نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی

نویسندگان

  • حسن نوروزی -
  • مهدی حسین پور -
چکیده

چالشی که هم‌اکنون در مهندسی نوین وجود دارد حصول اطمینان از کاهش هزینه‌های دوره‌ی عمر و افزایش قابلیت اطمینان محصولات می‌باشد. بدلیل عدم توجه صحیح به بحث مهندسی آزمون در طی چرخه عمر محصولات (یعنی از ابتدای پیدایش ایده تا خلق محصول و پایان عمر آن، بعد از خروج محصولات از کارخانه و تحویل آن به مشتری)، هزینه‌های زیادی به هر یک ذینفعان تحمیل خواهد شد. هدف از ارایه این مقاله آشنایی با دسته بندی کلی انواع آزمون‌ها و جایگاه مهندسی آزمون در طول عمر یک محصول نظامی تا لحظه تحویل به مشتری می‌باشد. یکی از علل پایین بودن قابلیت اطمینان و کیفیت محصولات در طول عمر خود، به خصوص بعد از تحویل به مشتری تا پایان عمر آن، عدم وجود تمرکز در صنایع سازنده نسبت به مساله آزمون و ارزیابی می‌باشد. این عدم توجه به صورت متمرکز روی بحث مهندسی آزمون و متعاقب آن پرورش نیافتن متخصصین طراحی و انجام آزمون، سبب شده است تا این موضوع در چرخه طراحی محصول، به صورت خیلی کم رنگ جلوه‌گر شود. برنامه ی آزمون بخشی ضروری از تصدیق و صحه‌گذاری کامل یک محصول به‌حساب می‌آید. هدف این برنامه در طول چرخه عمر محصولات، اطمینان از این امر است که آن محصول به تمام الزامات مربوط به طراحی، کارایی و کیفیت رسیده باشد. باید توجه داشت که طرح ریزی الزامات و ملاک های آزمون باید از الزامات طراحی استنتاج شوند. به طورکلی آزمون‌های مورد استفاده در فازهای مختلف چرخه عمر یک محصول تا زمان تحویل آن به مشتری عبارتند از آزمون تکوین، آزمون تایید صلاحیت و آزمون پذیرش که هر یک از این نوع آزمون‌ها در مرحله خاصی از چرخه تکوین یک محصول مورد استفاده قرار می‌گیرند و عدم توجه به آنها سبب ایجاد مشکلات متعددی برای مصرف‌کننده و سازنده خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها

در این مقاله، یافته‌های پژوهشی حاصل از اتخاذ یک راهبرد (یا گزینه‌های راهبردی) برای مؤسسه‌ی استاندارد بریتانیا[1] ارائه‌ شده است. راهبرد موردنظر به‌منظور توانمندساختن این مؤسسه در توسعه‌ی استانداردها برای ارتقای نوآوری در زمینه‌ی "خدمات مهندسی در طول عمر" اتخاذشده است. هدف از این پژوهش ارائه‌ی یک "سند راهبردی" به‌منظور جهت‌دهی به اقدامات پژوهشی و سایر فعالیت‌های ارائه‌ی خدمات است. این کار با هدف...

متن کامل

آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر چرخه عمر بر روی سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق، دو نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم وسود تقسیمی به اندازه شرکت به عنوان متغیر وابسته و چرخه عمر شرکت به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته شده بود. نخست نمونه آماری با استفاده از متغیرهای رشد فروش، تغییرات مخارج سرمایه ای وعمر، به شرکتهای در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک...

متن کامل

الگوی مدیریت سود در چرخه عمر شرکت

مدیریت سود و الگوی‌های آن از موضوعاتی است که همواره از سوی نهادهای ناظر و محققان مورد توجه قرار گرفته است. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر رفتار گزارشگری‌مالی مدیران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش، الگوی مدیریت سود در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت و نقش دورنمای رشد بر آن بررسی شد. به این منظور، اقلام تعهدی اختیاری و رفتار چسبنده هزینه به ترتیب برای سنجش الگوی مدیریت سود از طریق اقلام ت...

متن کامل

تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام با تاکید بر مراحل چرخه عمر (آزمون مدل دیکینسون)

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 92 شرکت برای دوره زمانی 1387-1394 مورد بررسی قرار گرفته است. به‌ منظور اندازه‌گیری مدیریت سود  از مدل تعدیل شده کازنیک (1999)، و جهت اندازه‌گیری نقد شوندگی سهام از 20 معیار نقدشوندگی که 17 معیار آن جزء معیار های معاملاتی و 3 معیا...

متن کامل

چرخه عمر شرکت و معیارهای ارزیابی عملکرد

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر چرخه عمر بر روی عملکرد  شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در گام نخست با استفاده از داده های نمونه آماری متشکل از 685 سال- شرکت برای دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 با کمک متغیرهای چرخه عمر شامل رشد فروش، سود تقسیمی و مخارج سرمایه‏ای نمونه به سه طبقه شامل شرکت‏های در مرحله رشد، مرحله بلوغ و شرکتهای در مرحله افول دسته بندی شد. یافته های پژوهش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره زمستان

صفحات  14- 19

تاریخ انتشار 2012-03-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021