نگهداری رطب مضافتی با استفاده از مواد ضدمیکروبی مجاز

نویسندگان

  • ابوالفضل گلشن تفتی
  • محمدحسن فولادی
چکیده

بمنظور کاهش میزان آلودگی و جلوگیری از ترشیدگی رطب مضافتی در طول انبارداری، از مواد ضدمیکروبی مجاز استفاده شد. نمونه های یک کیلویی رطب مضافتی در سه تکرار به مدت یک دقیقه در آب (شاهد) و محلولهایی از اسید سوربیک (07/0درصد) اسید پروپیونیک (25/0 درصد) ودی استات سدیم (02/0 درصد) غوطه ور شده و رطوبت سطحی آنها بوسیله هوای گرم گرفته شد. سپس نمونه ها درکارتن های مقوایی با آستر سلوفان و بسته های پلی اتیلن ترفتالات بسته بندی شده و برای مدت چهار ماه در انبار معمولی نگهداری شدند. نتایج نشان داد که هر سه ماده ضد میکروبی بطور قابل توجهی درکاهش بار میکروبی و اسیدیته کل رطب مضافتی بدون هیچگونه تاثیر سویی در خواص ارگانولپتیک آن موثر بودند . بسته های پلی اتیلن ترفتالات بدلیل شفافیت‘ استحکام وحفظ رطوبت محصول در طول انبارداری در مقایسه با کارتن های مقوایی درنگهداری رطب مضافتی تاثیر قابل توجهی داشتند . استفاده از محلول 2/0 درصد دی استات سدیم و بسته بندی در بسته های پلی اتیلن ترفتالات موثر ترین روش در حفظ کیفیت رطب مضافتی در طول چهارماه نگهداری گزارش شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر کاهش رطوبت بر کیفیت رطب مضافتی

Dehydration of Mazafati Rutab is a method to prevent its spoilage. Dehydration is necessary for Mazafati Rutab because it contains too much moisture. If the moisture content of Mazafati Rutab is decreased properly, it need not be stored under refrigeration. The present study was carried out in an attempt to decrease the moisture content in order to increase the shelf life of Mazafati dates. Sam...

متن کامل

اثر کاهش رطوبت بر کیفیت رطب مضافتی

Dehydration of Mazafati Rutab is a method to prevent its spoilage. Dehydration is necessary for Mazafati Rutab because it contains too much moisture. If the moisture content of Mazafati Rutab is decreased properly, it need not be stored under refrigeration. The present study was carried out in an attempt to decrease the moisture content in order to increase the shelf life of Mazafati dates. Sam...

متن کامل

اثر کاهش رطوبت بر کیفیت رطب مضافتی

یکی از روش های جلوگیری از فساد رطب مضافتی،کاهش میزان رطوبت آن است. عملیات خشک کردن رطب مضافتی به دلیل رطوبت زیادی که دارد، ضروری به نظر می رسد، و اگر زود خشک شود و به رطوبت مناسب برسد دیگر نیازی به نگهداری محصول در سردخانه نیست. این بررسی به منظور کاهش میزان رطوبت و افزایش عمر نگهداری رطب مضافتی صورت گرفت. نمونه ها در دمای 50-55 درجه سانتی گراد و زمان های مختلف در اتاقک خشک کن قرار داده شد. سپس...

متن کامل

بررسی اثر فیلم‌های حاوی نانو ذرات نقره بر زمان ماندگاری رطب مضافتی

مقدمه: هدف از این مطالعه بکارگیری فیلم های پلیمری حاوی نانوذرات نقره به عنوان روشی جدید، برای افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت در محصول تجاری-صادراتی استان کرمان و همچنین تعیین دمای مطلوب برای نگهداری این محصول می باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق بعد از تهیه فیلم های نانوکامپوزیتی حاوی نانوپودر نقره (3% و 5% ) رطب مضافتی عزیزاباد بم درون پوشش‌ها بسته‌بندی شده و همراه نمونه‌های شاهدشان در چهار...

متن کامل

روشی جهت درجه¬بندی خرمای مضافتی با استفاده از پردازش تصویر

عدم رعایت استاندارد­های جهانی و درجه­بندی و بسته­بندی نامناسب از دلایل عدم توجه درخور به خرمای ایران است. سامانه ماشین بینایی روش­ نوینی است که در بخش کشاورزی کاربردهای مختلفی دارد. در این تحقیق روشی جهت طبقه­بندی خرمای مضافتی با استفاده از پردازش تصویر به پنج دسته سالم، چروکیده، کپک­زده، صدمه­دیده و خال­زده ارائه شده است. ابتدا از نمونه­هایی که با بینایی انسان دسته­بندی شده بود تصاویری اخذ شد....

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023