کمینه سازی مجموع هزینه‌های تخصیص موعد تحویل، هزینه ارسال، تخصیص منابع و بیشینه دیرکرد در مسئله زمانبندی زنجیره تامین در محیط جریان کارگاهی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله یک مسأله زمانبندی جریان کارگاهی تولید و توزیع دو هدفه عدد صحیح به صورتی که تابع هدف اول مربوط به هزینه‌های تاخیر و هزینه مربوط به زمان تکمیل کارها و تابع هدف دوم مربوط به هزینه‌های موجودی کالای نیم ساخته و هزینه های مرتبط با موجودی نهایی و هزینه‌‌ی تخصیص منابع و تحویل به صورت دسته‌ای مدل سازی شده‌است. یک مسأله تصمیم گیری چند هدفه زنجیره تامین که درآن تعدادی کار بر روی تعدادی ماشین پردازش می‌شوند. موعد تحویل هرکار نیز مشخص می‌باشد. این مقاله در نظردارد یک مدل برای حداقل سازی مجموع هزینه‌های تولید و توزیع که شامل هزینه‌‌های تاخیر، هزینه‌های موجودی وهزینه‌های تحویل به صورت دسته‌ای و تخصیص منابع است، ارایه نماید. مدل ریاضی مسأله موردنظر یک مدل برنامه ریزی ریاضی غیرخطی عدد صحیح مختلط است. به دلیل اینکه این مسایل در حوزه مسایلhard  NP_ قرار می‌گیرند از الگوریتم‌های فراابتکاری برای حل آنها استفاده می‌کنیم. این مدل یک مدل غیرخطی است که در این مقاله به صورت خطی درآورده شده‌است. این مسئله با روش محدودیت اپسیلون در ابعاد کوچک حل شده و مرز پارتو بدست آمده و در ابعاد بزرگ با الگوریتم فرا ابتکاری NSGAII  مسئله حل گردیده و همچنین در ابعاد کوچک دو روش‌ حل (محدودیت اپسیلون و NSGAII) با هم مقایسه گردیده‌اند. نتایج نشان می دهد که در الگوریتم  NSGAII بهتر از روش محدودیت اپسیلون عمل می‌کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کمینه کردن مجموع کل هزینه‏های تخصیص موعد تحویل، بیشینه‏ دیرکرد و ارسال در زنجیره تامین

موضوع زمان‏بندی در زنجیره تامین در سطح جزئی و عملیاتی یکی از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تامین می‏باشد که اخیراً مورد توجه محققین قرار گرفته‏است. در مدل‏های کلاسیک زمان‏بندی تولید، موعد تحویل سفارشات ثابت و مشخص (به عنوان ورودی مساله) در نظر گرفته می‏شود. در صورتی که تصمیم گیری به صورت یکپارچه انجام نشده باشد، تصمیمات مربوط به تعیین موعد تحویل و تصمیمات مربوط به زمان‏بندی تولید به صورت سلسه مرا...

مدل یکپارچه تخصیص موعد تحویل، تخصیص منابع و زمانبندی تولید و توزیع در زنجیره تامین

هدف از انجام رساله حاضر، ارایه نگرشی جدید برای تعدادی از مسائل مهم در مدیریت زنجیره تامین، یکپارچه سازی و ارایه روش هایی برای مدل سازی و حل آنها است. زنجیره تامین مجموعه عواملی است که به منظور تولید محصول برای مشتریان یا ارایه خدمت به آنها با یکدیگر در تعامل هستند. در عصر حاضر، مدیریت زنجیره تامین با چالش های زیادی در خصوص اخذ تصمیمات مطرح در یک زنجیره مواجه است. افزایش سطح خدمات و کاهش هزینه ه...

15 صفحه اول

حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل

در این مقاله مدل زمانبندی جریان کارگاهی با m ماشین و n کار در حالت احتمالی و غیر قطعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. زمانهای فرآیند غیر قطعی هستند. بنابراین زمان فرآیند هر کار روی هر ماشین یک مجموعه فازی است که نشان دهنده توزیع امکان زمان آن فرآیند است. و موعد تحویل برای زمان اتمام کل کارها متغیری تصادفی است. در اغلب مدلهای زمانبندی جریان کارگاهی قطعی هدف یافتن توالی است که زمان تکمیل آخرین کار روی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 6

صفحات  7- 32

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021