کنترل پدیده‌ی فرسایش در محل تلاقی رودخانه ها

نویسندگان

  • الهام قنبری عدیوی دانش آموخته دکتری سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده

     از جمله روش­های ساده و در بسیاری موارد اقتصادی برای حفاظت بستر در مقابل فرسایش و آبشستگی در محل تلاقی دو رودخانه، استفاده از پوشش سنگچین است. در پژوهش حاضر از چندین اندازه ذرات تحت شرایط هیدرولیکی مختلف به منظور تعیین قطر ذره در آستانه حرکت و آستانه شکست در مصالح سنگچین آزمایش­هایی انجام گرفت. از بررسی نتایج تحقیق حاضر مشخص شد در هر نسبت دبی ثابت (Qr)، با کاهش عمق پایاب و افزایش سرعت پایاب، اندازه قطر سنگچین که در آستانه حرکت قرار گرفته است افزایش می­یابد. همچنین به ازای هر اندازه قطر سنگچین ثابت، هر چه نسبت دبی افزایش یابد، آستانه حرکت ذرات سنگچین در عمق کمتری رخ می­دهد. به ازای هر اندازه قطر سنگچین ثابت، با افزایش دبی کل (Qt)، عمق جریان در پایین­دست تلاقی جهت آستانه حرکت ذرات افزایش می­یابد و آستانه حرکت در عمق بالاتری رخ می­دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنترل پدیده ی فرسایش در محل تلاقی رودخانه ها

از جمله روش­های ساده و در بسیاری موارد اقتصادی برای حفاظت بستر در مقابل فرسایش و آبشستگی در محل تلاقی دو رودخانه، استفاده از پوشش سنگچین است. در پژوهش حاضر از چندین اندازه ذرات تحت شرایط هیدرولیکی مختلف به منظور تعیین قطر ذره در آستانه حرکت و آستانه شکست در مصالح سنگچین آزمایش­هایی انجام گرفت. از بررسی نتایج تحقیق حاضر مشخص شد در هر نسبت دبی ثابت (qr)، با کاهش عمق پایاب و افزایش سرعت پایاب، اند...

متن کامل

پیش‌بینی حداکثر عمق فرسایش بستر در محل تلاقی رودخانه‌ها

  محل تلاقی رودخانه از اجزاء مهم مورفولوژیکی در سامانه­های رودخانه­ای می­باشد که به عنوان ناحیه­ای با اغتشاش بالا و حرکت سه بعدی جریان شناخته شده است. به دلیل تغییر در مقدار و جهت سرعت, مقدار دبی جریان و دبی رسوب پدیده­هایی چون فرسایش عمیق در بستر، فرسایش سواحل و بالاخره رسوبگذاری در پائین دست محل تلاقی اتفاق می­افتد. این امر باعث ایجاد خسارت به ابنیه مجاور و از همه مهمتر تغییر ریخت­شناسی رودخا...

متن کامل

بررسی عددی الگوی جریان و رسوب در محل تلاقی رودخانه ها

  محل تلاقی از هیدرولیک منحصر بفردی برخوردار است که در نتیجه تقارب دو یا چند آبراهه و تشکیل یک آبراهه اصلی شکل می گیرد. معمولاً تغییرات مهمی در هیدرودینامیک جریان ، انتقال رسوب و کیفیت آب در پایین دست محل تلاقی صورت می گیرد.  در خصوص شناخت تغییرات پدیده های فوق در محل تلاقی رودخانه ها، کارهای آزمایشگاهی فراوانی صورت گرفته ولی به صورت عددی مطالعه چندانی صورت نگرفته است. هدف اصلی این تحقیق ب...

متن کامل

تعیین مشخصات ریپ رپ برای کنترل آبشستگی در محل تلاقی رودخانه ها

اتصال کانال ها پدیده ای است که در اکثر سیستمهای رودخانه ای و کانال های آبیاری و زهکشی دیده می شود و در آن دو جریان کانال اصلی و فرعی با هم برخورد کرده و به سمت پائین دست کانال حرکت می کنند. تغییر پروفیل سطح و عمق جریان، نحوه توزیع سرعت، ناحیه رکود، تنگ شدگی مجرای عمومی، افت انرژی و همچنین بوجود آمدن پرش هیدرولیکی از جمله مهمترین متغیرهای هیدرولیکی در این محل می باشد. این محل به عنوان ناحیه ای ب...

15 صفحه اول

شبیه سازی فرسایش و انتقال رسوب در محل تلاقی آبراهه ها با استفاده از روش حجم های محدود

در این مقاله با استفاده از یک روش عددی، الگوهای فرسایش و انتقال رسوب در محل تلاقی دو نهر مورد بررسی قرار گرفته-اند. برای این منظور از روش حجم‌های محدود که یک روش تفکیک‌سازی پذیرفته شده و کارا در حل معادلات حاکم بر جریان می‌باشد، استفاده شده است. اثر تلاطم جریان با در نظر گرفتن یک شبیه گردابه-گرانروی در معادلات اندازه‌ی حرکت دیده شده است. جفت کردن معادلات حرکت جریان یعنی معادلات پیوستگی و اندازه...

متن کامل

مطالعه آزمایشگاهی پایداری مصالح سنگچین بستر در محل تلاقی رودخانه ها

اتصال کانال­ها به همدیگر پدیده­ای است که در اکثر سیستم­های رودخانه­ای و کانال­های آبیاری و زهکشی دیده می­شود و در آن دو جریان کانال اصلی و فرعی با هم برخورد می­کنند. به دلیل تغییر در مقدار و جهت سرعت، مقدار دبی جریان و دبی رسوب پدیده­هایی چون فرسایش در بستر، فرسایش سواحل و بالاخره رسوبگذاری در پائین­دست محل تلاقی اتفاق می­افتد. این امر باعث ایجاد خسارت به ابنیه مجاور و همچنین تغییر ریخت شناسی ر...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 39  شماره 3

صفحات  13- 24

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید