کاوش پویایی مشتری در طراحی بخش بندی با استفاده از روش های داده کاوی

نویسندگان

  • امیر البدوی استاد بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • محمد اقدسی دانشیار بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده

یکی از موضوعات مهم در مسئلۀ بخش­بندی پویای مشتریان، انتقال مشتریان به بخش­های مختلف در طول زمان و کشف الگوهای حاکم بر این جابه­جایی­ها است. بر این اساس، این مقاله بر پویایی مشتری تمرکز کرده و تلاش می‎کند، گروه­های رفتاری مشتریان و ویژگی­های غالب این گروه­ها و الگوهای کلی حاکم بر جابه­جایی و مهاجرت مشتریان به بخش­های مختلف را در طول زمان استخراج کند. برای این کار، روش ترکیبی جدیدی مبتنی بر الگوریتم K-means، روش­های خوشه­بندی سلسله‎مراتبی و قوانین انجمنی ارائه‎شده و در داده­های واقعی یک شرکت مخابراتی به­کار گرفته شده است. بر اساس نتایج به‎دست‎آمده، هفت گروه رفتاری متفاوت در انتقال مشتریان به بخش­های مختلف وجود دارد. همچنین در رویکردی نوین، تلاش شده است تا تأثیر رفتار پویای مشتری در تغییرات بخش­ها در طول زمان تبیین شود. در این راستا با ارائۀ رویکرد و مفاهیم جدیدی در خصوص پویایی رفتار مشتری و تأثیر آن در تغییرات ساختاری و محتوایی بخش­ها، گروه­بندی جدیدی از مشتریان در قالب مشتریان سازنده و تثبیت­کنندۀ ساختار، مشتریان پویای ساختار سازگار و مشتریان پویای ساختارشکن ارائه می­شود.        

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی یک متدولوژی مبتنی بر RFM جهت سنجش وفاداری مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی

This study has proposed a new procedure, based on expanded RFM model, determining weight of parameters with pair-wise comparison matrix, clustering the products with K-optimum according to Davies-Bouldin Index, and then classifying customer product loyalty under B2B concept. It is necessary for firms to understand the customers and predict their needs for more success in business. The developed...

متن کامل

کاوش خصوصیات مشتریان بانکداری خرد با استفاده از تکنیک های داده کاوی

با روند خصوصی سازی در صنعت بانکداری کشور و رشد بی­سابقه رقابت در تکنولوژی­های بانکداری، هر روزه بر اهمیت نگهداری از مشتریان کنونی و جذب مشتریان جدید افزوده می­شود. نگهداری مشتریان یک استراتژی ارزشمند است که سودآوری بلند مدت و موفقیت سازمان­ها را تضمین می­کند. در این مطالعه، با استفاده از تکنیک­های داده کاوی مدلی دو مرحله­ای برای شناسایی ویژگی­های گروه­های مختلف مشتریان سپرده کوتاه مدت بانک معرف...

متن کامل

ارائه چهارچوبی به منظور بخش بندی بیمه گذاران بیمه عمر با استفاده از داده کاوی

هدف این پژوهش، ارائه چهارچوبی به منظور بخش‌بندی بیمه‌گذاران بیمه عمر با استفاده از روش‌های داده‌کاوی است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان یک شرکت بیمه در شهر اصفهان بود که داده های مورد نیاز از قراردادهای بیمه‌گذاران بیمه عمر این شرکت، در بازه زمانی سال های 1387 تا 1397 جمع آوری گردید. بدین ترتیب داده های مربوط به 353 نفر از بیمه گذاران بیمه عمر در قالب 14 متغیر (در قالب ویژگی های فردی و شرایط ب...

متن کامل

بخش بندی مشتریان بانک و تعیین استراتژی ارتباط با مشتری با استفاده از داده کاوی

استفاده از داده کاوی در سازمان ها امروزه به امری فراگیر تبدیل شده است و سر آمد آاین سازمان ها بانک ها به دلیل وجود اطلاعات بهنگام و کاربردی در سیستم خود می توانند ازین روش استفاده های درخوری بکنند با این حال این روش در کشور ما چندان مورد استفاده قرار نگرفته است. در این تحقیق سعی شده است تا با به کار گیری روش های خوشه بندی 1. بخش بندی مشتریان استفاده کننده از سیستم های کارت و پایانه های الکترو...

15 صفحه اول

کاربرد داده کاوی در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری

امروزه مدیریت ارتباط با مشتری فقط یک مزیت رقابتی نیست بلکه شناسایی و جذب مشتریان وفادار و نگهداشتن آنها برای ادامه حیات در بازار رقابت، امری ضروری است. بانک ها و موسسات اعتباری در گذشته به علت محدودیت تنوع خدمات و عدم دسترسی به اطلاعات مشتریان، از روشهای ساده کیفی جهت سنجش اعتبار مشتریان خود استفاده می کردند ولی امروزه به دلیل وجود بانکداری الکترونیکی ثبت اطلاعات تراکنشی مشتریان راحت تر صورت می...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 1

صفحات  1- 30

تاریخ انتشار 2014-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021