گزارش خزه‌شکل ‏Celleporaria ‎pigmentaria‏ (راسته ‏Cheilostomata‏) در ‏اجتماعات مرجانی جزایر ابوموسی و سیری، ‏خلیج فارس

نویسندگان

  • الن چن دانشیار، مرکز تحقیقات تنوع زیستی، آکادمیا سینیکا، نانگانگ، تایپه، 11529، ‏تایوان
  • سیدمحمد رضا فاطمی استادیار بیولوژی دریا، گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط ‏زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
  • پرگل قوام مصطفوی استادیار بیولوژی دریا، ، گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط ‏زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
  • پریسا علی دوست سلیمی مربی بیولوژی دریا، گروه علوم دریایی، دانشکده منابع طبیعی و محیط ‏زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران ‏
چکیده

خزه‌شکلان از انواع فون‌های مخفی‌زی شناخته‌شده در اجتماعات مرجانی هستند که در تثبیت اولیه رسوبات و همچنین استحکام اسکلت کربنات کلسیمی مرجان‌ها نقش دارند. اگرچه آنها پراکنش وسیعی در محیط های آبی دارند، اما در ارتباط با گونه‌های حاضر در اجتماعات مرجانی خلیج فارس (به‌ویژه آب‌های ایران) اطلاعات محدودی موجود است. طی بررسی و شناسایی گونه‌های مرجان در دو جزیره ابوموسی و سیری، خزه‌شکلCelleporaria pigmentaria در بخش‌های مرده گونه Porites harrisoniو جلبک قرمز کورالین در عمق 3 تا 8 متری مشاهده شد. این گونه متعلق به راسته Cheilostomatida بوده و از متداول‌ترین گونه‌های شناخته شده در اجتماعات مرجانی می‌باشد. از ویژگی‌های بارز این گونه می‌توان حضور لکه های سفید- سیاه در سطح کلنی و همچنین وجود زوئیشیا نامنظم را نام برد، که در شناسایی میدانی قابل استفاده است. مقاله حاضر اولین گزارش حضور این گونه در اجتماعات مرجانی ایران می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی گونه های عقرب در جزایر خلیج فارس (ابوموسی، تنب بزرگ، کوچک و هنگام)

درمناطق گرمسیر ایران عقرب گزیدگی در زمره یکی از مهمترین مشکلات پزشکی محسوب می گردد . بدون اطلاع و یا توجه به فون و فعالیت فصلی عقربها در یک منطقه ، اتخاذ یکسان روش های پیشگیری و یا مبارزه با گونه های مختلف عقرب ، در بسیاری از موارد با موفقیت همه جانبه همراه نخواهد بود . با توجه به نوع زیستگاه عقرب های حفار و غیرحفار ، پناهگاههای احتمالی آنها در جزایر ابوموسی ، تنب بزرگ ، کوچک وهنگام با ...

متن کامل

مطالعه مورفولوژیکی و ژنتیکی زوانتیدهای جنس Zoanthus در برخی جزایر مرجانی خلیج فارس (قشم، لارک و کیش)

جنس Zoanthus تاکسونی غالب در راسته زوانتاریا می‌ باشد که به‌ داشتن تنوع رنگی گسترده شناخته شده است. این ویژگی، شناسائی گونه‌ ای آن‌ ها را براساس خصوصیات مورفولوژیکی دشوار و تا حدی ناممکن ساخته است. از این رو برای اطمینان از صحت شناسائی مطالعه ژنتیکی امری اجتناب ناپذیر است. بدین منظور 10 کلنی با رنگ‌ های متنوع در 3 تکرار از جزایر لارک، قشم و کیش جمع‌ آوری و پس از استخراج DNA  از نمونه‌ ...

متن کامل

جزایر تنب و ابوموسی

این مقاله که نخست به گونه متن سخنرانی مؤلف خطاب به دومین کنگره دانشجویان دکترای علوم انسانی ایرانی دانشگاههای اروپا‘ مورخ 2 ژانویه 1996 ‘ دردانشگاه مرکزی انگلستانUEC- بیرمنگهام – عرضه شد‘ دو هدف را پیگیر است؛ نخست‘ ارائه نمونه ای عملی از روش تحقیق در تألیف یک اثر پژوهشی ( کتاب جزایر تنب و ابوموسی‘ چاپ مرکز اطلاعات خاورمیانه دانشگاه لندن 1995 )؛ دوم‘ عرضه اسناد و بحثهای تازه به علاقه مندان و دست...

متن کامل

فعالسازی جزایر خلیج فارس در جهت توسعه گردشگری (مطالعه موردی جزایر هرمز و ابوموسی)

حوزه خلیج فارس در ایران به همراه جزایر و استانهای مجاور آن دارای عناصر و پدیده های قابل توجه طبیعی و انسانی می باشد که می توان با بررسی و ارزیابی، تحلیل و طبقه بندی این پدیده ها، در کنار بهره گیری از ساختارهای جدید بین المللی چون مفهوم ژئوتوریسم، گردشگری ساحلی و دریایی و ورزشی و غیره، از آنها در جهت رشد و توسعه محلی و منطقه ای بهره برد. خلیج فارس به دلیل داشتن چند ویژگی مهم از نظر گردشگری دارای...

15 صفحه اول

مطالعه مورفولوژیکی و ژنتیکی زوانتیدهای جنس zoanthus در برخی جزایر مرجانی خلیج فارس (قشم، لارک و کیش)

جنس zoanthus تاکسونی غالب در راسته زوانتاریا می­ باشد که به­ داشتن تنوع رنگی گسترده شناخته شده است. این ویژگی، شناسائی گونه­ ای آن­ ها را براساس خصوصیات مورفولوژیکی دشوار و تا حدی ناممکن ساخته است. از این رو برای اطمینان از صحت شناسائی مطالعه ژنتیکی امری اجتناب ناپذیر است. بدین منظور 10 کلنی با رنگ­ های متنوع در 3 تکرار از جزایر لارک، قشم و کیش جمع­ آوری و پس از استخراج dna  از نمونه­ ها، قطعه ...

متن کامل

خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت اول)

خلیج فارس داراى موقعیت جغرافیایى برجسته ‏اى است. شرایط طبیعى از جمله کمى عمق، شورى آب و تبخیر زیاد از یک سو و ارتباط محدود با آبادی هاى آزاد جهان از طرف دیگر باعث برقرارى اکوسیستم ویژه‏اى گردیده که مجموعه حیاتى داخل خلیج فارس و سواحل آن را شکل مى‏ دهد. خلیج فارس از گذشته ‏هاى دور تا کنون به عنوان یکى از مهم ترین مناطق استراتژیکى جهان محسوب می شود. منطقه خلیج فارس یک واحد ژئوپلتیکى مى ‏باش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  107- 111

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021