هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمان‌ها در ترازوی مدیریت علوی

نویسندگان

  • حسین خنیفر استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
  • یوسف صادقی کارشناس ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده

اخلاق سازمانی در دنیای امروز غرب با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، تدوین قواعد رفتاری، سازمانی و قانونی، سازمان‌های غربی را برای انجام وظایف با بیشترین کارآیی و اثربخشی و تحقق اهداف و مأموریت‌ها کمک می‌کند؛ اما با وجود اینکه اخلاق اسلامی و به خصوص سبک و سیاق اخلاقی امیرالمؤمنینg در حکومت‌داری، جامعیت لازم جهت مدیریت دولت، جامعه و فرد را داراست، باز هم دیده می‌شود که سازمان‌های ایرانی به نتایج قابل قبول دست نمی‌یابند. به نظر می‌رسد هنوز تفکر و فرهنگ مدیریت به سطحی از باور اسلامی نرسیده است که پایبندی به اصول اخلاقی را بهترین راهکار دستیابی به بیشترین حد کارآیی و اثربخشی بداند؛ اگرچه خود رسیدن به مکارم اخلاق نیز از اهداف ارسال رسولان الهی و به دنبال آن تشکیل حکومت بر مبنای قواعد دینی می‌باشد. در این میان بر نقش مدیریت و شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران، در بروز رفتارهای اخلاقی در سازمان تأکید شده است. از این‌رو، پژوهش حاضر تلاش دارد با توجه به آموزه‌های اسلامی مدیریت و به خصوص فرمان‌های امیرالمؤمنینg، هنجار‌شکنی‌هایی که ممکن است در مدیریت سازمان‌ها بروز یابد را برشمارد و از طریق اجتناب از این هنجارشکنی‌ها، سازمان‌های ایرانی را به سازمان‌های اسلامی نزدیک‌تر کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مهندسی مدیریت در فرهنگ علوی

        مدیریت رفتاری است که مدیران به تناسب جایگاه ها برای اداره سازمان انجام می دهند و رفتار مولفه ای است که بر پایة مبانی فکری و ارزشی شکل گرفته و هویت می یابد و تفاوتهای رفتاری را می سازد. مدیریت نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ تفاوت مدیریتها در فرهنگها و حتی افراد نیز به این نکته بر می گردد. تفاوت بنیادین فرهنگ علوی با دیگر فرهنگها خصوصا فرهنگ غربی باعث شده مدیریت نیز در این فرهنگ از ماهیت و...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مدیریت دانش: چالشی نو در سازمان‌ها

مدیریت دانش، راه‌حل جدیدی است که به‌منظور مدیریت نظام‌مند دانش زنده و فرایندهای مربوط به آن یعنی تولید، سازمان‌دهی، مصرف و بهره‌برداری از آن در محیط دیجیتالی و با استفاده از فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی توسعه پیدا کرده است. در مدیریت دانش، دانش به دو صورت مورد توجه قرار می‌گیرد: دانش ضمنی که شامل دانش افراد و مهارت‌ها و تخصص‌های آنها می‌باشد و بسیار شخصی است. دانش عینی یا صریح که مستند، ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 7

صفحات  65- 90

تاریخ انتشار 2015-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021