پرک‌های قطبی کرونای قطبی فرابنفش دور کرونای خورشیدی

ثبت نشده
چکیده

در این مطالعه شواهد از نحوه تولید و شتاب گیری جتهای مغناطیسی در نقاط پایه ای پرکهای قطبی تاج خورشید عرضه می گردد،این مشاهدات که در حفره‌ی کرونای شمالی در 10 ژون 2010 رخ دادند، توسط تلسکوپ رصد خانه دینامیک خورشیدی (ماموریت SDO) در خطوط فرابنفش دور،با جزئیات بی سابقه رصد و مشاهده گردید.ساختارهای توام با این پرک نشان از سرعت انتشار رو به بیرون حدود 120 تا 140 کیلومتر بر ثانیه ای دارند.مطالعه بصری رفتار دینامیکی با استفاده از نمودارهای برش زمانی نشان می‌دهد که بخش اعظم مواد با سرعت فوران یافته از سطح خورشید می توانند ماهیتا از زیر پرک‌های قطبی نشات گرفته باشند. این فواره های همراه پرک‌های نواحی محیطی و اطراف، حرکت چرخشی تاب دار و پیچش تولید می کند . با توجه به مدل حلقه‌ی ساده برای پرک‌ها، انتظار می‌رود رها سازی مواد پلاسمایی از سیلندری تو خالی با دیوارهای موازی نشات بگیرد‌.این فوران‌ها به شکلی متوالی و پی‌در‌پی صورت می‌پذیرند ولی چرخه و دوره فورانی خاصی ندارند. پس از مرحله‌ی اولیه اصلی، شتاب طولی و سرعت به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در محیط متفرق و پراکنده می‌گردد. این مشاهدات نشان می‌دهند که یک حلقه مغناطیسی محدود در پرک‌ها وجود دارد.رفتار دینامیکی پرک‌ها نیز با استفاده داده‌های بیشتر ماموریت رصد‌خانه دینامیک خورشیدی روشن شد.رفتار آنها شامل حرکت پیچشی یا چرخشی و یک مکانیزم واتابی می‌شود که احتمالا مسئول پرتاب و شتاب پلاسما و امواج آلفون به شکل یک گرد باد است که در امتداد پرک‌های قطبی رخ می‌دهد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بازماندگان نوار قطبی

در قرن هیجدهم ویتوس برینگ اولین کسی بود که دانشمندان اروپایی را به خاور نزد بومی های سیبری هدایت نمود. در سال گذشته « ترانس سیبرینگ- لونگین» توسطه مجله علمی Geo ترتیب داده شد که با مشقات زیاد به پایان آمد و آن این که یکی از همکاران مجله مذکور به نام «رژین گابی» همراه با هفت نفر از همراهان در تصادف هلی کوپتر جان خود را از دست دادند. سپس بوریس شیشلو (نژاد شناس) این پژوهش را ادامه داد. که قسمتی از...

متن کامل

بررسی اثر ضد باکتریایی فراکسیون‌های قطبی، نیمه قطبی، غیر قطبی عصاره گل سرخ بر روی باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکولی، سودوموناس آئروژینوزا

اگرچه از آنتی‌بیوتیک‌ها به­عنوان درمان مرسوم در بیماری‌های عفونی استفاده می‌شود، اما این درمان‌ها با مشکلات زیادی از جمله عوارض جانبی ناخواسته و مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها همراه می‌باشند. گیاهان می‌توانند به عنوان یک جانشین مناسب برای داروهای شیمیایی در نظر گرفته شوند. گل سرخ به واسطه اثرات ضدمیکربی، ضدتشنج، آرام بخشی از دیر باز در طب سنتی ایران و اکثر کشورها جایگاه خاصی داشته است. هدف از ای...

متن کامل

مطالعه نظری اثر دو قطبی ها ی مغناطیسی روی تشدید چهار قطبی هسته ای

مطالعه شکل خط های تشدید چهار قطبی هسته ا ی به ما اطلاعاتی در مورد تاثیر دو قطبی ها ی مغناطیسی روی تشدید چهار قطبی می دهد. دراین مقاله شکل بیناب تشدید چهار قطبی را برای ملکول دو اتمی برای چهار حالت ساده حساب کرده ایم. برای حالتهای : و ، بیناب نامتقارن و برای حالت بیناب متقارن بدست آورده ایم .

متن کامل

معادلات هدایت ضمنی در مختصات قطبی

در این تحقیق، معادلات هدایت ضمنی در مختصات قطبی استخراج شده­است. بر حسب کاربرد، ممکن است استفاده از هدایت ضمنی در مختصات قطبی بر معادلات هدایت ضمنی در مختصات دکارتی ترجیح داده­شود. همچنین بر حسب نوع مسئله، ممکن است استخراج روابط تحلیلی برای ماتریس حساسیت با استفاده از مختصات قطبی آسا‌‌ن‌تر باشد؛ لذا استخراج این روابط در مختصات قطبی و تبدیل روابط به مختصات دکارتی می­تواند مفید باشد. در ادامه نیز...

متن کامل

رفتار سیاسی-اجتماعیِ ویروس کرونای جدید (کووید-19) (با نگاهی به شرایط سیاسی-اجتماعی ایران)

همانند هر پدیده جغرافیایی و طبیعی همچون سیل، زلزله، تغییرات زیست‌محیطی و غیره که آثار و پیامدهایی بر حیات سیاسی-اجتماعی انسان‌ها دارد، به نظر می‌رسد پدیده ویروس کرونای جدید نیز از زمان شیوع و بالأخص از زمان همه‌گیری آن،آثار و پیامدهایی بر زندگی سیاسی- اجتماعی انسان‌ها داشته که توجه اندیشمندان و آشنایان به علوم سیاسی-اجتماعی را به خود جلب کرده است. بررسی آثار، پیامدهای احتمالی و راهکارهای مقابله...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  11- 19

تاریخ انتشار 2015-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021