× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

چگونگی ارائه یک سخنرانی

نویسندگان

چکیده

هیچکس دوست ندارد که در یک سخنرانی بد شرکت کند، امّا متاسفانه مکرراً برای افراد پیش می‌آید. هیچکس قصد ندارد که یک سخنرانی بد ارائه کند، امّا احتمالاً همه ما چنین کرده‌ایم. پال هالموس ‎‎ مقاله ای زیبا درباره چگونگی ارائه یک سخنرانی نوشت و توصیه اش هنوز مورد استفاده است (و قسمتی از آن اینجا تکرار می‌شود). با این حال فناوری‌های جدید، شرکت کنندگان متفاوت و جایگاه‌های مختلف ارائه، تغییراتی را در چگونگی ارائه یک سخنرانی تحمیل می کنند. این مقاله توصیه‌ای ذهنی در مورد چگونگی ارائه یک سخنرانی خوب و به ویژه چگونگی پرهیز از ارائه یک سخنرانی بد است. البته تمام آن برای همه افراد، یا در هر موقعیتی صادق نیست، ولی امیدوارم که خوانندگان را هنگام آماده کردن سخنرانی، کمی به فکر وادارد.

جستجوی کلمه کلیدی

سخنرانی
چگونگی سخنرانی
ریاضی

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده یافته های هر مقاله باید به اطلاع تمام علاقمندان آن برسد. اگر مقاله ها به نحوی ارائه شوند که ارزش داده های جمع آوری شده را نشان دهند، فرصت مناسبی جهت تایید و حمایت از یافته ها بدست می آید. مهارت در روش ارائه یک مقاله یا اداره جلسه های همایش را می توان مثل سایر روش ها آموخت. در این مقاله توصیه های عملی برای تهیه خلاصه مقاله، اسلاید، رعایت زمان سخنرانی، نحوه ارائه سخنرانی و اداره جلسه های ه...

سخنرانی روش مناسبی برای تدریس به دانشجویان در بسیاری از شرایط است. مشروط به رعایت مراحل سخنرانی و درگیر نمودن دانشجویان فعالیت­هایی نظیر نت برداری از سوی دانشجو، تشکیل گروه­های کوچک، تقسیم دانشجویان کلاس به گروه های دو نفره جهت همفکری، پرسش و پاسخ­های ساده، مناظره و مطالعات موردی، استفاده از وسایل سمعی و بصری فرصتی برای دانشجو ایجاد می­کند تا بر روی مطالبی که استاد ارائه می­دهد تمرکز نماید. همچ...

این مقاله با تبیین مشکلات و علاقه‌های مشترکی که میان کتابخانه‌های مختلف وجود دارد، ارزشهای وجودی کتابخانه را شرح می‌دهد و هشت ارزش را به عنوان استاندارد ارزیابی آنچه کتابخانه‌ها انجام می‌دهند، ذکر می‌کند که عبارتند از: نظارت، خدمات، آزادی فکری، رعایت حریم اطلاعات شخصی، خردگرایی، تعهد نسبت به سواد و یادگیری، برابری در دسترسی به دانش و اطلاعات مدوّن، دموکراسی. همچنین، بیان می‌دارد هرچند با...

مایکل عطیه اولین سخنرانی عمومی سالانه اینشتین را در دانشگاه نبراسکا لینکلن ایراد کرد. سخنرانی برای مردم عادی برنامه ریزی شده بود. او موضوعات اصلی دانش در قرن بیستم را با اشاره به جزئیات تکنیکی مورد بحث قرار داد. سخنرانی او شامل مطالبی از ریاضی، فیزیک، فلسفه و حتی تکامل و علم عصب شناسی بود. در این مقاله، درباره مطالب بیان شده توسط عطیه در سخنرانی خود، شرحی توصیفی، تاریخی و فلسفی ارائه شده است.

دانایی یکی از مهمترین داراییهای سازمانها به حساب می آید. از این رو باید در سازمانهای اقتصادی- اجتماعی به درستی مورد استفاده قرار گرفته و به نحو مؤثری مدیریت شود. شرط لازم برای مدیریت مؤثر دانایی، اندازه گیری دانایی است. با این همه روشهای محدودی برای اندازه گیری دانایی توسعه داده شده است. روشهای موجود دارای نقاط ضعف قابل توجهی هستند. یکی از نقاط ضعف مهم آنها عدم توجه کافی به تعریف، ابعاد و ویژگی...