کاربرد تکنولوژی های جدید به منظور ایجاد سطوح هوشمند بر روی سطح منسوجات

نویسندگان

  • سارا خمسه گروه پژوهشی نانو مواد و نانوفناوری، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران
چکیده

در حال حاضر، تکنیک‌های متعددی جهت ایجاد پوشش‌های با کیفیت و دارای خواص ویژه، بر سطح منسوجات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در سال‌های اخیر علاوه بر روش‌های معمول، تکنولوژی‌های جدیدی معرفی شده‌اند که می‌توانند سطوح هوشمندی را بر سطح منسوجات به وجود آورند که در حال حاضر برای صنعت نساجی شناخته شده نیستند. در طی چند دهه ی گذشته، کاهش سایز به محدوده‌ی نانومتر، یکی از مهمترین جهت گیری‌های پیشرفت علم و تکنولوژی بوده است. این جهت گیری، پتانسیل بالایی در حوزه‌ی تکمیل منسوجات دارد. مقاله‌ی حاضر تکنولوژی‌های جدیدی را مورد بررسی قرار می‌دهد که از تکنولوژی نانو استفاده کرده و دارای پتانسیل بالایی جهت ایجاد تغییرات قابل‌ملاحظه در تکمیل منسوجات هستند. این تکنیک‌ها، با ایجاد کمترین تغییرات در زیردست، راحتی، استحکام و قابلیت عبور هوای منسوجات، خواص ویژه‌ی مورد نظر را در آنها به وجود می‌آورند. این تکنولوژی‌های جدید عبارتند از، لایه نشانی لایه به لایه، لایه نشانی لایه اتمی، لایه نشانی فیزیکی از فاز بخار و لایه نشانی شیمیایی از فاز بخار. از آنجایی‌که این تکنولوژی‌ها به سرعت در حال رشد هستند، در آینده نزدیک از آنها در تهیه‌ی منسوجات هوشمند استفاده خواهد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاربرد سنتی سیر خام بر روی قلم دست اسب به منظور کاهش تورم: ایجاد جراحت پوستی وسیع

چکیده یک راس نریان نژاد کرد 6 ساله به سبب درگیری به دلیل جراحت وسیع پوست و بافت‌های زیرین در ناحیه پشتی و کف دستی ناحیه قلم هر دو اندام حرکتی قدامی، به درمانگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد ارجاع داده شد. بر اساس اخذ تاریخچه، حرکت زود هنگام نریان، بلافاصله پس از نعل شدن، بر روی آسفالت موجب تورم شدید ناحیه قلم گردیده و سیر خام کوبیده شده برای مدت 3 روز در ناحیه جهت درمان سنتی کاهش تورم ...

متن کامل

رویکردهای جدید در طراحی منسوجات آینده: دانش زیست الگو، فرصت ها و زمینه های کاربرد

طبیعت ذاتاً زیبا و بی‌نقص است و به‌طور قطع منبع الهام بسیار خوبی برای هنرمندان و طراحان به‌شمار می‌رود. اساساً طراحی به‌معنی آفرینش فکر و ایده‌های جدید و تبدیل آن‌ها به یک پدیدة فیزیکی یا غیر‌مادی است. در وادی طراحی، آنچه طی سالیان متمادی از اصطلاح «الهام از طبیعت» برداشت می‌شد، فقط به بخش هنری و زیبایی‌شناسانة آن نظر داشت؛ درحالی که هدف دانش «زیست‌الگو» توجه به هردو جنبة کاربردی و زیبایی‌شناختی ...

متن کامل

تعیین دز مناسب اشعه گاما بر روی جوانه های کیوی فروت به منظور ایجاد ارقام جدید

تنوع ژنتیکی یکی از عوامل ضروری در اصلاح نباتات است. منشأ اصلی تنوع در موجودات زنده موتاسیون می باشد. القای موتاسیون در گیاهان با روش پرتوتابی در برنامه های اصلاحی انجام می شود. هدف از این تحقیق، کاربرد اشعه گاما در قلمه های کیوی فروت هایوارد و یافتن بهترین دز جهت القای موتاسیون است. به این منظور قلمه ها با خراشدهی و اشعه گاما تیمار شدند. نتایج نشان داد بیشترین اثر خراش دهی بر صفات شاخه ها و کمت...

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ایجاد سازواره های ژنی جدید به منظور بیان ژن هورمون رشد شترمرغ در سیستم های پروکاریوتی و یوکاریوتی

سابقه و هدف: رشد مناسب شترمرغ به هورمون رشد آن و تغذیه بستگی دارد. هورمون رشد شترمرغ یک پلی پپتید است که موجب تحریک رشد و تکثیر سلول ها می شود. هدف از این مطالعه همسانه سازی و تولید دو سازواره ژنی به منظور بیان هورمون رشد شترمرغ در سیستم های پروکاریوتی و یوکاریوتی می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش، RNA از غده هیپوفیز شترمرغ تخلیص شد و cDNA آن به روش رونوشت برداری معکوس تهیه گردید. cDNA حاصل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 3

صفحات  29- 38

تاریخ انتشار 2018-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021