، علی‌بابا، بایدو، هووآوی و دانشمندان داده و مهندسین کامپی...

متن کامل

ارزیابی رضایت از عملکرد همیاران سلامت در طی بیماری همه گیر کووید 19 ، در بیمارستان های تهران

مقدمه:علی رغم ریشه کنی موفقیت آمیز بسیاری از بیماری های عفونی در سراسر جهان ، جمعیت انسانی همواره تحت تأثیر بیماری های نوظهوریی چون COVID-19 قرار گرفته که صدمات جبران ناپذیری به بشریت وارد کرده است. که تمامی کارکنان بهداشتی و داوطلبان گرد هم آمدند تا به طور موثری علیه این بیماری عمل کنند. مطالعه حاضر برای ارزیابی رضایت از عملکرد داوطلبان از دیدگاه خود و پرستاران بخش های مربوطه انجام شده است.روش...

متن کامل

بررسی همه گیری شناختی اختلال بینایی در ایران

این نوشتار حاصل مطالعه اختلال بینایی بر اساس اظهار فرد یا والدین او در نمونه ای به حجم 59678 نفر(1000/1 جمعیت کشور) و اندازه گیری حدت و میدان بینایی در 3/1 جمعیت 5 سال به بالای جامعه نمونه می باشد، که در سال 1372 به اجرا درآمد.اطلاعات مورد استفاده مربوط به طرح جامع " سطح نیازهای جامعه به خدمات بهزیستی" است که در سطح کل کشور توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری اداره کل بهزیستی استانها...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 2

صفحات  183- 224

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022