کاربست رویکرد نوین «تربیت هنری دیسیپلین محور» در آموزش هنر به دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

نویسنده

  • مرجان کیان استادیار

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

موضوع این پژوهش ارتباط هنر با رویکرد تربیت هنری و خلاقیت در بین دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم دبستان‌های ایران بود. این پژوهش یک پژوهش همبستگی بود. آزمودنی‌های این پژوهش تعداد 168 نفر(70 پسر و 98 دختر) از دانش‌آموزان پایه‌ی پنجم دبستان‏های استانهای فارس، قزوین و یزد بودند که شامل دانش‏آموزان روستایی و شهری بودند و به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‏ای از بین مدارس استان‏های فارس، قزوین، کردستان، یزد و آذر...

موضوع این پژوهش ارتباط هنر با رویکرد تربیت هنری و خلاقیت در بین دانش آموزان پایه ی پنجم دبستان های ایران بود. این پژوهش یک پژوهش همبستگی بود. آزمودنی های این پژوهش تعداد 168 نفر(70 پسر و 98 دختر) از دانش آموزان پایه ی پنجم دبستان‏های استانهای فارس، قزوین و یزد بودند که شامل دانش‏آموزان روستایی و شهری بودند و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‏ای از بین مدارس استان‏های فارس، قزوین، کردستان، یزد و آذر...

زمینه: امروزه خلاقیت جایگاه خاصی را در روانشناسی به خود اختصاص داده است. توجه به پرورش خلاقیت کودکان یکی ازمهمترین برنامه‌ها برای توسعة کشور در زمینه‌های مختلف می‌باشد. هدف: با توجه به اهمیت بعد تربیتی خلاقیت و نقش خانواده در بالفعل کردن جنبه‌های گوناگون رشد، هدف کلی تحقیق بررسی ارتباط بین جو عاطفی خانواده با خلاقیت دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدائی می باشد. روش: جامعة آماری دانش‌آموزان دختر ...

هدف ازاین پژوهش بررسی اثربخشی بازیهای نمایشی بررشداجتماعی دانش آموزان دخترپایه پنجم ابتدایی بود.این پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی است که با استفاده ازروش نیمه تجربی باطرح پیش آزمون _ پس آزمون و گروه کنترل وآزمایش انجام شده است. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی،تعداد 30 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه رشد اجتماعی وایلند برروی والدین آنها اجرا شد .گروه آزمایش در8 جلسه ت...

چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 89-88 بود. که تعداد 60 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 30 نفر) قرار گرفتند. پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون ...

سواد هنری، فعالیتی چند بُعدی است که ارزش ذاتی و ابزاری آن در نظام‌های آموزشی رو به افزایش است. نظام‌های آموزشی نیز در قالب رویکردهای آموزش هنر می‌توانند به رشد آن کمک نمایند. عدم شناخت درست از طیف رویکردهای موجود در آموزش هنر دوره‌ی راهنمایی یکی از مسائلی است که تربیت هنری با آن رو به رو است. هدف این مطالعه، شناخت رویکردهای موجود در آموزش هنر با در نظر گرفتن حیطه‌های دانستن است. در این مطالعه رو...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود