کنترل جریان به روش میدان مگنتوهیدرودینامیک در ورودی هوای فراصوت

نویسندگان

چکیده

طراحی حامل‌های فضایی که امکان استفاده مجدد را داشته باشند، می‌تواند به میزان قابل توجهی از هزینه‌ ماموریت‌های فضایی بکاهد. این حامل‌ها باید مجهز به موتورهایی باشند که توانایی عملکرد مناسب در رژیم جریان مافوق‌صوت و ماوراءصوت را داشته باشند. طراحی ورودی هوای این موتورها به عنوان یک چالش کلیدی مطرح می‌شود. یکی از مهمترین مسائلی که بر کارایی این موتورها تاثیر گذار است، شوک‌های مایل به وجود آمده در ورودی موتور است. گذر جریان هوا از این شوک‌‌ها شرایط را برای احتراق پایدار در موتور فراهم می‌کند. بهینه‌سازی کارایی ورودی‌‌ هوای این موتورها به روش‌های متعدد انجام می‌شود. در این مطالعه سعی در بهینه‌سازی یک ورودی هوای مافوق صوت، با استفاده از روش مگنتوهیدرودینامیک، به عنوان یک تکنیک کنترل جریانی پیشرفته، شده است. تحلیل نتایج این مطالعه حاکی از آن است که پارامتر MFR 62/21 درصد، میانگین دما و بازیابی فشارکل ذرات خروجی به سمت محفظه احتراق به ترتیب 51/10 و 5/14 درصد افزایش و واپیچیدگی جریان 93/18 درصد کاهش می‌یابد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میدانی اثر پره راهنما بر الگوی جریان هوای ورودی به رادیاتورهای برج خنک‌کن خشک هلر

یکی از عوامل محیطی تأثیرگذار بر کاهش عملکرد برج خنک‌کن خشک، وزش باد می‌باشد. در این تحقیق استفاده از پره راهنما به عنوان یک راه کار جدید جهت بهبود عملکرد پیشنهاد شده و با استفاده از یک سازه چهار پره‌ای و نصب آن در دلتای بحرانی برج خنک‌کن نیروگاه منتظر قائم به صورت میدانی بررسی گردیده است. نتایج در دلتاهای کناری برج در پشت پره نشان می‌دهد که جریان ورودی به حالت شعاعی تبدیل و از حالت گردابه‌ای خا...

متن کامل

مطالعه سینتیک خشک کردن ذرت به روش جریان هوای گرم

در این تحقیق با ساخت و به کارگیری یک دستگاه خشک­ کن آزمایشگاهی بستر ثابت، فرآیند خشک­ کردن ذرت به صورت لایه نازک مطالعه شد. با استفاده از طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی، تأثیر تغییرات دو عامل دمای خشک ­کردن در سه سطح 40، 50 و 60 درجه سلسیوس و سرعت جابجایی هوای گرم در چهار سطح 1، 1/5، 2 و 2/5 متر بر ثانیه بر روی پارامترهای زمان خشک ­کردن، ضریب نفوذ مؤثر رطوبت، انرژی فعال­سازی و میزان مصرف انرژی مورد ...

متن کامل

مطالعه عددی میدان جریان در یک میکروپمپ مگنتوهیدرودینامیک ac

چکیده در این تحقیق جریان توسعه یافته آرام سیال هادی جریان الکتریسیته در یک میکروپمپ مغناطیسی در حالت گذرا بصورت عددی مطالعه شده است. در ابتدا هیدرودینامیک مغناطیسی معرفی شده و سپس اثر نیروی لورنتز نوسانی در میکروپمپ مگنتوهیدرودینامیک بررسی شده است. سپس معادلات مربوط به سرعت و دما در جریان آرام توسعه یافته گذرا در حضور میدان الکتریکی و مغناطیسی اعمالی به همراه شرایط مرزی مناسب برای هندسه مورد ن...

15 صفحه اول

بهبود کارایی دهانه ورودی مارپیچی دوپیچشه با استفاده از روش کنترل جریان گردابه سازهای جت دمشی

در این تحقیق عملکرد آیرودینامیکی دهانه ورودی مارپیچ دو پیچشه با استفاده از روش حل عددی کنترل فعال جریان و توسط بکارگیری نوع جدید گردابه سازهای جت دمشی بررسی می شود. در ابتدا با مقایسه نتایج حل عددی جریان با نتایج آزمایش تجربی بر روی یک دهانه ورودی استاندارد، معادلات توربولانسی بکار رفته اعتبار سنجی شده و در مرحله بعد پارامترهای افت جریان در یک کانال مارپیچی نمونه در شرایط ماخ پروازی 7/0 و در ار...

متن کامل

مطالعه تجربی چرخش جریان هوای ورودی به سیلندر

در این تحقیق بعد از طراحی و ساخت دستگاه چرخش سنج پروانه ی و نصب آن بر روی کانال جریان، باایجاد جریان هوا با دبی ثابت که متناسب با سرعت موتور در دور مورد آزمایش می باشد به بررسی جریان چرخش حاصل از مجاری ورودی به سیلندرهای تراکتورmf-285 و پژو 405 مدل xu7jp/l3 پرداختیم. جریان چرخش برای موتور mf-285 در سرعت های 600،950،1300،1650،2000 و2350 دور بر دقیقه و برای موتور پژو xu7jp/l3 در سرعت های 1000، 15...

15 صفحه اول

مطالعه آزمایشگاهی اثر دیوار منحرف کننده جریان با آستانه در کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی

     مسئله کنترل فرسایش و رسوب­گذاری در دهانه آبگیر­های رودخانه برای شبکه­های آبیاری و زهکشی، نیروگاه­ها و تصفیه خانه­های آب از دیرباز مورد توجه بوده است. یکی از ایده­های جدید کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی، استفاده از صفحات مستغرق می­باشد. یافته­های مطالعات نشان می­دهند که کارایی این صفحات محدود به شرایط خاص هیدرولیکی می­باشد یعنی در مسیرهای مستقیم این صفحات تا نسبت آبگیری 2/0 باعث حذف رسوب و...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023