کاربرد امواج فراصوتی در درمان سنگ کلیه

نویسندگان

چکیده

امواج فراصوتی دارای کاربردهای بسیاری در پزشکی هستند. از انباشت کریستالهای ادرار سنگ های کلیه بوجود می آیند. زمانی که اندازه این سنگ ها کوچک تر از 2 میلیمتر باشد به راحتی توسط بدن دفع می گردد و در غیر این صورت باید توسط پزشک دفع گردد. هایفو به امواج متمرکز با شدت بالا گفته می شود. یکی از کاربردهای هایفو در درمان سنگ شکنی کلیه می باشد. این مقاله به سنگ شکنی با استفاده از امواج فراصوت و ساز و کارهای موثر بر آن می پردازد که ساز و کارهای فیزیکی به دو بخش حرارتی و مکانیکی تقسیم بندی می گردد. دو نوع روش سنگ شکنی ESWL و BWL وجود دارد. در ESWL پروفیل امواج به صورت شوک می باشد و در نتیجه شوک وارده سبب تخریب سنگ ها می گردد. در روش BWL پروفیل امواج به شکل هارمونیک می باشد که سبب ایجاد رزونانس در سنگ و شکست آن می گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیشگیری و درمان سنگ کلیه

سنگ های سیستم ادراری بعد از عفونت ادراری و پاتولوژیهای پروستات، سومین بیماری شایع دستگاه ادراری می باشند. بدون پیشگیری و انجام اقدامات درمانی، میزان عود سنگ در طی پنج سال آینده، پنجاه درصد خواهد بود که این مقدار برای سنگهای اسید اوریکی بیشتر است. ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در رژیم غذایی روزانه و نحوه ی زندگی، در پیشگیری از تشکیل سنگهای ادراری و بهبود مشکلات ناشی از عود سنگ مؤثر می باشد. در ...

متن کامل

اثربخشی محلول پلی سیترات پتاسیم در درمان سنگ کلیه کودکان

سابقه و هدف: تشخیص و درمان سنگ های سیستم ادراری بخصوص با توجه به عدم علائم اختصاصی و خطرات و عوارض احتمالی آن، در کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجائیکه روشهای تهاجمی در درمان این بیماران عوارض دارد، در این مطالعه نتایج خوراکی درمان با پلی سیترات پتاسیم، مورد ارزیابی قرار گرفته است.مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 150 کودک مبتلا به سنگ کلیه مراجعه کننده به بخش یا درمانگاه نفر...

متن کامل

پیشگیری و درمان سنگ کلیه

سنگ های سیستم ادراری بعد از عفونت ادراری و پاتولوژیهای پروستات، سومین بیماری شایع دستگاه ادراری می باشند. بدون پیشگیری و انجام اقدامات درمانی، میزان عود سنگ در طی پنج سال آینده، پنجاه درصد خواهد بود که این مقدار برای سنگهای اسید اوریکی بیشتر است. ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در رژیم غذایی روزانه و نحوه ی زندگی، در پیشگیری از تشکیل سنگهای ادراری و بهبود مشکلات ناشی از عود سنگ مؤثر می باشد. در این مق...

متن کامل

کارآیی سنگ شکن ضربه‌ای برون اندامی آریان101 در درمان سنگ های کلیه و حالب فوقانی

زمینه و هدف: در حال حاضر درمان انتخابی سنگ‌‌های کوچک‌تر از 25ـ20 میلی‌متر کلیه و ابتدای حالب فوقانی، سنگ شکن برون اندامی می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی کارآیی دستگاه سنگ‌شکن ضربه‌ای برون اندامی آریان 101 در درمان سنگ های کلیه و حالب فوقانی بود. روش بررسی : در این کارآزمایی بالینی که طی سال های 1388-1387 در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام شد، تعداد 184 نفر از افراد بالای 18 سال که مبتلا به سنگ...

متن کامل

بررسی نتایج جراحی سنگ کلیه از طریق پوست در درمان سنگ های کلیوی کودکان

مقدمه br> درمان سنگ های کلیوی در کودکان بسیار پیچیده و مشکل است. دستیابی به نتایج عالی در بزرگسالان، منجر به استفاده از تکنیک جراحی سنگ کلیه از طریق پوست در کودکان شده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نتایج روش درمانی فوق در کودکان، انجام شد.روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی و بر روی پرونده 39 کودک زیر 15 سال که در فاصله سال های 83 - 1379 تحت عمل جراحی سنگ کلیه از طریق پوست قر...

متن کامل

تاکیکاردی بطنی در بیماران با سنگ کلیه تحت درمان با سنگ شکنی برون اندامی

Background: Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL), as an initial treatment of kidney stones, has complications to prevent irritation of patient’s life. In order to conduct this treatment, it sounds important to understand its effects. The Patients: Three patients underwent extracorporeal lithotripsy due to renal stone, ventricular tachycardia incurred during lithotripsy. None o...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره 119

صفحات  49- 56

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021