کشت سلول‌های بافت جنینی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

  • جلال جلالی سندی
  • حوریه سلیمان‌جاهی
  • فاطمه رهبری زاده
  • لیلا متین‌دوست
  • کیوان اعتباری
چکیده مقاله:

از آنجاکه استفاده از رده‌های سلولی ناشی از حشرات برای تولید آفت‌کش‌های زیستی و پروتئین‌های نوترکیب رشد فزاینده‌ای دارد و تولید رده‌های سلولی جدید به هرچه غنی‌تر کردن این فن‌آوری کمک می‌کند، از بافت جنینی کرم ابریشم، Bombyx mori L.، تعدادی کشت اولیه به چهار روش متفاوت مکانیکی و آنزیمی در شرایط in vitro تهیه شد. این کشت‌ها در محیط TC-100 غنی شده با دو غلظت 10 و 20% سرم جنین گاوی (FBS) در دمای ºC 27 نگهداری شد. در بین روش‌های بکار گرفته شده، روش مکانیکی هموژنیزه کردن بافت جنینی بهترین کشت را ارائه داد و خیلی زود به صورت کشت تک لایه‌ی سلولی در آمد و غلظت 20% FBSنسبت به 10% باعث رسیدن سریع‌تر سلول‌ها به حالت اشباع شد. از نظر ریخت‌شناسی، شش نوع سلولی در کشت اولیه‌ی سلول‌های جنینی کرم ابریشم مشهود بود که عمدتاً شامل سلول‌های فیبروبلاست-مانند با سه زیرمجموعه‌ی A تا C، همچنین سلول‌های دوکی شکل، کروی و اپیتلیال-مانند بود. همچنین، تهیه‌ی کشت اولیه به روش آنزیمی برای سلول‌های B. mori به دلیل بازدهی کم پیشنهاد نمی‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کشت سلول های بافت جنینی کرم ابریشم، (bombyx mori (lep.: bombycidae، در شرایط آزمایشگاهی

از آنجاکه استفاده از رده های سلولی ناشی از حشرات برای تولید آفت کش های زیستی و پروتئین های نوترکیب رشد فزاینده ای دارد و تولید رده های سلولی جدید به هرچه غنی تر کردن این فن آوری کمک می کند، از بافت جنینی کرم ابریشم، bombyx mori l.، تعدادی کشت اولیه به چهار روش متفاوت مکانیکی و آنزیمی در شرایط in vitro تهیه شد. این کشت ها در محیط tc-100 غنی شده با دو غلظت 10 و 20% سرم جنین گاوی (fbs) در دمای ºc ...

متن کامل

اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه‌ی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae

به منظور ارزیابی اثرات شبه هورمون جوانی آدمیرال، بر متابولیسم پروتئین در لاروهای سن پنجم کرم ابریشم آزمایشی با 6 تیمار با طرح کرت‌های کاملا تصادفی اجرا گردید. برگ‌های توت آغشته به غلظت‌های 0، 1، 10، 75 ، 150 و 500 پی‌پی‌ام از سم، در اولین روز پس از چهارمین پوست‌اندازی به لاروهای کرم ابریشم خورانده شد. برخی از ترکیبات بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم نظیر پروتئین تام، اوره، اسید اوریک، آلانین آمینو...

متن کامل

اثرات بکارگیری شبه هورمون جوانی آدمیرال بر متابولیسم پروتئین در پروانه ی کرم ابریشم، (bombyx mori (lep.: bombycidae

به منظور ارزیابی اثرات شبه هورمون جوانی آدمیرال، بر متابولیسم پروتئین در لاروهای سن پنجم کرم ابریشم آزمایشی با 6 تیمار با طرح کرت های کاملا تصادفی اجرا گردید. برگ های توت آغشته به غلظت های 0، 1، 10، 75 ، 150 و 500 پی پی ام از سم، در اولین روز پس از چهارمین پوست اندازی به لاروهای کرم ابریشم خورانده شد. برخی از ترکیبات بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم نظیر پروتئین تام، اوره، اسید اوریک، آلانین آمینو...

متن کامل

مقایسه‌ی استراتژی‌های مختلف انتخاب چند صفتی در پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم، (Bombyx mori (Lep.: Bombycidae

در این تحقیق پس از برآورد پارامترهای ژنتیکی و ضرایب اقتصادی مهم در شش لاین تجاری ایرانی کرم ابریشم (110، 107، 101433، Xinhong1، Koming1 و Y)، شاخص‌های انتخاب برای این صفات در هر یک از واریته‌ها تشکیل شد. بدین منظور، در طی شش دوره پرورش، صفات وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله رکوردگیری شد. برآورد ضرایب وراثت‌پذیری و همبستگی ژنتیکی بین صفات، به روش حداکثر درست‌نمایی محدودشده صورت گرفت. وراثت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 2

صفحات  45- 63

تاریخ انتشار 2007-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023