نقش نگرش در پیشگیری و درمان اعتیاد

نویسندگان

چکیده

Propagators of addiction have well realized that by creating a positive attitude towards substance abuse and the prevalence of misconceptions among people in the community, they can get a good consumer market and profitability. Hence, one of the main reasons for the addiction problem is the risk of normalization of substance abuse and a positive attitude toward substance abuse and its effects. Accordingly, it is necessary to study the role of attitudes toward substance abuse in the prevention and treatment of addiction. In this study, the effective factors on the creation of positive and negative attitudes toward substance abuse and addiction were studied. The results of many studies indicate that attitude has direct and indirect affects on addictive behaviors. Therefore, by changing positive attitudes of individuals and strengthening their negative attitudes toward substance abuse, one can prevent the tendency to substance abuse and its continuation. The more these attitudes rely on science, experimentation and education, the more likely it is that they will be effective on the future behavior of the individual. Knowing the positive and negative attitudes as well as their severity and weakness, examining the effective factors on the creation of attitudes, and establishing targeted and family-centered training/preventive programs, it will be possible to guide attitudes and also to correct behaviors by changing these attitudes. Planning should be made in such a way that adolescents and young people find negative attitudes toward substance abuse during the training courses on promoting social and psychological empowerment. In sum, it can be said that modifying and changing individuals’ attitudes play important roles in the prevention and treatment of addiction.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

اعتیاد یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است. اعتیاد به مواد مخدر، یکی از چهار بحران جهانی است و تأثیر آن در ظهور سایر آسیب‏ها‏ی اجتماعی نمود عینی دارد. عود اعتیاد تأثیرات زیادی بر فرد، جامعه و خانواده دارد. فردی که بعد از ترک دوباره به سوی مواد برمی گردد احساس گناه، ناامیدی، خجالت و عصبانیت گریبان گیر او می شود. عوامل مختلفی از بازگشت افراد بهبودیافته به اعتیاد جلوگیری می کند. نبود شغل یک...

سیستم فیزیولوژیک انسان به گونه‌ای طراحی شده است که با انجام حرکات متعادل و صحیح، به قدرت و کارایی بیشتری دست می‌یابد و در صورت انجام فعالیت‌های بدنی شدید و طولانی و یا کم‌تحرکی مفرط، به بیماری و ضعف مبتلا می‌شود. با مقایسه‌ی دقیق دلایل اعتیاد و فواید ورزش، می‌توان به نقش ویژه‌ی ورزش در درمان اعتیاد پی برد. هم‌چنین ویژگی‌های «جامعه‌شناختی» ورزش، می‌تواند در «کاهش آسیب» اعتیاد و در عین حال «جلوگی...

Role of media, especially national/mass media on health promotion and drug use prevention is very important. A media program also must be designed in an evidence-based approach. In message development, target audience analysis (condition/stratification) and channels of communication must be considered. Now in many media productions there isn’t adequate attention to scientific bases of addi...

مددکاران اجتماعی، سابقه‌ی طولانی در کار با مراجعان آسیب‌پذیر دارند و معتادان مشمول ماده‌ی 16 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز از گروه‌های آسیب‌پذیر هستند. بر اساس ماده‌ی 16 قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر، هر ساله تعداد زیادی از معتادان متجاهر از محله‌ها و مناطق آلوده جمع‌آوری و در مراکز موضوع این ماده نگهداری می‌شوند. از آنجایی که بسیاری از این معتادان تجربه‌ی چندین سال کارتن‌خوابی داشته و در حق...

Addiction comprises of physical, mental, social and spiritual problems. Drug addiction is one of four global problems, and it impacts on other social pathologies. Addiction relapse greatly impact on the individual, family and community. Individuals back into using addiction drugs are more likely to experience the feeling of guilt, despair, embarrassment, and anger. Several factors may prevent t...

برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد از سال 1375 در سازمان بهزیستی کشور آغاز شد؛ برنامه‌هایی که اساس آن بر افزایش دانش و اطلاعات پیشگیری از مصرف مواد به گروه‌های مختلف هدف در جامعه بود. اما انتقادی که در آن مقطع از زمان بر این برنامه‌ها وارد آمد، این بود که بر نیازسنجی جامعه و اقتضای سنی گروه هدف مبتنی نبود. این انتقاد باعث شد تا چند سال بعد و با مرور منابع روز، برنامه‌های پیشگیرانه پیرامون رویکردی جدی...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود