× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

کاربردی از الگوریتم نقطه تقریبی در مدیریت ریسک زنجیره تامین

نویسنده

چکیده

امروزه تولید کالاهایی با کیفیت و با کمترین هزینه و ارائه آن به مشتریان در کوتاه‌ترین زمان ممکن‏، موجب افزایش رقابت بین تولید کنندگان شده است. به همین علت زنجیره تأمین‏، یعنی تمام عناصر دخیل در تولید یک محصول تا ارائه آن به مشتری‏، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این زنجیره تأمین همواره می‌تواند توسط عوامل مختلف داخلی و خارجی تحت عنوان ریسک تحدید شود. از این رو در چنین شرایطی‏، تولید کننده‌ای می‌تواند در بازار رقابت پیروز شود که با برنامه ریزی و انجام عملیات‌هایی برای تولید بهینه‏، اثر ریسک‌ها را کاهش دهد. ‎ در این مقاله می‌خواهیم مسأله بهینه سازی تولید در شرایط تحت ریسک را به صورت یک مسأله بهینه سازی چند هدفه محدب فرمولبندی کنیم و الگوریتم نقطه تقریبی برای حل آن را معرفی کنیم.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده: افزایش رقابت تجاری موجب تمرکز سازمانها بر فعالیتهای محوری خود و منجر به استفاده از استراتژیهای برون سپاری و شکل گیری زنجیره تامین شده است. وجود عواملی نظیر مسائل سیاسی، نوسانات تقاضا، تغییرات تکنولوژیکی، ناپایداری های مالی و حوادث طبیعی موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسک هایی در زنجیره تامین می شود. مدیریت چنین ریسک هایی، جهت کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین، ضروری می باشد. با توجه به اهمیت ...

در سازمان های پیشرفته، دانش مهم ترین عامل در کسب مزیت رقابتی شناخته شده است. دنیا امروز بهسمت بکارگیری سیستم های اثربخش تر حرکت می کند که بدون شک، دانش یکی از اجزای لاینفک چنین سیستم هایی است. مدیران همواره اهمیت مدیریت دانش(KM) را درک کرده اند. سازمانهایی که توانایی  مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند می توانند به نحو مطلوب از منفعت های بالقوه آنهانهایت استفاده را کسب نمایند....

امروزه سیر تحولات پر‎شتاب جهانی، سازمان‎ها را برآن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت ریسک در زنجیره ‎تأمین بپردازند. تأمین‎کنندگان بایستی قطعات و مواد را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند. لازمه این مهم، شناسایی و رتبه‎بندی ریسک‎های مؤثر در زنجیره ‎تأمین است. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم عدم قطعیت در زنجیره‎ تأمین، همچنین شناسایی ریسک‎های زنجیره ...

Abstract—the purpose of this paper is to compare two artificial intelligence algorithms for forecasting supply chain demand. In first step data are prepared for entering into forecasting models. In next step, the modeling step, an artificial neural network and support vector machine is presented. The structure of artificial neural network is selected based on previous researchers' results. For ...