× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

کاربرد ستریماید در جراحی کیست هیداتیک

نویسندگان

  • احراری, هوشنگ
  • اسلامی, علی
  • سعادت زاده, حسین

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده قسمت عمده بیماری های پانکراس را توده های فضاگیر این عضو تشکیل می دهد. از آنجا که اکثر توده های فضاگیر معمولا علایم بالینی مشابهی ایجاد می کنند و قسمت اعظم این علایم نیز مربوط به اثر فشاری و فضاگیر این توده بر روی پانکراس و اعضای مجاور آن است لذا به صرف وجود تظاهرات بالینی تعیین ماهیت این توده ها امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه افتراق و تعیین ماهیت این توده ها در اتخاذ روش درمانی مناسب ض...

چکیده قسمت عمده بیماری های پانکراس را توده های فضاگیر این عضو تشکیل می دهد. از آنجا که اکثر توده های فضاگیر معمولا علایم بالینی مشابهی ایجاد می کنند و قسمت اعظم این علایم نیز مربوط به اثر فشاری و فضاگیر این توده بر روی پانکراس و اعضای مجاور آن است لذا به صرف وجود تظاهرات بالینی تعیین ماهیت این توده ها امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه افتراق و تعیین ماهیت این توده ها در اتخاذ روش درمانی مناسب ض...