پوشش‌های سطوح داخلی خطوط لوله پساب صنعتی

نویسندگان

چکیده

لوله‌های خطوط انتقال پساب بدلیل حضور انواع عوامل تخریبی موجود در فاضلاب در معرض انواع تخریب‌ها، اعم از میکروبی و غیر میکروبی قرار دارند که به جهت جلوگیری از تخریب لوله‌ها و افزایش بازده عملکرد لوله‌ها در محیط پسابی پوشش‌هایی را به عنوان محافظ داخل لوله‌ها اعمال می‌کنند. از جمله پوشش‌های سطوح داخلی لوله‌ها می‌توان به لعاب قطران ذغال سنگ، اپوکسی مایع، اپوکسی پودری، پلی یورتان، پلی آمید و پلی اوره‌آ اشاره کرد. این مقاله، بطور اجمالی ویژگی‌ها و نحوه عملکرد پوشش‌های متداول سطوح داخلی خطوط لوله پساب را مورد بررسی قرار داده و به روش‌های اخیر در تهیه پوشش‌های حفاظتی می‌پردازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کارایی و مقایسه خواص پوشش‌های پلی‌اتیلن سه‌لایه، پلی‌یورتان و اپوکسی پیوند همجوشی دولایه اعمالی بر خطوط لوله

انتخاب پوشش مناسب برای سطح خارجی لوله‌های انتقال نفت و گاز مهم‌ترین قسمت در ایجاد یک سیستم حفاظتی برای کاهش خوردگی به شمار می‌رود. یکی از مشکلات پوشش‌های خط لوله مسئله جدایش کاتدیک است که در اثر اعمال جریان کاتدی و ایجاد محیط قلیایی در فصل مشترک پوشش-فلز به وجود می‌آید و جدایش پوشش را سبب می‌شود. در این پژوهش به بررسی سه نوع پوشش پلی‎اتیلن سه لایه، پلی یورتان و اپوکسی پودری پیوند همجوشی دولایه ...

متن کامل

مدل‌سازی عناصرمحدود انتشارخرابی در خطوط لوله دریایی

In the design of marine pipelines, like other thin-walled structures, structural stability plays major role. Generally, two kinds of instabilities, namely global buckling and local buckling (collapse) may occur in marine pipelines. However, for deep water pipelines in addition to occurrence of collapse, another concern is the potential occurrence of propagating of this collapse along the pipe d...

متن کامل

پوشش‌های خود جداشونده با کاربردهای صنعتی

در این مقاله مفهوم و اساس پوشش‌های خود جداشونده بازنگری شده است. یک پوشش خود جداشونده، پوششی است که در طی فرآیند تشکیل فیلم به صورت خود به خودی به دو لایة پیوسته و با اتصال داخلی، تفکیک می‌گردد. علم مرتبط با این مفهوم، ابزاری است برای فرموله کردن پوشش‌های نوین با خواص و کاربردهای ویژه از جمله کامپوزیت‌های فیلم تشکیل‌دهنده بر اساس مخلوط‌های پلیمری ناسازگار که قابلیت تولید پوشش‌هایی با ساختار ترک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 4

صفحات  89- 100

تاریخ انتشار 2014-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021