واسنجی خودکار مدل پیوسته بارش-رواناب HMS-SMA با استفاده از الگوریتم‌های فراکاوشی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان)

نویسندگان

  • حیدر زارعی دانشیار گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
  • فریدون رادمنش دانشیار گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
  • فهیمه سرتیپ دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
  • میثم سالاری جزی استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
چکیده

در این تحقیق هدف ارائه یک مدل واسنجی خودکار براساس کلونی مورچه­ها برای مدل احتساب رطوبت خاک HMS-SMA می­باشد. برای این منظور حوضه معرف کسیلیان به­عنوان مطالعه موردی در این تحقیق مد نظر قرار گرفت. در مدل­های پیوسته بارش-رواناب، تعدد پارامتر­های در نظر گرفته­شده مدل، علاوه بر این­که سبب دشواری واسنجی به روش سعی و خطا می­شوند، امکان واسنجی خودکار بسته نرم­افزاری مورد نظر را نیز از بین می­برد. الگوریتم بهینه­سازی کلونی مورچه­ها با تکیه بر تابع شدت احتمالاتی پیوسته می­تواند به­منظور واسنجی مدل پیوسته بارش-رواناب به­کار رود. برای این منظور در تحقیق حاضر با انتخاب مدل پیوسته بارش-رواناب HMS-SMA، برای غلبه بر ضعف موجود از یک برنامه بهینه­ساز خارجی (الگوریتم کلونی مورچه­ها یا ACOR) جهت برآورد رواناب در مقیاس زمانی شش­ماهه در حوضه معرف کسیلیان استفاده شد. برای ارزیابی مدل ارائه شده،  از چهار سال آبی برای واسنجی و از چهار سال آبی دیگر برای صحت­سنجی مدل استفاده گردید.  معیار نش-ساتکلیف به­عنوان تابع هدف در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت که نتایج حاصل در مرحله واسنجی و صحت­سنجی همگی در محدوده خوب و قابل قبول واقع شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه‌سازی پیوسته فرآیند بارش- رواناب با بکارگیری مدل تلفات SMA در حوضه ابوالعباس با استفاده از مدل HEC-HMS

آگاهی از توان طبیعی تولید رواناب در حوضه‌های آبریز یکی از نیازهای اساسی جهت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری بهینه از رواناب می‌باشد. در این مقاله، از مدل HEC-HMS به همراه مدل تلفات محاسبه رطوبت خاک (SMA) که قابلیت شبیه‌سازی پیوسته جریان را دارد به عنوان یک مدل مفهومی جهت شبیه‌سازی جریان در حوضه آبریز ابوالعباس استفاده گردید تا سهم جریان پایه و رواناب مستقیم در رواناب کل مشخص گردد. با تفکیک سهم جری...

متن کامل

واسنجی خودکار مدل بارش- رواناب مفهومی ARNO

  شبیه‌سازی بارش- رواناب از محورهای اصلی هیدرولوژی است. در میان انواع مدل‌های بارش- رواناب، مدل­های مفهومی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این حال، واسنجی مدل‌های مفهومی بارش- رواناب در دهه‌های اخیر به عنوان یک چالش مطرح بوده است. در این پژوهش مدل مفهومی بارش- رواناب ARNO با استفاده از الگوریتم ژنتیک، به واسنجی خودکار تجهیز شده است. این مدل از نوع پیوسته نیمه توزیعی بوده و در نقاط گوناگون ...

متن کامل

مدلسازی هیدرولوژیکی پیوسته بارش-رواناب با استفاده از مدل احتساب رطوبت خاک hms-sma

مدل سازی پیوسته بارش-رواناب پایه بسیاری از مطالعات از جمله مدیریت منابع آب، کنترل سیل، اثرات تغییر اقلیم، مدیریت خشکسالی و.... می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مدل سازی این پدیده هدف اصلی تحقیق قرار گرفت. در مدل سازی پیوسته بسیاری از فرایندهای هیدرولوژیک در دوره های متوالی تر و خشک در نظر گرفته می شود، که همین نوع مدل سازی در تحقیق حاضر استفاد شده است. مدل احتساب رطوبت خاک (sma) از جمل...

15 صفحه اول

شبیه سازی پیوسته بارش-رواناب حوضه ی شهرچای ارومیه با استفاده از مدل HEC-HMS

چکیده در محاسـبات هیدرولوژیکی یـک حوضه تعیین ارتباط بین بارش- رواناب بسیار مـهم است. محاسبه­ی دقیق بارش­-رواناب در سطح حوضه به شناخت مؤلفه­ها و متغیرهای شکل­دهنده­ی آن و همچنین استفاده از یک مدل مناسب وابسته است. در این مطالعه، بارش-رواناب پیوسته­ی حوضه­ی شهرچای ارومیه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS شبیه­سازی شد. برای این منظور ابتدا مدل حوضه­ی آبخیز با استفاده از نقشه­ی DEM منطقه­ی مور...

متن کامل

کالیبراسیون مدل‌های بارش- رواناب به کمک الگوریتم‌های فراکاوشی

مدل‌های بارش-رواناب برای محاسبه رواناب حاصل از بارش در یک حوزه آبریز به‌کار می‌روند. مدل تانک یکی از مدل‌های بارش-رواناب است که دارای نتایج بسیار خوبی در مدل کردن رواناب حاصل از بارش در حوزه‌های مختلف بوده است. به دلیل زیاد پارامترهای مدل تانک نسبت به سایر مدل‌های بارش-رواناب، رکن اصلی در استفاده صحیح از این مدل‌ به چگونگی کالیبراسیون آن مربوط می‌شود. برای کالیبراسیون این مدل‌ می‌توان از روش‌ها...

متن کامل

واسنجی خودکار دو مدل بارش - رواناب تانک و simhyd با استفاده از الگوریتم ژنتیک

شبیه ‏سازی روابط بارش- رواناب کانون اصلی توجه تحقیقات هیدرولوژی در دهه ‏های گذشته بوده و مدل‏‏های زیادی برای این منظور پیشنهاد شده است. انتخاب مدل به هدف از مدل سازی و اطلاعات در دسترس بستگی دارد. در این مطالعه، عملکرد نسبی دو مدل یکپارچه و مفهومی تانک[1] و simhyd  مقایسه شد. در هر دو مدل ذکرشده محدودة تغییرات پارامترها زیاد است؛ در نتیجه، استفاده از روش سعی و خطا برای بهینه سازی پارامترها مشکل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 41  شماره 3

صفحات  15- 28

تاریخ انتشار 2018-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021