نقش وزن و سن در ابتلا به استئوآرتریت زانو

نویسندگان

  • حاجیان, کریم ا ...
  • حیدری, بهزاد
چکیده

زمینه : استئوآرتریت زانوبیماری شایعی است که در زنان شایع تر است و علائم شدیدتری دارد. هدف : مطالعه به منظور تعیین نقش افزایش وزن و سن در بروز استئوآرتریت زانو و در مردان و زنان انجام شد. مواد و روش ها : این مطالعه مورد–شاهدی در بیماران مراجعه کننده سرپایی به بیمارستان شهید بهشتی بابل در سال های 1374 تا 1379 انجام شد. 429 فرد مبتلا به استئوآرتریت زانو (306 زن , 123 مرد ) به عنوان گروه مورد و 430 فرد غیر مبتلا ( 307 زن, 123 مرد ) به عنوان گروه شاهد با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. بیماران و شاهدان از نظر سن و شاخص توده بدن مقایسه شدند. ارتباط استئوآرتریت زانو با وزن و سن در مردان و زنان با کمک نرم افزار SAS و با مدل لوجیستیک رگرسیونی با محاسبه نسبت شانس تطبیـق شده مقایسه شد. یافته ها: میانگین سنی گروه مورد 11 60 و گروه شاهد 8/11 5/55 سال بود( 0001/0 = P ). شاخص توده بدن بیماران 1/8 8/27 کیلوگرم بر متر مربع و بیـش تر از شاهدان (1/5 8/24 کیلوگرم بر مترمربـــع ) بود (0001/0 =P). شاخص توده بدن زنان مبتلا به استئوآرتریت بیش از مردان بود (9/8 7/28 در مقابل 5/4 2/25 کیلوگرم بر مترمربع) (0001/0=P). سن شروع بیـماری در زنان پایین تر از مردان بود. از نظر توزیع سنی نیز در دو گروه مرد و زن اختلاف معنی دار وجود داشــت (0001/0 = P ). با افزایش سن از50 سال خطر استئوآرتریت زانو در زنان در تمام دهه های سنی افزایش می یافت, ولی در مردان این ارتباط فقط در دهه های ششم و هفتم دیده شد. افزایش وزن خطر استئوآرتریت را در زنان 74/3 برابر (حدود اطمینان 95% , 43/5-57/2 , 0001/0 = P) و در مردان 58/2 برابر (حدود اطمینان 95% , 74/4-41/1 , 002/0 = P ) افزایش داد. نتیجه گیری : توزیع سنی و تاءثیر افزایش وزن و سن در بروز استئوآرتریت زانو در زنان و مردان متفاوت است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ثبات ایستادن در مبتلایان به استئوآرتریت زانو

اهداف: استئوآرتریت زانو در افراد بالای 40 سال بسیار شایع بوده و از اصلی‌ترین دلایل نقص سیستم عملکردی در این افراد است که تاثیر عمیقی روی زندگی افراد مبتلا می‌گذارد. افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو به‌نوعی با اختلال در تعادل مواجه می‌شوند که این اختلال به‌صورت افزایش دامنه و سرعت نوسان مرکز فشار بدن مشاهده می‌شود. هدف این پژوهش، مقایسه پارامترهای تعادل حین ایستادن افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو...

متن کامل

آسپورین و استئوآرتریت زانو در ایران

۰/۰۴۵پیش‎زمینه: استئوآرتریت یک بیماری تخریب کننده مفاصل است. ژن آسپورین (ASPN) دستور ساخت یک پروتئین خارج سلولی غضروفی را صادر می‌کند. پلی‌مورفیسم‌های تکرار اسید آسپارتیک (D)، زمینه‌ساز بروز استئوآریت می‌باشند. وجود آلل D14 قابلیت ابتلا به استئوآرتریت را در جمعیت ژاپنی و چینی افزایش می‌دهد ولی در نژاد سفیدپوستان نقش مهمی ندارد؛ و آلل D15 نیز در جمعیت‌ یونانی به عنوان عامل خطر به شمار می‌رود. با...

متن کامل

مقایسه دیکلوفناک با پیاسکلدین در مبتلایان به استئوآرتریت زانو

سابقه و هدف: استئوآرتریت شایعترین بیماری مفصلی است و زانو بیش از سایر مفاصل دچار این بیماری می‌شود. تاکنون درمانهای دارویی مختلفی برای استئوآرتریت مطرح شده است که هر کدام مزایا و معایبی دارند. هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر پیاسکلدین و دیکلوفناک بر عملکرد و درد بیماران دچار استئوآرتریت زانو بود. مواد و روشها: این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شد و بیماران از بین مراجعه‌کنندگانی که ...

متن کامل

اثر کلشی سین در تعدیل علائم مبتلایان به استئوآرتریت زانو

سابقه و هدف: بدلیل تاثیر اندک داروهای مورد استفاده در استئوآرتریت، یافتن درمان‌های جدید همواره مورد توجه بوده است. اگرچه کلشی سین بعنوان تعدیل کننده بیماری یا علایم عنوان شده اما مطالعات اندکی در مورد تأثیر آن انجام شده است. لذا این مطالعه به منظور بررسی تأثیر داروی کلشی سین در تعدیل علائم مبتلایان به استئوآرتریت زانو انجام شده است. مواد و روش­ها: این کارآزمایی بالینی در 62 بیمار مبتلا به استئو...

متن کامل

ویبروآرتروگرافی، روشی نوین در تشخیص استئوآرتریت زانو

Vibroarthrography, A Novel Technique in Diagnosis of Knee Osteoarthritis A. Rahimi PhD PT , M.M. Roostayee MSc PT , D. Shahimoridi MSc PT Received: 02/02/06 Sent for Revision: 24/06/06 Received Revised Manuscript: 27/11/06 Accepted: 26/12/06 Background and Objective: Use of joint sound signals for diagnosis of knee joint disorders has been greatly welcomed since it is a non-invasive and inexpen...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 5

صفحات  10- 15

تاریخ انتشار 2004-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021