× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

هورمون تیروکالسی تونین

نویسنده

  • پوستی, عباس

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده ندارد.

گیاهان به دلیل داشتن مسیر اصلاحات پس از ترجمه مشابه سلول های جانوری، سیستمی ارزان جهت تولید پروتئین های نوترکیب در مقیاس بالا را فراهم نموده اند. هدف این تحقیق بررسی بیان اختصاصی هورمون داروئی کلسی تونین انسانی(hCT)  که در درمان بیماری­های استخوانی نقش دارد در غده گیاه سیب زمینی(Solanum tuberosum) به عنوان میزبان بود. ژن سنتتیک کلسی تونین با توالی بهینه سازی شده بر اساس رمز های ترجیحی میزبان تح...

چکیده ندارد.

مقدمه  فعالیت بدنی یک فاکتور مهم برای افزایش یا حفظ چگالی مواد معدنی مطرح شده است.  از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر یک دوره بی تمرینی پس از شانزده هفته تمرینات هوازی بر سطوح سرمی کلسی تونین و پاراتورمون زنان میانسال مبتلا به استئوپنی انجام شد. روش کار  در این مطالعه نیمه تجربی 16 نفر از زنان غیر فعال مراجعه کننده به مرکز پزشکی هسته ای البرز شهرستان بابل انتخاب شدند که به طور تصادفی به ...

Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP) was first reported in 1982. This peptide contains 37 amino acids which could be found in Alpha and Beta forms. CGRP shows diversity both in its receptors and biological effects and up to now four different types of receptors have been reported. It can act like a neurotransmitter, local hormone and neuromodulator. They have a variety of effects on different...